Ielts reading

Xem 1-20 trên 301 kết quả Ielts reading
 • Ebook Basic IELTS Reading aim at providing IELTS candidates with a basic English language ability, enlarging candidates’ stock of vocabulary, and; giving candidates insight into the social life and culture of the English-speaking communities.

  pdf171p tungduongvt96 26-03-2015 1204 624   Download

 • Tham khảo tài liệu 'ielts reading and writing part 2', ngoại ngữ, toefl - ielts - toeic phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf15p kathy203 12-07-2010 365 203   Download

 • Ebook Get ready for IELTS reading: Twelve units of carefully graded material for lower level students, all supported with clear examples. Key IELTS grammar and vocabulary for the IELTS Reading test provided in each unit. Regular exam tips and information in each unit.

  pdf136p hohanhnhi 22-01-2014 433 184   Download

 • Tham khảo tài liệu 'ielts reading and writing part 1', ngoại ngữ, toefl - ielts - toeic phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf15p kathy203 12-07-2010 309 157   Download

 • Tham khảo tài liệu 'ielts reading and writing part 3', ngoại ngữ, toefl - ielts - toeic phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf15p kathy203 12-07-2010 210 120   Download

 • Tham khảo tài liệu 'ielts reading tests part 5', ngoại ngữ, toefl - ielts - toeic phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf10p kathy204 26-07-2010 190 118   Download

 • Tham khảo tài liệu 'ielts reading tests part 13', ngoại ngữ, toefl - ielts - toeic phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf10p kathy204 26-07-2010 157 103   Download

 • Tham khảo tài liệu 'ielts reading tests part 15', ngoại ngữ, toefl - ielts - toeic phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf10p kathy204 26-07-2010 157 98   Download

 • Tham khảo tài liệu 'ielts reading tests part 14', ngoại ngữ, toefl - ielts - toeic phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf10p kathy204 26-07-2010 159 96   Download

 • Tham khảo tài liệu 'ielts reading and writing part 4', ngoại ngữ, toefl - ielts - toeic phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf15p kathy203 12-07-2010 139 94   Download

 • Tham khảo tài liệu 'ielts reading and writing part 6', ngoại ngữ, toefl - ielts - toeic phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf15p kathy203 12-07-2010 163 83   Download

 • Tham khảo tài liệu 'ielts reading and writing part 7', ngoại ngữ, toefl - ielts - toeic phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf15p kathy203 12-07-2010 148 82   Download

 • Tham khảo tài liệu 'ielts reading and writing part 5', ngoại ngữ, toefl - ielts - toeic phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf15p kathy203 12-07-2010 139 77   Download

 • Tham khảo tài liệu 'ielts reading and writing part 9', ngoại ngữ, toefl - ielts - toeic phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf15p kathy203 12-07-2010 130 73   Download

 • Tham khảo tài liệu 'ielts reading and writing part 12', ngoại ngữ, toefl - ielts - toeic phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf15p kathy203 12-07-2010 134 73   Download

 • Tham khảo tài liệu 'ielts reading and writing part 8', ngoại ngữ, toefl - ielts - toeic phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf15p kathy203 12-07-2010 160 71   Download

 • Tham khảo tài liệu 'ielts reading and writing part 13', ngoại ngữ, toefl - ielts - toeic phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf10p kathy203 12-07-2010 147 70   Download

 • Tham khảo tài liệu 'ielts reading and writing part 14', ngoại ngữ, toefl - ielts - toeic phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf10p kathy203 12-07-2010 123 68   Download

 • Tham khảo tài liệu 'ielts reading and writing part 11', ngoại ngữ, toefl - ielts - toeic phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf15p kathy203 12-07-2010 119 65   Download

 • Tài liệu đáp án tham khảo IELTS reading giúp các bạn nâng cao kĩ năng về cách đọc hiểu tiếng Anh một cách tốt nhất. Nội dung tài liệu bên trong giải thích chi tiết kèm bảng Keyword table. Mời các cùng tham khảo.

  pdf654p hoaidiet0404 16-08-2016 95 46   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

Đồng bộ tài khoản