» 

Hướng Dẫn Nghiệp Vụ Công Tác Tổ Chức

 • Cẩm nang nghiệp vụ công tác tổ chức part 2

  Tham khảo tài liệu 'cẩm nang nghiệp vụ công tác tổ chức part 2', kỹ năng mềm, kỹ năng tổ chức phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf 59p myxaodon11 19-11-2011 177 90

 • Cẩm nang nghiệp vụ công tác tổ chức part 3

  Tham khảo tài liệu 'cẩm nang nghiệp vụ công tác tổ chức part 3', kỹ năng mềm, kỹ năng tổ chức phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf 59p myxaodon11 19-11-2011 123 83

 • Cẩm nang nghiệp vụ công tác tổ chức part 4

  Tham khảo tài liệu 'cẩm nang nghiệp vụ công tác tổ chức part 4', kỹ năng mềm, kỹ năng tổ chức phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf 59p myxaodon11 19-11-2011 117 74

 • Cẩm nang nghiệp vụ công tác tổ chức part 10

  Tham khảo tài liệu 'cẩm nang nghiệp vụ công tác tổ chức part 10', kỹ năng mềm, kỹ năng tổ chức phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf 57p myxaodon11 19-11-2011 101 73

 • Cẩm nang nghiệp vụ công tác tổ chức part 7

  Tham khảo tài liệu 'cẩm nang nghiệp vụ công tác tổ chức part 7', kỹ năng mềm, kỹ năng tổ chức phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf 59p myxaodon11 19-11-2011 96 71

 • Cẩm nang nghiệp vụ công tác tổ chức part 6

  Tham khảo tài liệu 'cẩm nang nghiệp vụ công tác tổ chức part 6', kỹ năng mềm, kỹ năng tổ chức phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf 59p myxaodon11 19-11-2011 104 69

 • Cẩm nang nghiệp vụ công tác tổ chức part 5

  Tham khảo tài liệu 'cẩm nang nghiệp vụ công tác tổ chức part 5', kỹ năng mềm, kỹ năng tổ chức phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf 59p myxaodon11 19-11-2011 116 68

 • Cẩm nang nghiệp vụ công tác tổ chức part 8

  Tham khảo tài liệu 'cẩm nang nghiệp vụ công tác tổ chức part 8', kỹ năng mềm, kỹ năng tổ chức phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf 59p myxaodon11 19-11-2011 96 66

 • Cẩm nang nghiệp vụ công tác tổ chức part 9

  Tham khảo tài liệu 'cẩm nang nghiệp vụ công tác tổ chức part 9', kỹ năng mềm, kỹ năng tổ chức phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf 59p myxaodon11 19-11-2011 90 64

 • Cẩm nang nghiệp vụ công tác tổ chức

  Tài liệu “Cẩm nang nghiệp vụ công tác tổ chức “ được biên soạn nhằm góp phần nâng cao năng lực và sự hiểu biết cho những người làm công tác tổ chức. Tài liệu bao gồm các phần chính: giới thiệu cơ sở lý luận về công tác tổ chức, trình bày kỹ thuật và nghiệp vụ về việc ra quyết định trong công tác tổ chức, quy định về công tác tổ chức trong các doanh nghiệp..

  pdf 59p myxaodon11 19-11-2011 343 182

 • Giáo trình-nghiệp vụ kinh doanh thương mại dịch vụ 1-chương 8

  Chương 8: Nghiệp vụ kho Nguyên tắc tổ chức nghiệp vụ kho và những nhân tố ảnh hưởng đến quá trình nghiệp vu kho Nghiệp vụ kho là những công việc về tổ chức và kỹ thuật được tiến hành đối với hàng hóa trong kho nhằm phục vụ và bảo đảm việc mua bán hàng hóa được tiến hành đều đặn và liên tục

  pdf 52p samsara246 23-05-2011 62 20

 • Luận văn:Hoàn thiện công tác tổ chức kế toán và các khoản trích theo lương tại Công ty Cổ phần xây dựng Sông Đà – Jurong

  Trong điều kiện nền kinh tế thị trường theo định hướng XHCN của nước ta đã và đang hội nhập vào nền kinh tế Thế giới, với các hoạt động diễn ra một cách sôi động, mau lẹ và đầy phức tạp. Để có thể đứng vững trên thị trường và phù hợp với sự phát triển của nền kinh tế đó, mỗi đơn vị sản xuất kinh doanh đều phải cố gắng tìm mọi cách dành lấy thị phần tiêu thụ...

  pdf 112p buoi_chieu 24-04-2013 26 13

 • Báo cáo " Một số yếu tố ảnh hưởng đến tổ chức và hoạt động của chính quyền cấp xã "

