Html căn bản

Xem 1-20 trên 1140 kết quả Html căn bản
 • Giới thiệu về HTML, cấu trúc của 1 tài liệu HTML, các Tag cơ bản, các Tag danh sách, Tag liên kết trang,... là những nội dung chính trong bài 3 "Thiết kế trang Web, HTML căn bản" thuộc bài giảng Lập trình và thiết kế Web 1. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf59p ly_long123 18-11-2015 22 10   Download

 • Tham khảo sách 'lập trình html căn bản', công nghệ thông tin, kỹ thuật lập trình phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  doc64p vudung75 20-04-2011 516 296   Download

 • Tham khảo tài liệu 'html căn bản', công nghệ thông tin, kỹ thuật lập trình phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  doc64p trucuyen88 28-12-2010 165 91   Download

 • HTML: HyperText Markup Language. Đây là một ngôn ngữ đơn giản được sử dụng trong các tài liệu siêu văn bản. Đừng choáng. Nó cũng chỉ là các tài l iệu văn bản bình thường nhưng có chứa các thành phần đặc biệt gọi là các thẻ (hoặc các cặp thẻ) đánh dấu. Dựa theo các cặp thẻ này mà tr ình duyệt có thể biết được nó phải thực hiện cái gì.

  doc19p quanghip 01-04-2010 998 331   Download

 • Cấu trúc của 1 thẻ trong HTML bao gồm: - Dấu "". phần thân tài liệu Toàn bộ nội dung chính của trang HTML được đặt trong cặp thẻ Các thẻ xử lý đoạn văn bản Bây giờ chúng ta lần lượt đi qua các cặp thẻ hay sử dụng nhất. Xin nói thêm: thẻ có cấu trúc: . Tất nhiên các bạn có thể bỏ một số thuộc tính đi (lúc đó, các thuộc tính bị bỏ đi sẽ được đặt ngầm định bởi trình duyệt, rất khó chịu) ...

  pdf104p phuong_vttb 23-09-2011 183 77   Download

 • Tài liệu Các lệnh căn bản trong ngôn ngữ HTML giới thiệu các nội dung: tạo liên kết, các lệnh với chữ, tạo vùng ảnh, làm việc với trang, tạo table, tạo form, tạo frames, những câu hỏi thường gặp,... Đây là tài liệu tham khảo dành cho những người học lập trình.

  pdf17p soulsky00 10-04-2014 98 31   Download

 • Bài giảng "Lập trình web 1 - Chương 3: HTML căn bản" cung cấp cho người học các kiến thức: Giới thiệu về HTML, cấu trúc tài liệu HTML, các thẻ cơ bản, các thẻ danh sách, thẻ liên kết trang. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf59p doinhugiobay_02 13-11-2015 17 1   Download

 • PHP được phát triển chỉ để dành cho ứng dụng web nên rất dễ dàng nhúng mã vào trang HTML. Tốc độ nhanh, nhỏ gọn, cú pháp giống C, dễ học và thời gian xây dựng sản phẩm tương đối ngắn hơn so với các ngôn ngữ khác nên PHP đã nhanh chóng trở thành một ngôn ngữ lập trình web rất phổ biến.

  doc19p lyduonghcm 04-06-2010 937 486   Download

 • ASP Net là 1 web application framework được Microsoft xây dựng và phát triển. – ASP Net :chạy trên máy chủ Window, kết hợp với cơ sở dữ liệu MSSQL Server trở nên đối thủ đáng gờm đối với bất kỳ ngôn ngữ lập trình Web nào. – Mã script và HTML tách biệt • Tập tin aspx chứa Html • Tập tin aspx.cs chứa mã lệnh • Tập tin aspx.designer.cs chứa mã lệnh tạo giao diện

  pdf26p huemanvdoc 20-11-2009 661 357   Download

 • HTML (Hyper Text Markup Language - Ngôn ngữ đánh dấu siêu văn bản) Là một ngôn ngữ dùng để xây dựng một trang Web. Chứa các thành phần định dạng để báo cho trình duyệt Web biết cách để hiển thị một trang Web. Một trang web thông thường gồm có 2 thành phần chính: – Dữ liệu của trang web (văn bản, âm thanh, hình ảnh...) – Các thẻ (tag) HTML dùng để định dạng mô tả cách thức các dữ liệu trên hiển thị trên trình duyệt. ...

