Iaea

Xem 1-19 trên 19 kết quả Iaea
 • Soft coordination among bilateral cooperation and the iaea assistance products about nuclear power programme of Viet Nam; management system & recent event; international cooperation; integrated master plan; lessons learned.

  pdf31p robinson1 10-03-2015 14 2   Download

 • Công văn 1284/TTg-QHQT của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt danh mục dự án do Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA) tài trợ

  pdf2p tuyettrang 07-08-2009 90 8   Download

 • các thiết bị chiếu xạ gamma ứng dụng trong xử lý bằng bức xạ lời nói đầu công nghệ bức xạ là một trong những lĩnh vực đ−ợc IAEA trợ giúp và thúc đẩy phát triển, có một số ch−ơng trình đ−ợc thiết lập. tạo điều kiện cho việc ứng dụng công nghệ bức xạ ở các n−ớc thành viên đang phát triển.

  pdf37p nguoivt21 25-07-2010 167 81   Download

 • Ứng dụng kỹ thuật hạt nhân vào khai thác dầu khí Năm 1997, sau lần dự Hội thảo về ứng dụng kỹ thuật hạt nhân trong dầu khí tại Bắc Kinh (Trung Quốc) do IAEA tổ chức, nhận thấy tầm vóc của những ứng dụng công nghệ hạt nhân cũng như những lợi ích to lớn mà nó đem lại cho sản xuất, Nguyễn Hữu Quang ôm ấp ý định xây dựng phòng thí nghiệm ứng dụng những công nghệ ấy ở Việt Nam. Từ đầu những năm 1990, ứng dụng kỹ thuật hạt nhân vào quá trình sản xuất...

  pdf5p nguoivt21 25-07-2010 107 45   Download

 • Giải đáp về an toàn thực phẩm khi có sự cố phóng xạ Một số rau quả, sữa và các mẫu thực phẩm nhiễm xạ tại Nhật đã gây ra những lo ngại về sự an toàn thực phẩm trên toàn thế giới. Dưới đây là giải đáp của IAEA (Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế) về vấn đề này.

  pdf5p jinnie203 24-04-2011 84 15   Download

 • Giao thức truyền thông. thông báo sẽ được lặp đi lặp lại. IADL Xem các hoạt động cụ của cuộc sống hàng ngày. Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế IAEA. IAP Xem áp lực trong ổ bụng. IAQ Xem chất lượng không khí trong nhà. IARC Cơ quan Quốc tế Nghiên cứu Ung thư. IATA Xem Hiệp hội Vận tải Hàng không Quốc tế. Mạch tích hợp IC. Ngoài ra sắc ký ion. Xem khả năng cũng hít vào. ICAO Xem Tổ chức Hàng không dân dụng quốc tế. ICAO từ danh sách danh sách từ tiêu chuẩn...

  pdf317p tuongmatdo 10-12-2011 53 10   Download

 • "Tạp chí Khoa học và Công nghệ hạt nhân số 37 tháng 12 năm 2013" gồm các nội dung sau: tổng kết công tác năm 2013 và phương hướng nhiệm vụ năm 2014 của Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam, các bài học sau Fukushima, yêu cầu thiết kế an toàn điện hạt nhân của IAEA vÀ US NRC, sóng hấp dẫn và Vũ trụ học,...

  pdf45p whynot_whynot 27-12-2014 29 7   Download

 • Đọc tin tức về Iran, Iraq, chúng ta thường thấy nhắc đến cơ quan IAEA (International Atomic Energy Agency) tạm dịch là cơ quan nguyên tử năng quốc tế, và chúng ta tưởng cơ quan này chỉ có nhiệm vụ thanh tra các cơ sở hạt nhân trên thế giới. Thật ra, cơ quan này có những nhiệm vụ khác, thí dụ nghiên cứu dùng nguyên tử năng để giúp diệt muỗi chống sốt rét. Muỗi đòn xóc (anopheles) truyền ký sinh sốt rét từ người nay sang người khác.

  pdf4p thiuyen6 24-08-2011 36 4   Download

 • The Artificial Insemination Database Application for Asia (AIDA Asia) was developed by FAO/IAEA in Microsoft Access 2000® and Visual Basic for Applications ® 6.0 [8]. The computer application contains 6 files to record, analyse and report data on farms, females inseminated, semen, oestrus characteristics, inseminators and pregnancy diagnosis. Fourteen bulls comprising 7 zebus and 7 crossbreds (50% zebu and 50% Friesian) that were used in the national AI programme were selected to determine their fertility.

  pdf98p thankinhphanliet 21-12-2012 27 4   Download

 • The Animal Production and Health Section of the Joint FAO/IAEA Division of Nuclear Techniques in Food and Agriculture recognises that the trend towards intensification of livestock production in developing countries presents both opportunities and challenges. The potential opportunities are the flow-on benefits to the producers and local economy while the potential challenges are the flow-on costs to the environment, animal health and welfare.

