Hướng dẫn tổ chức sinh hoạt tập thể

Xem 1-20 trên 59 kết quả Hướng dẫn tổ chức sinh hoạt tập thể
 • Tài liệu " Kỹ năng lều trại múa hát vui chơi và sinh hoạt tập thể " hướng dẫn các bạn các điều cơ bản khi tổ chức lều trại, nắm vững mục đích ý nghĩa tác dụng của hoạt động trại, lên kế hoạch hoạt động chính trong một buổi trại cụ thể.

  pdf0p myxaodon11 15-11-2011 156 58   Download

 • Tham khảo tài liệu 'kỹ năng lều trại múa hát vui chơi và sinh hoạt tập thể part 2', kỹ năng mềm, kỹ năng tổ chức phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf0p myxaodon11 15-11-2011 99 42   Download

 • Tham khảo tài liệu 'kỹ năng lều trại múa hát vui chơi và sinh hoạt tập thể part 3', kỹ năng mềm, kỹ năng tổ chức phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf0p myxaodon11 15-11-2011 96 39   Download

 • Tham khảo tài liệu 'kỹ năng lều trại múa hát vui chơi và sinh hoạt tập thể part 4', kỹ năng mềm, kỹ năng tổ chức phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf0p myxaodon11 15-11-2011 85 37   Download

 • Tham khảo tài liệu 'kỹ năng lều trại múa hát vui chơi và sinh hoạt tập thể part 5', kỹ năng mềm, kỹ năng tổ chức phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf0p myxaodon11 15-11-2011 88 34   Download

 • Tham khảo tài liệu 'kỹ năng lều trại múa hát vui chơi và sinh hoạt tập thể part 6', kỹ năng mềm, kỹ năng tổ chức phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf0p myxaodon11 15-11-2011 74 27   Download

 • Tham khảo tài liệu 'kỹ năng lều trại múa hát vui chơi và sinh hoạt tập thể part 8', kỹ năng mềm, kỹ năng tổ chức phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf0p myxaodon11 15-11-2011 72 26   Download

 • Tham khảo tài liệu 'kỹ năng lều trại múa hát vui chơi và sinh hoạt tập thể part 9', kỹ năng mềm, kỹ năng tổ chức phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf0p myxaodon11 15-11-2011 73 27   Download

 • Tham khảo tài liệu 'kỹ năng lều trại múa hát vui chơi và sinh hoạt tập thể part 10', kỹ năng mềm, kỹ năng tổ chức phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf0p myxaodon11 15-11-2011 70 26   Download

 • Tham khảo tài liệu 'kỹ năng lều trại múa hát vui chơi và sinh hoạt tập thể part 7', kỹ năng mềm, kỹ năng tổ chức phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf0p myxaodon11 15-11-2011 78 25   Download

 • Sinh hoạt tập thể là một yếu tố chính để duy tŕ và phát triển các phong trào và đoàn thể thanh thiếu niên, nhưng ít anh chị Phụ trách nào nắm bắt được cốt lơi của những sự việc hay phải làm ǵ khi tổ chức sinh hoạt tập thể. Các em đă quá mệt mỏi với những bài vở, lư thuyết ở trong nhà trường rồi, nếu khi đến sinh hoạt mà gặp một anh chị Phụ trách cứ thao thao bất tuyệt hay một anh chị Phụ trách độc diễn suốt buổi sinh hoạt, chúng tôi tin...

  pdf13p tukhuyen123 18-09-2012 82 21   Download

 • Module THCS 41: Tổ chức hoạt động tập thể cho học sinh THCS nhằm giúp người học phân tích được đặc trưng của các loại hình hoạt động tập thể của HS THCS, thấy rõ vai trò giáo dục của các loại hình hoạt động tập thể đối với sự phát triển nhân cách của học sinh THCS, xác định các phương pháp và các bước hướng dẫn HS tổ chức các hoạt động tập thể.

  pdf35p minhminhnguyen32 10-06-2014 178 28   Download

 • Tiếp tục củng cố cho học sinh những kinh nghiệm về chương trình con,thư viện chương trình con.  Minh họa cho khả năng đồ họa của ngôn ngữ lập trình nói chung,Passcal nói riêng.  Tổ chức những hoạt động trong phòng máy để học sinh có thể chủ động tìm hiểu cách sử dụng 1 số chương trình con chuẩn trong thư viện Graph của Passcal.

