Hướng dẫn việc quản lý và sử dụng vắc xin

Xem 1-3 trên 3 kết quả Hướng dẫn việc quản lý và sử dụng vắc xin
  • Thông tư 06/2003/TT-BYT của Bộ Y tế về việc hướng dẫn việc quản lý và sử dụng vắc xin, sinh phẩm y tế chưa có số đăng ký lưu hành được viện trợ trong trường hợp khẩn cấp hoặc nhập khẩu vào Việt Nam để sử dụng trong trường hợp đặc biệt

    doc8p giangdien 18-08-2009 101 5   Download

  • Thông tư 06/2003/TT-BYT về việc hướng dẫn việc quản lý và sử dụng vắc xin, sinh phẩm y tế chưa có số đăng ký lưu hành được viện trợ trong trường hợp khẩn cấp hoặc nhập khẩu vào Việt Nam để sử dụng trong trường hợp đặc biệt do Bộ Y tế ban hành

    pdf6p lawttyt7 30-11-2009 56 2   Download

  • Thông tư 06/2003/TT-BYT về việc hướng dẫn việc quản lý và sử dụng vắc xin, sinh phẩm y tế chưa có số đăng ký lưu hành được viện trợ trong trường hợp khẩn cấp hoặc nhập khẩu vào Việt Nam để sử dụng trong trường hợp đặc biệt do Bộ Y tế ban hành

    pdf7p lawxnk3 10-11-2009 47 2   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

Đồng bộ tài khoản