Hyperbolicity

Xem 1-20 trên 115 kết quả Hyperbolicity
 • Trong toán học, hyperbol hay hypecbol (từ tiếng Hy Lạp: ὑπερβολή, nghĩa đen là "vượt quá" hay "thái quá") là một kiểu Đường cô-nic, được định nghĩa là đường giao của một mặt nón với một mặt phẳng cắt cả hai nửa của hình nón. Đường hyperbol còn được định nghĩa là quĩ tích của những điểm trong mặt phẳng có giá trị tuyết đối của hiệu khoảng cách tới hai điểm cố định là một hằng số bằng 2a.

  pdf7p phungnhi2011 19-03-2010 180 24   Download

 • In this paper, we study the growth of sX(L), the number of simple closed geodesics of length ≤ L on a complete hyperbolic surface X of finite area. We also study the frequencies of different types of simple closed geodesics on X and their relationship with the Weil-Petersson volumes of moduli spaces of bordered Riemann surfaces.

  pdf30p dontetvui 17-01-2013 22 5   Download

 • This paper introduces a rigorous computer-assisted procedure for analyzing hyperbolic 3-manifolds. This procedure is used to complete the proof of several long-standing rigidity conjectures in 3-manifold theory as well as to provide a new lower bound for the volume of a closed orientable hyperbolic 3-manifold. Theorem 0.1. Let N be a closed hyperbolic 3-manifold.

  pdf98p tuanloccuoi 04-01-2013 32 4   Download

 • In this paper we extend M. Lyubich’s recent results on the global hyperbolicity of renormalization of quadratic-like germs to the space of C r unimodal maps with quadratic critical point. We show that in this space the boundedtype limit sets of the renormalization operator have an invariant hyperbolic structure provided r ≥ 2 + α with α close to one.

  pdf95p noel_noel 17-01-2013 26 4   Download

 • Annals of Mathematics In this paper we will solve one of the central problems in dynamical systems: Theorem 1 (Density of hyperbolicity for real polynomials). Any real polynomial can be approximated by hyperbolic real polynomials of the same degree. Here we say that a real polynomial is hyperbolic or Axiom A, if the real line is the union of a repelling hyperbolic set, the basin of hyperbolic attracting periodic points and the basin of infinity.

  pdf39p noel_noel 17-01-2013 20 4   Download

 • Mục đích của luận án là: Đưa ra điều kiện cần và đủ cho tính hyperbolic modulo và tính taut modulo một tập con giải tích của miền kiểu Hartogs; đưa ra câu trả lời cho giả thuyết về tính Zalcman của không gian phức Cn; miêu tả nhóm các CR-tự đẳng cấu vi phân giải tích thực của các siêu mặt kiểu vô hạn thông qua không gian vectơ các trường vectơ tiếp xúc chỉnh hình.

  pdf84p change01 06-05-2016 16 4   Download

 • Lí thuyết phương trình là một lĩnh vực rộng lớn của toán học và được nhiều tác giả quan tâm nghiên cứu. Trong đó, lớp phương trình vi tích phân đóng vai trò quan trọng. Trong bài báo này, tác giả nghiên cứu sự phụ thuộc liên tục của nghiệm phương trình vi tích phân Volterra đối số lệch phi tuyến loại Hyperbolic dạng T.. Để làm điều này tác giả chứng minh một bổ đề về bất đẳng thức tích phân dạng Gronwall. Mời bạn cùng tham khảo.

  pdf10p nganga_03 21-09-2015 22 3   Download

 • In these lecture notes we describe the construction, analysis, and application of ENO (Essentially Non-Oscillatory) and WENO (Weighted Essentially Non-Oscillatory) schemes for hyperbolic conservation laws and related Hamilton-Jacobi equations. ENO and WENO schemes are high order accurate nite di erence schemes designed for problems with piecewise smooth solutions containing discontinuities.

  pdf79p coeus75 29-01-2013 25 1   Download

 • This book collects the lecture notes of two courses and one mini-course held in a winter school in Bologna in January 2005. The aim of this school was to popularize techniques of geometric measure theory among researchers and PhD students in hyperbolic differential equations. Though initially developed in the context of the calculus of variations, many of these techniques have proved to be quite powerful for the treatment of some hyperbolic problems.

