Hướng dẫn phát hành trái phiếu

Xem 1-20 trên 60 kết quả Hướng dẫn phát hành trái phiếu
 • Thông tư 32/2004/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn phát hành trái phiếu Chính phủ qua hệ thống Kho bạc Nhà nước

  doc8p sontinh 18-08-2009 88 12   Download

 • Văn bản hợp nhất 09/VBHN-BTC năm 2014 hợp nhất Thông tư hướng dẫn phát hành trái phiếu Chính phủ tại thị trường trong nước do Bộ Tài chính ban hành.

  pdf4p thanhdieutran 14-04-2014 24 3   Download

 • Văn bản hợp nhất 09/VBHN-BTC năm 2014 hợp nhất Thông tư hướng dẫn phát hành trái phiếu Chính phủ tại thị trường trong nước do Bộ Tài chính ban hành.

  pdf40p thanhdieutran 14-04-2014 17 0   Download

 • Thông tư 29/2004/TT-BTC của Bộ Tài chính về hướng dẫn việc bảo lãnh phát hành và đại lý phát hành trái phiếu Chính phủ, trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh và trái phiếu Chính quyền địa phương

  doc21p sontinh 18-08-2009 153 52   Download

 • Nghị quyết số 414/2003/NQ-UBTVQH11 ngày 29/8/2003 của Uỷ Ban thường vụ Quốc hội về việc phát hành trái phiếu Chính phủ để xây dựng một số công trình giao thông, thuỷ lợi quan trọng của đất nước. - Quyết định số 182/2003/QĐ-TTg ngày 05/9/2003 của Thủ tướng Chính phủ về việc phát hành Trái phiếu Chính phủ để đầu tư một số công trình giao thông thuỷ lợi quan trọng của đất nước.

  doc8p cvbn123 31-07-2012 144 23   Download

 • Quyết định 66/2004/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc ban hành Quy chế hướng dẫn về trình tự, thủ tục phát hành trái phiếu Chính phủ, trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh và trái phiếu Chính quyền địa phương

  doc16p sontinh 18-08-2009 86 22   Download

 • Thông tư 75/2004/TT-BTC của Bộ Tài chính về hướng dẫn việc phát hành trái phiếu ra công chúng

  doc35p sontinh 18-08-2009 77 10   Download

 • Thông tư 34-TC/KBNN của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn việc phát hành trái phiếu công trình thủy điện Yaly

  doc3p nguyetnga 19-08-2009 126 8   Download

 • THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN SỬA ĐỔI, BỔ SUNG QUYẾT ĐỊNH SỐ 46/2006/QĐ-BTC NGÀY 06/09/2006 CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH BAN HÀNH QUY CHẾ PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU CHÍNH PHỦ THEO LÔ LỚN

  pdf3p meoconanca 28-02-2011 153 5   Download

 • Ban hành qui chế hướng dẫn về trình tự, thủ tục phát hành trái phiếu chính phủ, trái phiếu được chính phủ bảo lãnh và trái phiếu chính quyền địa phương

  doc12p h2media 14-04-2011 56 4   Download

 • Thông tư Số: 17/2012/TT-BTC ngày 08 tháng 02 năm 2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn phát hành trái phiếu chính phủ tại thị trường trong nước, có hiệu lực kể từ ngày 26 tháng 3 năm 2012 được sửa đổi, bổ sung.

  pdf54p hoa_cuc91 28-06-2014 36 1   Download

 • Thông tư số: 17/2012/TT-BTC hướng dẫn phát hành trái phiếu Chính phủ tại thị trường trong nước.

  pdf54p connhangheo91 28-06-2014 17 0   Download

 • Thông tư 32/2004/TT-BTC về việc hướng dẫn phát hành trái phiếu Chính phủ qua hệ thống Kho bạc Nhà nước do Bộ Tài chính ban hành

  pdf8p lawqds2 09-12-2009 72 4   Download

 • Thông tư số 13/2002/TT-BTC về bảo lãnh và đại lý phát hành trái phiếu chính phủ do Bộ Tài chính ban hành, để hướng dẫn sửa đổi, bổ sung Thông tư số 68/2000/TT-BTC ngày 13/7/2000 của Bộ Tài chính hướng dẫn chi tiết một số điểm về bảo lãnh và đại lý phát hành trái phiếu chính phủ

  pdf10p hienthuc 17-10-2009 83 31   Download

 • Song song với đợt phát hành Trái phiếu Chính phủ, từ ngày19/5/2004 Kho bạc NN Hà Nội triển khai thanh toán Công trái Xây dựng Tổ quốc phát hành 1999. Ban Giám đốc Kho bạc NN Hà Nội đã chỉ đạo kịp thời các bộ phận nghiệp vụ như: Tổ chức tập huấn cho cán bộ làm công tác thanh toán công trái Xây dựng Tổ quốc. Báo cáo Kho bạc Nhà Nước để tháo gỡ những vướng mắc phát sinh trong công tác thanh toán công trái.

  pdf37p ttcao10 28-08-2011 42 14   Download

 • THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN VỀ PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU CHÍNH QUYỀN ĐỊA PHƯƠNG TẠI THỊ TRƯỜNG TRONG NƯỚC

  pdf9p socoladaungot 13-07-2012 49 8   Download

 • THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN HOÁN ĐỔI TRÁI PHIẾU CHÍNH PHỦ

  pdf8p buomgiay 09-12-2011 48 5   Download

 • THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN VỀ PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU ĐƯỢC CHÍNH PHỦ BẢO LÃNH

  pdf12p kuckucucu 16-05-2012 42 5   Download

 • Huy động vốn nước ngoài: NHTM nhà nước ngoài: NHTM nhà nước có nhiều lợi thế do có uy tín lớn nhờ sự bảo trợ của nhà nước - Thực tế LS huy động của NHTMNN cao hơn. Huy động tiền gửi của dân: chiếm 43%/ tổng nguồn vốn huy động của hệ thống NHTM. Phát hành trái phiếu, cổ phiếu

  ppt14p nguyennhudinh1211 20-03-2012 328 159   Download

 • ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NÝỚC CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ÐÃNG KÝ PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU CHỈ CÓ NGHĨA LÀ VIỆC ÐÃNG KÝ PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU ÐÃ THỰC HIỆN THEO CÁC QUY ÐỊNH CỦA PHÁP LUẬT LIÊN QUAN MÀ KHÔNG HÀM Ý ÐẢM BẢO GIÁ TRỊ CỦA CỔ PHIẾUỌ MỌI TUYÊN BỐ TRÁI VỚI ÐIỀU NÀY LÀ BẤT HỢP PHÁP

  pdf62p gintaaa 24-11-2011 226 69   Download

Đồng bộ tài khoản