I.kant

Xem 1-9 trên 9 kết quả I.kant
 • Trong bài viết này, tác giả tập trung phân tích 3 định đề cơ bản trong đạo đức (lý tính thực tiễn) của I.Kant - Có một linh hồn bất tử ở thế giới bên kia, có tự do tuyệt đối ở thế giới bên kia và có Thượng đế ở thế giới bên kia - với tư cách những định đề đóng vai trò như những giả thiết tất yếu cho mọi hành vi đạo đức của con người trong quá trình vươn tới sự Thiện - tối cao, như những mệnh đề mà sự tồn tại của các...

  pdf6p truongnghen 24-01-2013 63 11   Download

 • Để làm rõ quan điểm triết học lịch sử của I.Kant nói chung, quan niệm của ông về động lực phát triển của lịch sử nhân loại nói riêng, trong bài viết này, tác giả đã đưa ra và luận giải tư tưởng, luận điểm của ông về: 1) Các phương tiện, phương thức đạt tới trạng thái lý tưởng của nhân loại; 2) Tự do cá nhân; 3) Đối kháng xã hội và vai trò tích cực của cái ác trong lịch sử nhân loại; 4) Vai trò của văn hoá trong phát triển xã hội....

  pdf13p bengoan369 09-12-2011 54 12   Download

 • Mặc dù ở giai đoạn tiền phê phán (trước 1770), I. Kant đã xuất hiện như một học giả lỗi lạc trong các lĩnh vực thiên văn học, địa chất học, vật lý học, v.v..., song về triết học, mà trong đó có nhân học triết học, thì phải tới giai đoạn sau - giai đoạn thường được gọi là phê phán,

  pdf14p puca10 17-06-2011 56 18   Download

 • Triết học cổ điển Đức là đỉnh cao của triết học Tây Âu ở ngưỡng cửa của thế giới hiện đại. Trước hết các đại biểu của nó, bắt đầu từ Kant, đã mở đột phá khẩu vào cách hiểu nghiêm túc, nhưng siêu hình của thời đại trước về bức tranh của thế giới.

  doc18p 0935332874 21-01-2013 73 28   Download

 • Sau đây chúng ta chuyển sang phần lý luận về cách thức theo đó thế giới hiện nay đã hình thành. ông Đuy-rinh nói trạng thái khuếch tán phổ biến của vật chất đã là quan niệm xuất phát của các nhà triết học ở lonie, nhưng đặc biệt từ Kant trở đi thì giả thuyết về khối tinh vân nguyên thuỷ lại bắt đầu đóng một vai trò mới, trong đó lực hấp dẫn của các thiên thể rắn.

  pdf12p meoconlaoca 25-06-2011 70 17   Download

 • This book is an attempt to think out the nature and tenability of Kant's Transcendental Idealism, an attempt animated by the conviction that even the elucidation of Kant's meaning, apart from any criticism, is impossible without a discussion on their own merits of the main issues which he raises. My obligations are many and great: to Caird's Critical Philosophy of Kant and to the translations of Meiklejohn, Max Müller, and Professor Mahaffy; to Mr. J. A. Smith, Fellow of Balliol College, and to Mr. H. W. B.

  pdf156p chonguoinoiay1 28-02-2013 19 6   Download

 • Nhiều hấp dẫn hơn là lời giải thích thay thế như Kant. Thiếu niên biết rằng cha mẹ của ông mong đợi sự tuân thủ của mình, và rằng ông chấp nhận giá trị quy ước hẹn rằng cơ sở này mong đợi.

  pdf18p heomoinuonglu 26-08-2011 27 1   Download

 • I) "Realism with a wink" might best describe how even sympathetic interpreters of Kant's Critique of Pure Reason have viewed Kant's assertion that the broad transcendental idealist framework yields realism at the empirical level. There remains the common belief that Kamian appearances are mind dependent in a way that effectively excludes empirical realism from being accepted as a genuine form of realism. The word "appearance" (Erscheinung) itself is usually enough to scare off even the most well-intentioned realist.

  pdf311p bachduong1311 07-12-2012 22 0   Download

 • I.Giả thuyết Kant – Laplace Năm 1755 trong cuốn sách “Lịch sử khái quát về tự nhiên và học thuyết về mặt trời” nhà triết học Đức Kant đã dựa vào môn cơ học thiên văn để giải thích sự hình thành các thiên thể và chuyển động ban đầu của chúng.

  pdf5p susu10 10-08-2011 35 10   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

Đồng bộ tài khoản