  pdf138p coeus75 29-01-2013 11 1   Download

 • Các khái niệm cơ bản: 1. Định nghĩa hàm số 1 biến: Cho Hàm số f từ tập hợp D vào R là một ánh xạ (quy tắc) tương ứng với mỗi giá trị với duy nhất 1 giá trị . Ký hiệu

  pdf9p ntgioi1204 16-10-2009 961 106   Download

 • Giáo trình Vi phân và phương trình đạo hàm riêng - Phần B giới thiệu về Phương trình đạo hàm riêng với những kiến thức được trình bày trong 4 chương phân loại phương trình, phương trình loại eli, phương trình loại hyperbol, phương trình loại parabol. Cuối mỗi phần đều có phần hướng dẫn giải giúp người học củng cố kiến thức một cách có hệ thống.

  pdf86p couple 18-06-2014 211 112   Download

 • Loran C (Loran là từ viết tắt của Long Range Navigation) là hệ thống đạo hàng hyperbol sử dụng sóng vô tuyến để xác định vị trí ở cự ly cực xa, nó được phát triển dựa trên nền tảng của hệ thống loran A.

  pdf10p asweetheart90 10-08-2010 224 83   Download

 • Tài liệu tham khảo về thuật toán vẽ Hyperbol

  doc3p sakai1 14-05-2010 161 46   Download

 • Hệ thống hàng hải DECCA là hệ thống vô tuyến đạo hàng hyperbol tầm ngắn, dùng sóng vô tuyến tần số thấp từ 70-130kHz và đo hiệu pha của hai sóng liên tục phát từ hai trạm phát trên bờ để xác định hiệu khoảng cách. Tầm xa hoạt động của hệ thống 240 hải lý, độ chính xác xác định vị trí từ vài mét đến vài trăm mét.

  pdf18p asweetheart90 10-08-2010 130 46   Download

 • Việc thác triển các ánh xạ chỉnh hình là một trong những bài toán quan trọng của giải tích phức. Nhiều tác giả đã nghiên cứu bài toán này từ quan điểm của giải tích phức hyperbolic kể từ khi S. Kobayashi đưa ra khái niệm giả khoảng cách Kobayashi và dùng nó để nghiên cứu lý thuyết hàm hình học.

  pdf51p greengrass304 11-09-2012 44 19   Download

 • Vào những năm đầu của thế kỷ 20, Montel đã đƣa ra khái niệm họ chuẩn tắc các hàm chỉnh hình. Từ đó, khái niệm họ chuẩn tắc giữ một vai trò quan trọng đối với lý thuyết hàm biến phức và có ứng dụng rộng rãi trong động lực học, lý thuyết tối ƣu,…Điều này đã khiến cho việc nghiên cứu các ánh xạ chuẩn tắc đƣợc nhiều nhà toán học quan tâm.

  pdf50p qsczaxewd 19-09-2012 64 21   Download

 • p 01-01-1970   Download

 • Họ chuẩn tắc các ánh xạ chỉnh hình đã và đang được nhiều nhà toán học quan tâm nghiên cứu trong cả trường hợp một biến và nhiều biến phức. Lý thuyết về họ chuẩn tắc đã có nhiều ứng dụng và có mối liên hệ mật thiết với Giải tích phức hyperbolic. Mục đích của đề tài này là trình bày lại kết quả của J. E. Joseph và M. H.

  pdf48p qsczaxewd 19-09-2012 43 9   Download

 • Tuyển tập báo cáo các nghiên cứu khoa học quốc tế ngành hóa học dành cho các bạn yêu hóa học tham khảo đề tài: Research Article Global Uniqueness Results for Fractional Order Partial Hyperbolic Functional

  pdf25p sting05 09-02-2012 26 7   Download

 • Inspired by Lorenz’ remarkable chaotic flow, we describe in this paper the structure of all C 1 robust transitive sets with singularities for flows on closed 3-manifolds: they are partially hyperbolic with volume-expanding central direction, and are either attractors or repellers. In particular, any C 1 robust attractor with singularities for flows on closed 3-manifolds always has an invariant foliation whose leaves are forward contracted by the flow, and has positive Lyapunov exponent at every orbit, showing that any C 1 robust attractor resembles a geometric Lorenz attractor. ...

  pdf59p tuanloccuoi 04-01-2013 31 6   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

Đồng bộ tài khoản