Ielts reading

Xem 1-20 trên 296 kết quả Ielts reading
 • Ebook Basic IELTS Reading aim at providing IELTS candidates with a basic English language ability, enlarging candidates’ stock of vocabulary, and; giving candidates insight into the social life and culture of the English-speaking communities.

  pdf171p tungduongvt96 26-03-2015 1329 655   Download

 • Tham khảo tài liệu 'ielts reading and writing part 2', ngoại ngữ, toefl - ielts - toeic phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf15p kathy203 12-07-2010 365 203   Download

 • Tham khảo tài liệu 'ielts reading and writing part 1', ngoại ngữ, toefl - ielts - toeic phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf15p kathy203 12-07-2010 313 157   Download

 • Ebook Get ready for IELTS reading: Twelve units of carefully graded material for lower level students, all supported with clear examples. Key IELTS grammar and vocabulary for the IELTS Reading test provided in each unit. Regular exam tips and information in each unit.

  pdf136p hohanhnhi 22-01-2014 467 200   Download

 • Tham khảo tài liệu 'ielts reading and writing part 3', ngoại ngữ, toefl - ielts - toeic phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf15p kathy203 12-07-2010 210 120   Download

 • Tham khảo tài liệu 'ielts reading tests part 5', ngoại ngữ, toefl - ielts - toeic phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf10p kathy204 26-07-2010 190 118   Download

 • Tham khảo tài liệu 'ielts reading tests part 13', ngoại ngữ, toefl - ielts - toeic phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf10p kathy204 26-07-2010 160 103   Download

 • Tham khảo tài liệu 'ielts reading tests part 15', ngoại ngữ, toefl - ielts - toeic phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf10p kathy204 26-07-2010 162 98   Download

 • Tham khảo tài liệu 'ielts reading tests part 14', ngoại ngữ, toefl - ielts - toeic phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf10p kathy204 26-07-2010 162 96   Download

 • Tham khảo tài liệu 'ielts reading and writing part 4', ngoại ngữ, toefl - ielts - toeic phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf15p kathy203 12-07-2010 143 95   Download

 • Tham khảo tài liệu 'ielts reading and writing part 6', ngoại ngữ, toefl - ielts - toeic phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf15p kathy203 12-07-2010 164 83   Download

 • Tham khảo tài liệu 'ielts reading and writing part 7', ngoại ngữ, toefl - ielts - toeic phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf15p kathy203 12-07-2010 149 82   Download

 • Tham khảo tài liệu 'ielts reading and writing part 5', ngoại ngữ, toefl - ielts - toeic phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf15p kathy203 12-07-2010 140 77   Download

 • Tham khảo tài liệu 'ielts reading and writing part 9', ngoại ngữ, toefl - ielts - toeic phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf15p kathy203 12-07-2010 133 73   Download

 • Tham khảo tài liệu 'ielts reading and writing part 12', ngoại ngữ, toefl - ielts - toeic phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf15p kathy203 12-07-2010 139 73   Download

 • Tham khảo tài liệu 'ielts reading and writing part 8', ngoại ngữ, toefl - ielts - toeic phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf15p kathy203 12-07-2010 162 71   Download

 • Tham khảo tài liệu 'ielts reading and writing part 13', ngoại ngữ, toefl - ielts - toeic phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf10p kathy203 12-07-2010 148 70   Download

 • Tham khảo tài liệu 'ielts reading and writing part 14', ngoại ngữ, toefl - ielts - toeic phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf10p kathy203 12-07-2010 124 68   Download

 • Tham khảo tài liệu 'ielts reading and writing part 11', ngoại ngữ, toefl - ielts - toeic phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf15p kathy203 12-07-2010 120 65   Download

 • Tài liệu sau đây giới thiệu một số tips dùng cho kỳ thi IELTS Reading, được giới thiệu bởi Nguyễn Thanh Tùng và edit bởi Thầy Vinh IELTS. Tham khảo tài liệu để biết thêm về các kinh nghiệm thi IELTS Reading đạt hiệu quả.

  pdf22p nhung89nn 23-08-2015 69 25   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

Đồng bộ tài khoản