  Một số yếu tố ảnh hưởng đến tổ chức và hoạt động của chính quyền cấp xã Luật viên chức nhà nước năm 2010 còn nhấn mạnh: “Khi phục vụ nhân dân, viên chức phải chấp hành các quy định về đạo đức nghề nghiệp”. Thứ ba, để tăng cường hành vi vừa hợp pháp vừa hợp đạo đức đồng thời giảm thiểu hành vi trái pháp luật cũng như đạo đức xã hội, trong công tác tổ chức...

  pdf 6p congchuabrave 26-04-2013 7 3

 • Giáo trình nghiệp vụ văn thư - Chương III TỔ CHỨC QUẢN LÝ VĂN BẢN ĐI

  Theo hướng dẫn tại Công văn số: 425/VTLTNN-NVTW, ngày 18 tháng 7 năm 2005 của Cục Văn thư Lưu trữ Nhà nước V/v Hướng dẫn quản lý văn bản đi, văn bản đến). Hằng ngày, các cơ quan, đoàn thể, xí nghiệp, công, nông trường, trường học, bệnh viện, đơn vị vũ trang... (sau đây gọi chung là cơ quan

  pdf 16p meomayhamchoi 27-06-2011 472 245

 • BÀI GIẢNG: TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN

  Nguồn thông tin ban đầu, Mọi nghiệp vụ kinh tế đều có chứng từ, Được lập ở nhiều bộ phận khác nhau, Về phương diện pháp lý: Chứng từ bắt buộc, Chứng từ hướng dẫn

  ppt 18p haconuong_283 21-10-2011 190 60

 • Điều lệ Đoàn - hướng dẫn thực hiện điều lệ Đoàn

  Điều 27: Về khen thưởng 1. Cán bộ, đoàn viên, thanh niên, thiếu nhi, tổ chức Đoàn, Hội, Đội và những tập thể, cá nhân có công trong sự nghiệp đào tạo, bồi dưỡng thế hệ trẻ, trong công tác xây dựng Đoàn, Hội, Đội và phong trào thanh thiếu nhi đều được Đoàn xem xét khen thưởng hoặc đề nghị các cấp chính quyền khen thưởng. 2. Các hình thức khen thưởng của Đoàn do Ban Thường vụ...

  doc 5p thang131313 23-02-2011 125 45

 • Hỏi Đáp về TMĐT - Những hướng dẫn có tầm quan trọng đối với các nhà quản lý doanh nghiệp part 2

  · Các tin tặc có xu thế tìm đến các công ty và tổ chức lớn. Họ thường tìm kiếm sự công nhận của các tin tặc khác. Các công ty sử dụng các phương pháp bảo vệ an toàn các tài sản công nghệ của mình hiện được chấp nhận có lẽ sẽ không bị ảnh hưởng bởi các tin tặc. · Các tin tặc thường không thể ảnh hường đến các giao dịch đang được tiến hành có sử dụng máy chủ an toàn....

  pdf 11p iiduongii6 17-04-2011 67 26

 • Đề tài: “Hoàn thiện công tác tổ chức và xây dựng hệ thống kiểm soát chất lượng hoạt động kiểm toán tại Công ty Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán”

  Xu hướng hội nhập theo cơ chế thị trường, kiểm toán hình thành và phát triển mạnh mẽ là một nhu cầu tất yếu khách quan. Kiểm toán ngày càng khẳng định vị trí, vai trò to lớn trong quản lý kinh tế - tài chính cả tầm vĩ mô và vi mô. Kiểm toán với tư cách là công cụ thực hiện kiểm tra, kiểm soát hoạt động kinh tế nhằm cung cấp những thông tin đúng đắn, trung thực, khách quan, tin cậy.

  pdf 78p tuoanh05 03-08-2011 74 22

 • THỰC TẾ TỐT NGHIỆP TẠI CỘNG ĐỒNG NHI

  Với nhiệm vụ đào tạo bác sĩ đa khoa cho các tuyến y tế cơ sở, Trường Đại học Y khoa Thái Nguyên hàng năm tổ chức cho sinh viên năm thứ sáu đi thực tập tốt nghiệp tại bệnh viện đa khoa các tỉnh miền núi và Trung du phía Bắc, bước đầu cho các em làm quen với công tác điều trị và phục vụ bệnh nhân tại cộng đồng. Tại đây, giáo viên trực tiếp hướng dẫn sinh viên là các bác sĩ...

  pdf 80p 986753421 30-05-2012 39 20

 • Nâng cao chất lượng công tác phục vụ người đọc

  Công tác người đọc hay việc tổ chức phục vụ tài liệu cho người đọc là một hoạt động của thư viện nhằm thúc đẩy, phát triển và thoả mãn nhu cầu, hứng thú đọc tài liệu thông qua việc tuyên truyền, hướng dẫn và cung cấp tài liệu dưới nhiều hình thức. Công tác người đọc bao gồm các hình thức tổ chức và phương pháp phục vụ người đọc ở trong và ngoài thư viện. Đồng...

  pdf 8p banhcauvong 25-06-2013 24 7

 • + Xem thêm 49 Hướng Dẫn Nghiệp Vụ Công Tác Tổ Chức khác
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản