Igrp

Xem 1-20 trên 117 kết quả Igrp
 • Định tuyến đơn giản chỉ là tìm đường đi từ mạng này đến mạng khác. Thông tin về những con đường này có thể được cập nhật tự động từ các router khác hoặc do người quản trị mạng chỉ định cho router.Giao thức định tuyến khác với giao thức được định tuyến về cả chức năng và nhiệm vụ...Trong bài này giới thiệu về định tuyến và giao thức định tuyến IGRP..

  doc23p minhkhangpro 15-11-2009 329 164   Download

 • Nội dung đồ án gồm có: Tổng quan về mạng 3G, tìm hiểu về mạng IP, xây dựng mạng 3G là một mạng IP, giao thức định tuyến và IGRP, ứng dụng giao thức định tuyến IGRP cho mạng 3G. Tham khảo nội dung đồ án để nắm bắt nội dung chi tiết.

  doc107p thienthannho_hd 02-05-2015 48 16   Download

 • Upon completing this lesson, you will be able to: Describe the features and operation of IGRP Use Cisco IOS commands to configure dynamic routing using IGRP, given a functioning router Use show and debug commands to identify anomalies in dynamic routing operation using IGRP, given an operational router

  ppt19p trinhvang 25-01-2013 19 3   Download

 • Tài liệu hướng dẫn thực hành CCNA: Bài 14 - Cấu hình IGRP Load Balancing nhằm mục tiêu phải cấu hình sao cho router Athena1 có 2 router qua mạng 14.1.0.0 của router Athena3 và việc truyển dữ liệu qua mạng 14.1.0.0 phải được chia ra trên 2 router đó.

  pdf0p gaugau1905 02-12-2015 20 4   Download

 • Trong "Tài liệu hướng dẫn thực hành CCNA: Bài 16 - Redistribute giữa Rip và IGRP" chúng ta sẽ cấu hình để hai mạng, một sử dụng RIP version 1, một sử dụng IGRP liên lạc được với nhau bằng cách phân phối các route qua lại giữa các giao thức.

  pdf0p gaugau1905 02-12-2015 20 3   Download

 • MỘT SỐ GIAO THỨC ĐỊNH TUYẾN CỤ THỂ Tác giả: Trần Văn Thành Các giao thức cổng nội (Interior Routing Protocols) I. Classfull routing protocol I.1. RIPv1 Routing Information Protocol (RIP) là giao thức định tuyến

  doc8p tranvietson1983 23-03-2010 345 140   Download

 • • Định Tuyến: Hiện tại trong môi trường internet tồn tại Các kiểu định tuyến động như : RIP, IGRP, EIGRP, OSPF,ISIS, BGP các kiểu định tuyến này sử dụng các thuật toán tìm đường khác nhau chia thành hai nhóm sau: - Distance vector : RIP, IGRP, EIGRP,BGP - Link State : OSPF, ISIS

  doc12p namnguyenk33 12-12-2012 172 87   Download

 • Tham khảo bài viết 'một số giao thức định tuyến cụ thể rip igrp', kỹ thuật - công nghệ, kĩ thuật viễn thông phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  doc8p it_p0k3t 05-05-2011 135 32   Download

 • In this lab, a default route will be configured and RIP used to propagate this default information to other routers. When this configuration is working properly, the network will be migrated from RIP to IGRP and default routing will be configured to work with that protocol as well. Cable a network similar to the one in the diagram. Any router that meets the interface requirements displayed on the above diagram, such as 800, 1600, 1700, 2500, 2600 routers, or a combination, may be used.

  pdf6p thanhha 27-08-2009 155 25   Download

 • Tham khảo tài liệu 'lab 7.3.8 unequal cost load balancing with igrp', công nghệ thông tin, quản trị mạng phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf6p thanhha 27-08-2009 110 17   Download

 • In this lab, you configure a default route and use RIP to propagate this default information to other routers. When you have this configuration working, you must migrate the network from RIP to IGRP and configure default routing to work with that protocol as well.

  pdf4p laquang 03-09-2009 105 16   Download

 • Trong bài này ta sẽ thực hiện redistribute giữa hai giao thức hiểu classfull là IGRP và giao thức hiểu classless là OSPF . Mục tiêu bài làm : Từ một router bất kì trong mạng ping thấy tất cả các địa chỉ . Giải quyết vấn đề mà classfull gặp phải là discontiguous network và VLSM . Kiểm tra metric của hai giao thức . Mô hình mạng như hình vẽ dưới đây , router R2 chạy hai giao thức là OSPF và IGRP .Router này sẽ thực hiện redistribute giữa hai giao thức này ....

  doc24p it_p0k3t 05-05-2011 68 17   Download

 • The International Travel Agency migrated from IGRP to EIGRP between its overseas headquarters and its North American headquarters. However, the Auckland headquarters is still unable to support EIGRP and must continue running IGRP for the time being. You must configure EIGRP on the SanJose3 and Singapore routers so that they can exchange information with the Auckland router.

  pdf3p laquang 03-09-2009 60 10   Download

 • Tham khảo bài viết 'một số giao thức định tuyến cụ thể rip igrp - phần 1', công nghệ thông tin phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  doc20p it_p0k3t 05-05-2011 57 10   Download

 • Vista has two paths to network 10.0.0.0, but they have unequal IGRP metrics. You will configure unequal-cost load balancing and use advanced debug features to verify your work.

  pdf3p laquang 03-09-2009 67 9   Download

 • Tham khảo tài liệu 'lab 7.3.5 configuring igrp', công nghệ thông tin, quản trị mạng phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf6p thanhha 27-08-2009 99 6   Download

 • Kiểm tra cấu hình IGRP Để kiểm tra xem IGRP đã được cấu hình đúng chưa bạn dùng lệnh show ip route và kiểm tra các đường của IGRP được đánh dấu bằng chữ “I” ở đầu dòng . Ngoài ra còn các lệnh sau bạn có thể sử dụng để kiểm tra cấu hình IGRP : • Show interface interface • Show running-config

  pdf6p phuoctam36 08-07-2011 35 5   Download

 • Tham khảo tài liệu 'giáo trình hướng dẫn phân tích igrp với cấu trúc lệnh show ip protocols p6', công nghệ thông tin, tin học văn phòng phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf6p phuoctam43 22-07-2011 24 5   Download

 • Tham khảo tài liệu 'giáo trình hướng dẫn phân tích igrp với cấu trúc lệnh show ip protocols p8', công nghệ thông tin, cơ sở dữ liệu phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf6p phuoctam43 22-07-2011 34 4   Download

 • Tham khảo tài liệu 'giáo trình hình thành ứng dụng kỹ thuật igrp với cấu trúc lệnh running config p3', công nghệ thông tin, quản trị mạng phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf10p samsung7 02-11-2011 36 4   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

Đồng bộ tài khoản