Huỷ hoá đơn giá trị gia tăng

Xem 1-4 trên 4 kết quả Huỷ hoá đơn giá trị gia tăng
 • Công văn 4909/TCT-CS của Tổng cục Thuế về việc huỷ hoá đơn giá trị gia tăng

  pdf1p kevintu 14-08-2009 156 14   Download

 • Mẫu "Biên bản huỷ hoá đơn" căn cứ vào thông tư số 120/2003/TT-BTC ngày 12/12/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn thị hành nghị định số 158/2003/NĐ-CP ngày 10/12/2003 của chính phủ qui định chi tiết thi hành Luật thuế giá trị gia tăng. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf2p nvcuong198 01-12-2015 20 4   Download

 • Công văn 1457/TCT-CS của Tổng cục Thuế về việc huỷ hoá đơn giá trị gia tăng

  pdf1p myngoc 13-08-2009 126 13   Download

 • Khi nền kinh tế nước ta phải đối mặt với những khó khăn to lớn: trong khi nhiều tiềm năng chưa được phát huy thì sản xuất trì trệ, đình đốn; đầu tư giảm mạnh; hoàng hóa khan hiếm; lạm phát ngày một gia tăng; nhiều lao động không có việc làm hoặc thiếu việc làm; đời sống của nhân dân không được cải thiện, thậm chí có mặt còn giảm sút; tình hình xã hội có nhiều diễn biến phức tạp;… Nhìn một cách tổng thể khi đó nền kinh tế thiếu động lực phát tr...

  pdf27p hotmoingay1 03-01-2013 36 2   Download

Đồng bộ tài khoản