Hướng dẫn chia từ tiếng anh

Xem 1-20 trên 433 kết quả Hướng dẫn chia từ tiếng anh
 • Tài liệu Các dạng bài tập chia động từ Tiếng Anh giúp người đọc biết cách chia động từ một số dạng như: Cho dạng đúng của động từ trong ngoặc, chọn từ thích hợp điền vào chỗ trống, gạch chân động từ đúng để hoàn chỉnh câu, chia dạng đúng cho các động từ trong đoạn văn.

  pdf16p kingkong0411 30-04-2014 535 167   Download

 • Blend words – từ hỗn hợp là những từ được tạo thành bằng cách kết hợp một hay nhiều phần của những từ khác nhau và. một số từ kết hợp đã trở nên thông dụng trong đời sống hàng ngày.

  pdf3p bibocumi4 21-09-2012 83 49   Download

 • Tham khảo tài liệu 'grammar for everyone part 28', ngoại ngữ, ngữ pháp tiếng anh phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf7p kathy209 06-09-2010 35 8   Download

 • Tham khảo tài liệu 'english grammar drills part 2', ngoại ngữ, ngữ pháp tiếng anh phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf7p kathy210 10-09-2010 48 8   Download

 • Danh từ Purpose (mục đích), cách phát âm Heritage hay các từ Audition, General.. Có lẽ rất hiếm khi bạn được giáo viên hướng dẫn chia sẻ kinh nghiệm học phát âm tiếng Anh chuẩn bằng cách tra lại những từ mà mình tưởng chừng đã biết và sử dụng nhiều lần. Và bạn sẽ có nhiều sự ngạc nhiên thú vị sau khi đọc bài viết này bởi nó là tập hợp những từ hay bị người học tiếng Anh phát âm sai nhiều nhất. ...

  pdf4p chimnhaynhot 17-08-2013 56 6   Download

 • Tham khảo tài liệu 'grammar for everyone part 32', ngoại ngữ, ngữ pháp tiếng anh phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf7p kathy209 06-09-2010 37 5   Download

 • Tham khảo tài liệu 'grammar for everyone part 31', ngoại ngữ, ngữ pháp tiếng anh phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf7p kathy209 06-09-2010 44 4   Download

 • Tham khảo tài liệu 'english grammar drills part 5', ngoại ngữ, ngữ pháp tiếng anh phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf7p kathy210 10-09-2010 55 4   Download

 • Tham khảo tài liệu 'english grammar drills part 43', ngoại ngữ, ngữ pháp tiếng anh phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf7p kathy210 10-09-2010 47 4   Download

 • Tham khảo tài liệu 'english grammar drills part 44', ngoại ngữ, ngữ pháp tiếng anh phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf7p kathy210 10-09-2010 41 4   Download

 • Tham khảo tài liệu 'english grammar drills part 45', ngoại ngữ, ngữ pháp tiếng anh phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf7p kathy210 10-09-2010 40 4   Download

 • Tham khảo tài liệu 'english grammar drills part 46', ngoại ngữ, ngữ pháp tiếng anh phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf7p kathy210 10-09-2010 49 4   Download

 • Tham khảo tài liệu 'english grammar drills part 6', ngoại ngữ, ngữ pháp tiếng anh phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf7p kathy210 10-09-2010 42 3   Download

 • Tham khảo tài liệu 'english grammar drills part 35', ngoại ngữ, ngữ pháp tiếng anh phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf7p kathy210 10-09-2010 51 3   Download

 • Tham khảo tài liệu 'english grammar drills part 36', ngoại ngữ, ngữ pháp tiếng anh phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf7p kathy210 10-09-2010 47 3   Download

 • Tham khảo tài liệu 'english grammar drills part 38', ngoại ngữ, ngữ pháp tiếng anh phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf7p kathy210 10-09-2010 43 3   Download

 • Tham khảo tài liệu 'english grammar drills part 39', ngoại ngữ, ngữ pháp tiếng anh phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf7p kathy210 10-09-2010 34 3   Download

 • Tham khảo tài liệu 'english grammar drills part 48', ngoại ngữ, ngữ pháp tiếng anh phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf6p kathy210 10-09-2010 35 3   Download

 • Tham khảo tài liệu 'grammar for everyone part 29', ngoại ngữ, ngữ pháp tiếng anh phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf7p kathy209 06-09-2010 36 2   Download

 • Tham khảo tài liệu 'english grammar drills part 37', ngoại ngữ, ngữ pháp tiếng anh phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf7p kathy210 10-09-2010 47 2   Download

Đồng bộ tài khoản