Hướng phát triển kinh doanh

Xem 1-20 trên 3643 kết quả Hướng phát triển kinh doanh
 • Báo cáo tốt nghiệp: Giải pháp phát triển kinh doanh dịch vụ thẻ tại Ngân hàng Agribank Chi nhánh Quận Ngô Quyền TP. Hải Phòng tìm hiểu về thực trạng kinh doanh dịch vụ thẻ tại Ngân hàng đồng thời tìm hiểu những nhân tố ảnh hưởng tới hoạt động kinh doanh và giải pháp phát triển kinh doanh dịch vụ thẻ tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Chi nhánh Quận Ngô Quyền TP. Hải Phòng.

  doc77p quangthangmilo 21-04-2014 167 75   Download

 • Luận án Tiến sĩ Kinh tế: Dịch vụ phát triển kinh doanh cho doanh nghiệp xuất khẩu Việt Nam trình bày lý luận và kinh nghiệm thực tiễn về phát triển khu kinh tế cửa khẩu biên giới trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế, thực trạng phát triển khu kinh tế cửa khẩu biên giới phía Bắc Việt Nam, định hướng và giải pháp chủ yếu nhằm tiếp tục phát triển kinh tế cửa khẩu biên giới phía bắc Việt Nam.

  pdf0p cuong300 23-05-2014 41 14   Download

 • Luận án Tiến sĩ Kinh tế: Phát triển kinh doanh của các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ thông tin di động tại Việt Nam trình bày lý luận về phát triển kinh doanh của các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ thông tin di động tại Việt Nam; thực trạng phát triển kinh doanh của các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ thông tin di động; phương hướng và giải pháp phát triển kinh doanh của các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ thông tin di động.

  pdf0p cuong300 23-05-2014 47 13   Download

 • Đề tài Đánh giá hiệu quả sử dụng dịch vụ phát triển kinh doanh của các doanh nghiệp Việt Nam nêu một số vấn đề cơ bản về dịch vụ phát triển kinh doanh. Thực trạng và đánh giá hiệu quả sử dụng dịch vụ phát triển kinh doanh của các doanh nghiệp Việt Nam. Các nguyên nhân chủ yếu ảnh hưởng đến hiệu quả sử dụng dịch vụ phát triển kinh doanh. Một số giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng dịch vụ phát triển kinh doanh.

  pdf90p next_12 17-04-2014 32 11   Download

 • Luận án Tiến sĩ Kinh tế: Dịch vụ phát triển kinh doanh cho doanh nghiệp xuất khẩu Việt Nam trình bày cơ sở lý luận về dịch vụ phát triển kinh doanh cho doanh nghiệp xuất khẩu, thực trạng dịch vụ phát triển kinh doanh cho doanh nghiệp xuất khẩu Việt Nam, phương hướng và giải pháp tăng cường dịch vụ phát triển kinh doanh cho doanh nghiệp xuất khẩu Việt Nam.

  pdf0p cuong300 23-05-2014 25 9   Download

 • Đề tài nghiên cứu nhằm hệ thống hóa những vấn đề lý luận cơ bản về dịch vụ phát triển kinh doanh như: Khái niệm, đặc điểm, phân loại ducij vụ phát triển kinh doanh, vai trò và nội dung phát triển dịch vụ phát triển kinh doanh ở nước ta, những nhân tố ảnh hưởng và kinh nghiệm quốc tế về phát triển dịch vụ; đánh giá thực trạng chính sách và giải pháp phát triển dịch vụ phát triển kinh doanh ở nước ta,...

  pdf145p tsmttc_003 06-06-2015 13 5   Download

 • Từ sau khi Việt Nam trở thành thành viên thứ 150 của Tổ chức thương mại thế giới WTO và nhiều tổ chức khác như APEC, AFTA. Ngành du lịch Việt Nam nói chung, du lịch Đà Lạt - Lâm Đồng nói riêng đang đứng trước nhiều cơ hội cũng như đối mặt với những thách thức cam go. Theo xu hướng phát triển chung, việc Việt Nam gia nhập WTO sẽ làm cho số doanh nghiệp trong và ngoài nước tăng lên, năng lực khai thác cũng sẽ tăng tương ứng, đặc biệt lượng khách du lịch công vụ,...

  pdf110p bidao13 17-07-2012 148 78   Download

 • Mục đích nghiên cứu của đề tài: Hệ thống hóa các khái niệm cơ bản về Internet và thương mại điện tử, nghiên cứu, phân tích thương mại điện tử trên thế giới và xu hướng phát triển; tổng kết, đánh giá sự phát triển của thương mại điện tử ở Việt Nam đến năm 2005; định hướng và đề xuất giải pháp để phát triển thương mại điện tử ở Việt Nam đến năm 2010.

  pdf61p lalala04 25-11-2015 11 4   Download

 • Mục đích, nhiệm vụ và ý nghĩa nghiên cứu của đề tài o Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu o ý nghĩa Đối tượng và phạm vi nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu Kết cấu của đề tài Chương I : Những lý luận cơ bản về du lịch bền vững Chương II : Thực trạng các điều kiện để phát triển du lịch bền vững ở Vườn quốc gia Phong nha-Kẻ bàng. Chương III : Phương hướng và giải pháp nhằm phát triển du lịch bền vững ở Vườn quốc gia Phong nha-Kẻ bàng. B.