  pdf7p paradise3 11-12-2011 46 8   Download

 • Lý do chọn đề tài Hiện nay ngành giáo dục đang chủ trương đổi mới phương pháp dạy học (PPDH) theo hướng người học là chủ động chiếm lĩnh tri thức, người dạy là người thiết kế và tổ chức các hoạt động để thông qua các hoạt động đó người học lĩnh hội tri thức. Dạy học Lịch sử cũng không nằm ngoài xu hướng chung đó. Thực trạng của việc dạy và học Lịch sử hiện nay là mối quan tâm của toàn xã hội.

  pdf9p chieu_mua 24-08-2012 97 20   Download

 • Giúp hs ôn lại những kiến thức và kỹ năng được thể hiện trong hai bài kiểm tra; thấy được những ưu điểm và hạn chế trong bài làm của mình; tìm ra phương hướng khắc phục và sửa chữa. B.Tiến trình tổ chức các hoạt động Hoạt động của giáo viên - học sinh Nội dung cần đạt Hoạt động 1. Hs đọc lại đề. Hướng dẫn hs phân tích đề, lập dàn ý, cách thức làm bài. A. Tìm hiểu đề Viết bài văn kể lại cuộc gặp gỡ, trò chuyện đó. ...

  pdf4p kaka_0 07-03-2012 78 7   Download

 • Củng cố cho học sinh những hiểu biết về kiểu dữ liệu mảng ; - Tổ chức những hoạt động trong phòng máy để học sinh có được các kĩ năng cơ bản làm việc với kiểu mảng trong lập trình, cụ thể là: .Khai báo dữ liệu mảng; .Nhập dữ liệu cho mảng, đưa ra màn hình chỉ số và giá trị các phần tử của mảng; .Duyệt qua tất cả các phần tử của mảng để xử lý từng phần tử.

  pdf8p paradise4 12-12-2011 91 6   Download

 • Củng cố cho học sinh những hiểu biết về kiểu dữ liệu xâu.  Tổ chức những hoạt động trong phòng máy để học sinh có được các kĩ năng cơ bản làm việc với kiểu xâu trong lập trình. Cụ thể là: +Học sinh biết cách khai báo kiểu dữ liệu xâu. +Nhập dữ liệu cho xâu,đưa ra màn hình xâu. +Duyệt qua tất cả các kí tự của xâu để thực hiện xử lí tương ứng +Sử dụng được các hàm và các thủ tục chuẩn đã trình bày ở SGK ...

  pdf8p paradise3 11-12-2011 55 4   Download

 • HĐGDNGLL góp phần hình thành cho học sinh ý thức XH, lối sống, nếp sống, biết xử lý tốt các mối quan hệ XH; Củng cố,mở rộng,phát triển,nâng cao hiệu qủa những tri thức, thái độ, kỹ năng tiếp thu được ở trên lớp, giúp học sinh tin tưởng, tích cực trong việc học tập, lĩnh hội tri thức;Tạo điều kiện thực hành, rèn luyện thông qua họat động cụ thể có sự hướng dẫn của thầy cô

  doc4p phuctuy 28-12-2009 357 111   Download

 • Đổi mới phương pháp dạy học, thực hiện dạy học dựa vào hoạt động tích cực, chủ động của học sinh với sự tổ chức và hướng dẫn đúng mực của giáo viên nhằm phát triễn tư duy độc lập, sáng tạo hình thành phương pháp và nhu cầu tự học, bồi dưỡng hứng thú học tập, tạo niềm tin và niềm vui trong học tập.

  pdf21p somido123 27-02-2014 63 23   Download

 • Giúp học sinh thấy rõ các điểm sau:  Tin học có ảnh hưởng rất lớn đối với sự phát triển mọi mặt của xã hội.  Qua việc sẻ dụng các thành tựu của Tin học, xã hội có nhiều nhận thức mới về cách tổ chức và cách tiến hành các hoạt động.

  pdf5p paradise4 12-12-2011 94 11   Download

Đồng bộ tài khoản