Hướng dẫn thiết kế đường ôtô

Xem 1-20 trên 43 kết quả Hướng dẫn thiết kế đường ôtô
 • Tài liệu " Sử dụng phần mềm AutoDesk - SoftDesk trong thiết kế đường ôtô " nhằm giới thiệu cách sử dụng phần mềm này để thiết kế đường ô tô và tính toán thủy văn. Nó giúp cho người đọc có khả năng giải quyết các vấn đề thiết kế phức tạp bằng những công cụ thiết kế đắc lực của AutoDesk - SoftDesk

  pdf38p dibovaodoi05 21-10-2011 231 108   Download

 • Tham khảo tài liệu 'sử dụng phần mềm autodesk - softdesk trong thiết kế đường ôtô part 2', công nghệ thông tin, đồ họa - thiết kế - flash phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf38p dibovaodoi05 21-10-2011 120 73   Download

 • Tham khảo tài liệu 'sử dụng phần mềm autodesk - softdesk trong thiết kế đường ôtô part 3', công nghệ thông tin, đồ họa - thiết kế - flash phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf33p dibovaodoi05 21-10-2011 92 58   Download

 • Tham khảo tài liệu 'sử dụng phần mềm autodesk - softdesk trong thiết kế đường ôtô part 4', công nghệ thông tin, đồ họa - thiết kế - flash phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf38p dibovaodoi05 21-10-2011 92 55   Download

 • Tham khảo tài liệu 'sử dụng phần mềm autodesk - softdesk trong thiết kế đường ôtô part 5', công nghệ thông tin, đồ họa - thiết kế - flash phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf38p dibovaodoi05 21-10-2011 91 55   Download

 • Tham khảo tài liệu 'sử dụng phần mềm autodesk - softdesk trong thiết kế đường ôtô part 6', công nghệ thông tin, đồ họa - thiết kế - flash phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf38p dibovaodoi05 21-10-2011 78 48   Download

 • Tham khảo tài liệu 'sử dụng phần mềm autodesk - softdesk trong thiết kế đường ôtô part 7', công nghệ thông tin, đồ họa - thiết kế - flash phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf38p dibovaodoi05 21-10-2011 77 46   Download

 • Tham khảo tài liệu 'sử dụng phần mềm autodesk - softdesk trong thiết kế đường ôtô part 8', công nghệ thông tin, đồ họa - thiết kế - flash phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf38p dibovaodoi05 21-10-2011 93 43   Download

 • Tham khảo tài liệu 'sử dụng phần mềm autodesk - softdesk trong thiết kế đường ôtô part 9', công nghệ thông tin, đồ họa - thiết kế - flash phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf38p dibovaodoi05 21-10-2011 74 43   Download

 • Tham khảo tài liệu 'sử dụng phần mềm autodesk - softdesk trong thiết kế đường ôtô part 10', công nghệ thông tin, đồ họa - thiết kế - flash phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf38p dibovaodoi05 21-10-2011 77 42   Download

 • Cuốn sách "Sử dụng phần mềm AutoDesk - SoftDesk trong thiết kế đường ôtô" nhằm giới thiệu cách sử dụng phần mềm này để thiết kế đường ôtô và tính toán thủy văn. Nó giúp cho người đọc có khả năng giải quyết các vấn đề thiết kế phức tạp bằng những công cụ thiết kế đắc lực của AutoDesk - SoftDesk. Sách gồm 2 phần, phần 1 sau đây gồm nội dung 8 chương đầu.

  pdf227p lalala02 06-11-2015 25 8   Download

 • Cuốn sách "Sử dụng phần mềm AutoDesk - SoftDesk trong thiết kế đường ôtô" có kết cấu gồm 14 chương. Phần 2 sau đây gồm nội dung chương 9 trở đi. Tham khảo ebook để nắm bắt nội dung chi tiết.

  pdf153p lalala02 06-11-2015 18 7   Download

 • Mục đích của việc thiết kế môn học phần ly hợp ô tô nhằm xác định các thông số cơ bản của ly hợp ô tô. Đó là tính toán xác định số lượng kích thước bề mặt ma sát, cơ cấu ép và cơ cấu điều khiển của ly hợp nhằm đảm bảo các yêu cầu của ly hợp trong mọi điều kiện làm việc của ô tô

  pdf93p auto48 09-07-2009 2041 952   Download

 • : Trong lĩnh vực thiết kế đường ôtô hiện nay, đã có nhiều phần mềm chuyên dụng của nước ngoài cũng như nước ta đang được sử dụng để phục vụ cho việc thiết kế tuyến, nền, mặt đường như AutoCad, α group, Nova, Geo-Slope,... và theo xu hướng mô phỏng, mô hình đối tượng xét ở Việt Nam gần đây nhất có kết quả nghiên cứu của các tác giả về dòng xe trên đường và nút giao: Traffic Brain....

  pdf6p cinny04 23-01-2011 165 83   Download

 • Tài liệu “Phương pháp thiết kế tuyến Clothoid cho đường ô tô” là nguồn tham khảo bổ ích cho những kỹ sư đường bộ, đặc biệt là những kỹ sư đã và đang tham gia thiết ké, xây dựng các dường oto cao tốc ở nước ta hiện nay

  pdf24p myxaodon12 21-11-2011 158 63   Download

 • Tham khảo tài liệu 'phương pháp thiết kế tuyến clothoid cho đường ô tô part 2', kỹ thuật - công nghệ, kiến trúc - xây dựng phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf24p myxaodon12 21-11-2011 93 47   Download

 • Tham khảo tài liệu 'phương pháp thiết kế tuyến clothoid cho đường ô tô part 4', kỹ thuật - công nghệ, kiến trúc - xây dựng phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf24p myxaodon12 21-11-2011 63 39   Download

 • Tham khảo tài liệu 'phương pháp thiết kế tuyến clothoid cho đường ô tô part 3', kỹ thuật - công nghệ, kiến trúc - xây dựng phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf24p myxaodon12 21-11-2011 66 37   Download

 • Tham khảo tài liệu 'phương pháp thiết kế tuyến clothoid cho đường ô tô part 5', kỹ thuật - công nghệ, kiến trúc - xây dựng phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf24p myxaodon12 21-11-2011 66 37   Download

 • Tham khảo tài liệu 'phương pháp thiết kế tuyến clothoid cho đường ô tô part 6', kỹ thuật - công nghệ, kiến trúc - xây dựng phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf24p myxaodon12 21-11-2011 76 34   Download

Đồng bộ tài khoản