  pdf252p cronus75 14-01-2013 28 4   Download

 • Trong hai thập kỷ qua, Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp (FAO), Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) và Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đã trở nên chặt chẽ liên quan đến vấn đề chiếu xạ thực phẩm, kể từ khi một số khía cạnh của công nghệ vào mùa thu này trong phạm vi nhiệm vụ của họ hoạt động. Trong số các hoạt động chính của IAEA là khuyến khích sử dụng vì mục đích hòa bình hạt nhân năng lượng.

  pdf28p giangsinh_trang 04-01-2012 20 4   Download

 • The application of radiation in human health, for both diagnosis and treatment of disease, is an important component of the work of the IAEA. The responsibility for the increasingly technical aspects of this work is undertaken by the medical physicist. To ensure good practice in this vital area, structured clinical training programmes are required to complement academic learning. This publication is intended to be a guide to the practical implementation of such a programme for nuclear medicine.

  pdf0p quaivatdo 15-11-2012 23 4   Download

 • The paper resented the results of assessing internal dose for 131I by the direct method for Vietnamese objects that was issued in the Intercomparison Program of IAEA. The results on experimental measurements, calculating intake (I) of 131 I to thyroid by the specilizing system for measuring thyroid activity, and committed effective dose E(50) using the specializing code of LUDEP 2.0 were shown that the results carrying out at the Nuclear Research Institute (I = 1.48.105 Bq, E (50) = 2.32 mSv) were good and were in accordance with the those of the authors in other laboratories in the...

  pdf6p tuanlocmuido 19-12-2012 15 3   Download

 • QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT DỰ ÁN “QUẢN LÝ RUỒI HẠI QUẢ (THANH LONG) DIỆN RỘNG TRÊN CƠ SỞ SỬ DỤNG KỸ THUẬT TRIỆT SẢN CÔN TRÙNG (SIT) NHẰM NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG QUẢ PHỤC VỤ CHO XUẤT KHẨU”, DO CƠ QUAN NĂNG LƯỢNG NGUYÊN TỬ QUỐC TẾ (IAEA) TÀI TRỢ BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

  pdf5p bupbebaggo 15-01-2013 17 3   Download

 • The RRL also conducts analysis of r-value or vaccine matching of field isolates in comparison with relevant vaccine strains. In terms of serology, the RRL routinely uses liquid phase blocking (LP) and non structure protein (NSP) ELISA. It has been involved in several validation tests conducted for NSP ELISA under the IAEA Project. In addition, the RRL routinely produces and supplies the FMD diagnostic reagents to laboratories both within Thailand as well as SEAFMD countries.

  pdf130p conduongdinhmenh 07-05-2013 24 3   Download

 • QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT VĂN KIỆN DỰ ÁN “CẢI TẠO, NÂNG CAO NĂNG SUẤT VÀ KHẢ NĂNG THÍCH ỨNG CỦA CÁC GIỐNG ĐẬU TƯƠNG VỚI ĐIỀU KIỆN BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU TẠI VIỆT NAM BẰNG PHƯƠNG PHÁP ĐỘT BIẾN” DO CƠ QUAN NĂNG LƯỢNG NGUYÊN TỬ QUỐC TẾ (IAEA) TÀI TRỢ BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

  pdf2p coolandclean 23-05-2012 37 2   Download

 • Radiation, Health and Society The Nuclear Phenomenon Radioactive Decay Radiation all Around Us Radiation and Living Tissue Radiation Protection High Doses Nuclear Power Chernobyl - A Case Study Conclusion...

  pdf47p lalalthanh 19-10-2012 29 2   Download

 • Since the passage of resolution 1874 in 2009, the panel of experts did not learn of any official allegations about North Korea receiving or providing proscribed nuclear-related or ballistic missile-related items, technology, or know-how. Nonetheless, its review of several government, International Atomic Energy Agency (IAEA), and private assessments indicated continuing North Korean involvement in nuclear and ballistic missile related activities in certain countries, including Iran, Syria, and Myanmar.

  pdf60p bocapchetnguoi 06-12-2012 54 2   Download

 • Thyroid cancers are now being diagnosed at an earlier stage and treatments together with follow-up strategies are more effective. However this is not consistent throughout the world. The practice does differ considerably from country to country and region to region. Many International Atomic Energy Agency (IAEA) Members States can benefit from the lessons learned and improve overall patient management of thyroid cancers. The IAEA has significantly enhanced the capabilities of many Member States in the field of nuclear medicine.

  pdf0p quaivatdo 17-11-2012 29 2   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

Đồng bộ tài khoản