Hướng dẫn quản lý và sử dụng quỹ bảo trợ

Xem 1-20 trên 20 kết quả Hướng dẫn quản lý và sử dụng quỹ bảo trợ
 • Thông tư 112/2004/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn quản lý và sử dụng Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam

  doc6p sontinh 18-08-2009 81 2   Download

 • Thông tư số 87/2008/TT-BTC về việc hướng dẫn quản lý và sử dụng quỹ bảo trợ trẻ em do Bộ Tài chính ban hành

  pdf6p lawvhxh2 16-11-2009 111 5   Download

 • Thông tư số 112/2004/TT-BTC về việc hướng dẫn quản lý và sử dụng Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam do Bộ Tài chính ban hành

  pdf6p hobichngoc 17-10-2009 68 6   Download

 • Thông tư 87/2008/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn quản lý và sử dụng Quỹ Bảo trợ trẻ em

  pdf6p mychau 18-08-2009 113 5   Download

 • Thông tư 15/1998/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn quản lý và sử dụng Quỹ bảo trợ trẻ em

  doc3p vantien 19-08-2009 284 2   Download

 • THÔNG TƯ LIÊN TỊCH HƯỚNG DẪN QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG KINH PHÍ THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH QUỐC GIA BẢO VỆ TRẺ EM GIAI ĐOẠN 2011-2015

  pdf8p chuon-chuon 18-01-2012 49 1   Download

 • Việt Nam hiện đang phải đối mặt với nhiều thách thức về ô nhiễm môi trường và suy thoái tài nguyên thiên nhiên. Bộ Tài nguyên và Môi trường đã và đang xây dựng và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ nhằm giải quyết những vấn đề này, trong số đó có việc xây dựng các văn bản pháp quy và nâng cao năng lực quản lý môi trường ở các cấp.

  pdf35p mandinhhong04 13-09-2012 131 48   Download

 • Thông tư số 139/1999/TT-BTC về việc hướng dẫn quản lý, sử dụng tiền, hàng cứu trợ khắc phục hậu quả lũ lụt và một số biện pháp nhằm tiếp tục hỗ trợ công tác khắc phục hậu quả bão lũ ở các tỉnh miền Trung do Bộ Tài chính ban hành

  pdf4p lawdt10 02-12-2009 53 2   Download

 • Căn cứ vào Quy chế thực tập đối với sinh viên đại học hành chính hệ chính quy ban hành kèm theo Quyết định số 1918/QĐ- HCQG ngày 30/12/2005 cảu Giám đốc Học viện Hành chính Quốc gia và được sự tiếp nhận của Ủy ban Nhân dân Quận 11, tôi đã tham gia thực tập tại phòng Nội vụ thuộc Ủy ban nhân dân Quận 11.

  pdf31p carnation89 01-03-2012 259 80   Download

 • Dưới sự giảng dạy phần lý thuyết của Th.S Hoàng Thanh Mai.Và sự hướng dẫn nhiệt tình và tâm huyết của các thấy hướng dẫn thực tập cộng sự cố gắng nỗ lực học tập phấn đấu vươn lên của bản thân chúng em đã hoàn thành môn Địa Vật Lý đại cương đúng thời gian quy định.

  doc27p duchoangars 21-06-2013 96 37   Download

 • Trong nền kinh tế thị trường như ngày nay thỡ nhu cầu về vốn cho từng doanh nghiệp càng trở nờn quan trọng và bức xỳc hơn vỡ một mặt, cỏc doanh nghiệp phải đối mặt trực tiếp với sự biến động của thị trường, cựng với sự cạnh tranh giữa cỏc doanh nghiệp trong nước, cỏc bạn hàng nước ngoài nờn đũi hỏi phải sử dụng vốn sao cho hợp lý nhằm mang lại hiệu quả cao trong hoạt động sản xuất kinh doanh và làm tăng thờm sức cạnh tranh của mỡnh.