  pdf36p nuoiheocuoivo 07-05-2010 249 127   Download

 • Dreamweaver là một chương trình Visual Edittor chuyên nghiệp để tạo và quản lý các trang web. Dreamweaver cung cấp các công cụ phác thảo trang web cao cấp, hỗ trợ các tính năng DHTML ( dynamic HTML ) mà không cần viết các dòng lệnh giúp các bạn không biết lập trình web cũng có thể thiết kế được cái trang wed động một cách dễ dàng, trực quan.

  pdf14p nuoiheocuoivo 04-05-2010 220 118   Download

 • 194 Chapter 4: Using HTML Figure 4.13: Editing a document in Google Docs’ word processor Note that there is a menu item, just above Edit HTML, for editing the CSS. We will make use of that shortly. Figure 4.14 shows the HTML editing window into which the HTML code from Example 2.7 in Chapter 2 has been pasted. Figure 4.14: The HTML editing mode in Google Docs’ word processor From the Library of Wow! eBook Google Docs 195 After clicking the Update button to save our input, we can choose the Edit CSS option from the Edit menu.

  pdf10p yukogaru13 30-11-2010 176 87   Download

 • Giáo trình JQuery căn bản đến nâng cao dành cho những người mới bắt đầu, có cấu trúc nội dung gồm 7 chương: Chương 1 Giới thiệu về JQuery, chương 2 jQuery Selectors, chương 3 Attributes, chương 4 Sự kiện (Events), chương 5 Hiệu ứng (Effects), chương 6 Sửa đổi DOM, chương 7 AJAX. Mời các bạn cùng tham khảo và học tốt.

  pdf115p 2111002778 20-03-2014 153 85   Download

 • Trang web động Ngôn ngữ HTML là ngôn ngữ chủ yếu để xây dựng các trang web, ngoài ra ta còn sử dụng các ngôn ngữ kịch bản để tạo nên các web tương tác, ...

  doc24p vanvu08t2 07-10-2010 150 71   Download

 • Javascript là 1 ngôn ngữ hướng đối tượng dùng để xử lý các thành phần HTML trong 1 trang web • Javascript chạy trên phía client (trên trình duyệt – IE,FF,Opera,Chrome ...) • Javascript được tạo ra năm 1995 bởi Brendan Eich của Netscape (Mozilla hiện tại) dưới tên Mocha, sau đó đổi thành Livescript rồi Javascript.

  pdf41p thiuyen12 15-09-2011 133 68   Download

 • 44 Chapter 2: The HTML Language element occupies the full width of its container minus whatever is needed for the element’s margins, borders, and the padding of the containing element. Block elements also have a float property: They are allowed to float alongside other elements if there is sufficient room. The float property can take the values left, right, or none, which is the default. left means that the element adheres to the left margin of the containing element and that other HTML elements following the floated element wrap around it on the right. right does the opposite.

  pdf10p yukogaru13 30-11-2010 129 58   Download

 • 74 Chapter 2: The HTML Language content can be placed in a section element without having to reduce all the headings by one level. Remember, there should be only one level-one heading on a page. The exception to this rule is when a page is composed of multiple sections. In that case, each section is allowed to retain the level-one heading it would have when published on its own. Although a section element may contain other sections, a section’s parent element should only be another section or the body element. It would be incorrect to have a section inside a division. Also...

  pdf10p yukogaru13 30-11-2010 63 28   Download

 • 154 Chapter 3: Elements of Style M A r G i N S A N d PA d d i N G Most HTML elements are rendered with some amount of space between them. For elements without a border, this space is composed of margin and padding on each of the element’s four sides. For elements with a border, the margin is the amount of space on the outside of the borders, and the padding is the amount of space on the inside of the border. Both the margin and padding properties can take any size value, including a percentage value and the...

  pdf10p yukogaru13 30-11-2010 69 27   Download

 • HTML là thành phần cơ bản nhất để xây dựng lên trang web. Cho dù trang web của bạn có được thiết kế bằng PHP, ASP hay CGI, nhưng nếu muốn hiển thị nội dung lên trình duyệt. Bao giờ output cuối cùng vẫn sẽ là HTML, đây chính là định dạng mà trình duyệt web của bạn có thể đọc được và hiển thị nội dung theo nó.

  pdf97p xuka_12 12-12-2013 39 11   Download

 • 144 Chapter 3: Elements of Style In a manner similar to the font property, the various background properties can be combined into one rule using the background property. The ordering is color, image, repeat attachment, and position. For example: body { background: white url(shading.png) repeat-y static 0px 10px; } This format is encouraged because it is more widely supported among older browsers and is shorter to type. Any property values not specified are given their default values.

  pdf10p yukogaru13 30-11-2010 42 10   Download

Đồng bộ tài khoản