  pdf26p bongbongcam 12-08-2010 659 289   Download

 • Để đưa ra được một định hướng phát triển kinh doanh, doanh nghiệp khách sạn du lịch phải có được tập khách hàng mà mình có khả năng cung ứng và thoả mãn nhu cầu của họ. Mặt khác khách hàng là rất lớn, vừa phân tán lại vừa có sự khác biệt nhau trong nhu cầu mua sắm. Do vậy, nếu Marketing đại trà thì chắc chắn sẽ bị cạnh tranh rất dễ dàng ở trên bất cứ thị trường nào và sẽ bị đánh bại.

  pdf12p peheo_2 31-07-2012 133 56   Download

 • Đề tài Phương hướng và những giải pháp phát triển kinh doanh dịch vụ tại các cảng hàng không quốc tế ở Việt Nam nhằm: khái quát về dịch vụ và kinh doanh dịch vụ tại các cảng hàng không quốc tế. Tìm hiểu thực trạng kinh doanh dịch vụ tại các cảng hàng không quốc tế tại Việt Nam. Các phương hướng và giải pháp phát triển kinnh doanh dịch vụ tại các cảng hàng không quốc tế ở Việt Nam.

  pdf108p acc_12 03-04-2014 65 26   Download

 • Luận văn thạc sỹ kinh tế: Thực trạng và giải pháp phát triển kinh doanh ngoại hối tại ngân hàng ngoại hối Hàn Quốc trình bày tổng quan về nghiệp vụ kinh doanh ngoại hối trên thị trường quốc tế và xu hướng phát triển ở Việt Nam, thực trạng hoạt động kinh doanh ngoại hối ở ngân hàng ngoại hối Hàn Quốc tại thị trường Việt Nam, giải pháp phát triển hoạt động kinh doanh ngoại hối của ngân hàng ngoại hối Hàn Quốc tại thị trường Việt Nam.

  pdf100p fast_12 23-06-2014 52 20   Download

 • Tài liệu tham khảo về tạp chí kinh tế phát triển nghiên cứu vấn đề Định hướng phát triển văn hóa doanh nghiệp trong thế kỷ 21. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf0p toanlk 22-11-2010 332 167   Download

 • Luận văn với đề tài "Tìm hiểu hoạt động kinh doanh ăn uống tại khách sạn Thắng Lợi" có nội dung gồm 3 chương: chương 1 tổng quan về khách sạn Thắng Lợi, chương 2 thực trạn kinh doanh ăn uống tại khách sạn Thắng Lợi, chương 3 những nhận xét bước đầu và hướng phát triển kinh doanh dịch vụ ăn uống tại khách sạn Thắng Lợi trong tương lai.

  doc60p pnq9292 20-09-2014 182 99   Download

 • Mặc dù BHNT là một ngành kinh doanh mới mẻ tại Việt Nam. Các nghiên cứu về ngành và hoạt động của các doanh nghiệp còn hạn chế. Tuy nhiên, với điều kiện là cán bộ thuộc Bộ phận Phát triển Kinh doanh của công ty Prudential, sinh viên mạnh dạn chọn đề tài Xây dựng các biện pháp duy trì và phát triển thị trường cho công ty BHNT Prudential Việt Nam làm đề tài tốt nghiệp. Sinh viên mong mỏi có thể đóng góp một phần nhỏ bé hỗ trợ cho sự phát triển bền vững của công...

  pdf115p bidao13 17-07-2012 209 97   Download

 • Tham khảo luận văn - đề án 'đề tài: “xu hướng phát triển của thị trường xuất khẩu sản phẩm thủy sản việt nam”', luận văn - báo cáo phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  doc36p anhluadem 17-11-2010 167 68   Download

 • Nghiên cứu phát triển và ứng dụng công nghệ, dịch vụ mạng IP tiếp cận công nghệ In-tơ-nét (Internet) thế hệ mới - Định hướng phát triển công nghệ IP trên mạng viễn thông - Đề xuất về tổ chức dịch vụ, chính sách phát triển và quản lý, kinh doanh Internet

  pdf124p la_lan23 12-04-2013 92 35   Download

 • Trong điều kiện nền kinh tế nước ta hiện nay,khi vừa gia nhập WTO còn gặp nhều khó khăn và thử thách, cũng theo đánh giá của Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX về định hướng phát triển các thành phần và các vùng kinh tế ở nước ta trong giai đoạn 2001 – 2010, Đảng ta khẳng định cần phải tiếp tục đổi mới và phát triển kinh tế nhà nước để thực hiện tốt vai trò chủ đạo trong nền kinh tế....

  doc47p windlee 19-08-2011 74 34   Download

 • Thực hiện công cuộc đổi mới, Đảng ta xác định phát triển kinh tế là nhiệm vụ trung tâm, đồng thời định hướng phát triển kinh tế theo hướng CNH, HĐH, mở cửa, hội nhập kinh tế quốc tế và phát triển bền vững. Để phát triển kinh tế đất nước thì từng địa phương được phân cấp quản lý nhằm phát triển kinh tế trên địa bàn lãnh thổ theo định hướng của ngành và cơ quan quản lý nhà nước cấp trên.

  pdf0p dell1122 04-09-2012 71 29   Download

 • Trình bày bối cảnh toàn cầu hóa và hội nhập kinh tế quốc tế, hội nhập của ngành ngân hàng Việt Nam; kinh nghiệm phát triển hệ thống ngân hàng của một số quốc gia, bối cảnh hình thành và phát triển của hệ thống ngân hàng TMCP. Đề xuất phương hướng phát triển ngân hàng TMCP trong tiến trình toàncầu hóa và hội nhập kinh tế của Việt Nam.

  pdf109p lanlan38 03-04-2013 73 26   Download

Đồng bộ tài khoản