  doc71p voikon90 15-11-2010 69 27   Download

 • Thông tư số 35/1999/TT-BTC về việc hướng dẫn quản lý tài chính và sử dụng Quỹ Bảo trợ nạn nhân chất độc da cam do Bộ Tài chính ban hành

  pdf3p hienthuc 17-10-2009 51 5   Download

 • Căn cứ Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06 tháng 6 năm 2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách Nhà nước; Căn cứ Nghị định số 118/2008/NĐ-CP ngày 27 tháng 11 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính

  pdf9p tinhkhiet2012 09-03-2012 31 1   Download

 • Các MC 220 KV trở lên mỗi pha được điều khiển bằng 1 BTĐ riêng đảm bảo khả năng tác động từng pha khi có sự cố thoáng qua tại 1 pha.Qui trình này áp dụng chung cho công tác vận hành và quản lý vận hành các loại máy cắt SF6 điện áp từ 110 Kv trở lên. Các máy cắt không được giới thiệu trong qui trình này có thể tùy theo đặc điểm riêng và số liệu kỹ thuật của nhà chế tạo áp dụng qui trình này để làm qui trình riêng cho mỗi loại máy...

  pdf51p vankent 02-07-2010 1163 360   Download

 • Thực tế, khi phân tích về cấu trúc của hệ thống ASXH vẫn còn nhiều cách tiếp cận và quan điểm khác nhau. Nhưng theo quan điểm của quốc tế thì một hệ thống ASXH bao giờ cũng phải có tối thiểu ba hợp phần trong cấu trúc nội dung: Thứ nhất, các chính sách, chương trình mang tính chất phòng ngừa rủi ro: đây được coi là tầng trên cùng của hệ thống ASXH.

  pdf0p capdoihoancanh 11-05-2013 36 4   Download

 • Văn bản luật báo chí THÔNG TƯ LIÊN TỊCH Hướng dẫn quản lý, sử dụng kinh phí hỗ trợ tác phẩm báo chí chất lượng cao ở trung ương và địa phương giai đoạn 2011-2015

  pdf17p vetnangcuoitroi123 18-11-2013 38 0   Download

 • + Tổng hợp, phân tích tình hình quản lý, sử dụng vốn, việc bảo toàn và phát triển vốn thuộc sở hữu nhà nước tại các loại hình doanh nghiệp trong cả nước và theo ngành kinh tế; + Quản lý các quỹ tài chính hỗ trợ doanh nghiệp do Bộ trưởng Bộ tài chính uỷ quyền; + Hướng dẫn các Sở tài chính-vật giá thống nhất quản lý nhà nước về tài chính đối với doanh nghiệp do tỉnh thành phố thành lập hoặc góp vốn, tổng hợp phân tích tình hình tài chính doanh nghiệp tr...

  pdf10p ttcao7 25-08-2011 38 9   Download

 • THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ ĐỂ BẢO VỆ VÀ PHÁT TRIỂN ĐẤT TRỒNG LÚA THEO NGHỊ ĐỊNH SỐ 42/2012/NĐ-CP NGÀY 11/5/2012 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ QUẢN LÝ, SỬ DỤNG ĐẤT TRỒNG LÚA

  pdf7p mungtetmoi 21-01-2013 61 4   Download

 • Hoạt động ngân hàng là loại hình kinh doanh dịch vụ đóng vai trò quan trọng và ảnh hưởng lớn đối với nền kinh tế. Những năm gần đây, hệ thống ngân hàng thương mại nước ta đã có sự thay đổi đáng kể, hoạt động của các ngân hàng đã từng bước được hoàn thiện, đa dạng và phong phú hơn, thu hút được đông đảo tầng lớp dân cư cũng như các loại hình doanh nghiệp tham gia vào quá trình chu chuyển vốn của nền kinh tế.

  doc106p vnzoomvn 17-06-2011 136 59   Download

 • Thông tư 82/2003/TT-BTC về việc hướng dẫn trích lập, quản lý, sử dụng và hạch toán Quỹ dự phòng về trợ cấp mất việc làm tại doanh nghiệp do Bộ Tài chính ban hành

  pdf3p lybangbang 10-10-2009 225 39   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

Đồng bộ tài khoản