Hướng dẫn về quản lý ngoại hối

Xem 1-20 trên 144 kết quả Hướng dẫn về quản lý ngoại hối
 • Thông tư 03/2004/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước về việc hướng dẫn về quản lý ngoại hối đối với việc góp vốn, mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài trong các doanh nghiệp Việt Nam

  doc17p sontinh 18-08-2009 237 33   Download

 • Thông tư số 04/2001/TT-NHNN về việc hướng dẫn về quản lý ngoại hối đối với doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài và bên nước ngoài tham gia hợp đồng hợp tác kinh doanh do Ngân hàng Nhà nước ban hành

  pdf22p manhquynh 10-10-2009 137 24   Download

 • Thông tư 04/2005/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước về việc sửa đổi, bổ sung khoản 6 Mục III Thông tư số 01/2001/TT-NHNN ngày 19/01/2001 hướng dẫn về quản lý ngoại hối đối với đầu tư trực tiếp ra nước ngoài của doanh nghiệp Việt Nam

  doc1p sontinh 18-08-2009 123 16   Download

 • Thông tư 01/1999/TT-NHNN7 của Ngân hàng Nhà nước về việc hướng dẫn thi hành Nghị định số 63/1998/NĐ-CP ngày 17/08/1998 của Chính phủ về quản lý ngoại hối.

  doc84p vantien 19-08-2009 174 34   Download

 • THÔNG TƯ CỦA NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM SỐ 04/2001/TT-NHNN NGÀY 18 THÁNG 5 NĂM 2001HƯỚNG DẪN VỀ QUẢN LÝ NGOẠI HỐI ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP CÓ VỐN ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI VÀ BÊN NƯỚC NGOÀI THAM GIA HỢP ĐỒNG HỢP TÁC KINH DOANH.

  doc15p chuongvd 26-11-2010 153 11   Download

 • Thông tư số 19/2009/TT-NHNN hướng dẫn về quản lý ngoại hối đối với các giao dịch trái phiếu chính phủ bằng ngoại tệ phát hành theo Quyết định số 211/QĐ-TTg ngày 13 tháng 2 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành

  pdf2p lawttnh2 11-11-2009 264 104   Download

 • Thông tư 03/2004/TT-NHNN về việc hướng dẫn về quản lý ngoại hối đối với việc góp vốn, mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài trong các doanh nghiệp Việt Nam do Ngân hàng Nhà nước ban hành

  pdf16p lawdn6 31-10-2009 100 5   Download

 • Thông tư 11/2003/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước về việc hướng dẫn về quản lý ngoại hối đối với việc mua bán trái phiếu Chính phủ bằng ngoại tệ của các tổ chức, cá nhân theo Quyết định số 182/2003/QĐ-TTg ngày 5/9/2003 của Thủ tướng Chính phủ

  doc2p sontinh 18-08-2009 73 6   Download

 • Thông tư số 04/2005/TT-NHNN về việc quản lý ngoại hối do Ngân hàng Nhà nước ban hành, để sửa đổi, bổ sung khoản 6 mục iii thông tư số 01/2001/tt-nhnn ngày 19/1/2001 hướng dẫn về quản lý ngoại hối đối với đầu tư trực tiếp ra nước ngoài của doanh nghiệp việt nam

  pdf2p lawktkt1 25-10-2009 73 13   Download

 • THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN VỀ QUẢN LÝ NGOẠI HỐI ĐỐI VỚI VIỆC PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU QUỐC TẾ CỦA DOANH NGHIỆP KHÔNG ĐƯỢC CHÍNH PHỦ BẢO LÃNH

  pdf15p nuocsuoiaquafina 06-09-2011 48 10   Download

 • THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN VỀ QUẢN LÝ NGOẠI HỐI ĐỐI VỚI VIỆC VAY TRUNG, DÀI HẠN NƯỚC NGOÀI CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI LÀ DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC

  pdf15p nuocsuoiaquafina 06-09-2011 61 9   Download

 • Thông tư 03/2004/TT-NHNN về việc hướng dẫn về quản lý ngoại hối đối với việc góp vốn, mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài trong các doanh nghiệp Việt Nam do Ngân hàng Nhà nước ban hành

  pdf15p lawdt5 02-12-2009 54 7   Download

 • Thông tư số 01/2001/TT-NHNN về việc hướng dẫn về quản lý ngoại hối đối với đầu tư trực tiếp ra nước ngoài của doanh nghiệp Việt Nam do Ngân hàng Nhà nước ban hành

  pdf10p hienthuc 17-10-2009 63 6   Download

 • Thông tư 01/2001/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước hướng dẫn về quản lý ngoại hối đối với đầu tư trực tiếp ra nước ngoài của doanh nghiệp Việt Nam

  doc9p vantien 19-08-2009 104 5   Download

 • Thông tư 04/2001/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước về việc hướng dẫn về quản lý ngoại hối đối với doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài và bên nước ngoài tham gia hợp đồng hợp tác kinh doanh

  doc22p vantien 19-08-2009 144 4   Download

 • Thông tư số 04/2001/TT-NHNN về việc hướng dẫn về quản lý ngoại hối đối với doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài và bên nước ngoài tham gia hợp đồng hợp tác kinh doanh do Ngân hàng Nhà nước ban hành

  pdf20p lawdt9 02-12-2009 47 2   Download

 • Thông tư số 11/2003/TT-NHNN về việc mua bán trái phiếu Chính phủ bằng ngoại tệ của các tổ chức, cá nhân do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước ban hành, để hướng dẫn về quản lý ngoại hối đối với việc mua bán trái phiếu Chính phủ bằng ngoại tệ của các tổ chức, cá nhân theo Quyết định số 182/2003/QĐ-TTg ngày 5/9/2003 của Thủ tướng Chính phủ

  pdf3p lawgtvt6 26-11-2009 47 1   Download

 • Thông tư số 19/2014/TT-NHNH Thông tư hướng dẫn về quản lý ngoại hối đối với hoạt động đầu tư trực tiếp nước ngoài vào Việt Nam.

  pdf13p ngayhomquadatung 17-11-2014 14 1   Download

 • Xu hướng quốc tế hoá, toàn cầu hoá nền kinh tế thế giới và xu hướng hội nhập của các nền kinh tế quốc gia và khu vực đã đặt các doanh nghiệp Việt Nam trước nguy cơ bị cạnh tranh gay gắt bởi các doanh nghiệp nước ngoài. Chính sách cạnh tranh về giá sẽ không đem lại hiệu quả kinh tế cao khi mà đời sống của người dân tăng lên, lúc đó họ sẵn sàng trả giá cao để có được sản phẩm có chất lượng cao. Do vậy trong tương lai các doanh nghiệp sẽ...

  pdf29p nhattruong 14-07-2009 549 266   Download

 • Chu trình tái sản xuất xã hội gồm các khâu sản xuất - phân phối - trao đổi -tiêu dùng. Trong đó sản xuất đóng vai trò quyết định cho quá trình tồn tại kinh doanh của doanh nghiệp, ngoài ra sản xuất còn đáp ứng nhu cầu của thị trường cụ thể là người tiêu dùng. Để tiến hành hoạt động sản xuất kinh doanh, doanh nghiệp cần có một hệ thống quản lý thích hợp để theo dõi hoạt động của doanh nghiệp để từ đó có các biện pháp phương hướng đúng đắn.

  doc15p tiendungtb3003 09-03-2010 168 81   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

Đồng bộ tài khoản