Xem 1-20 trên 34 kết quả Implementing lean
 • Tham khảo tài liệu 'library resource implementing lean six sigma_7', kinh doanh - tiếp thị, quản trị kinh doanh phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf22p luly_meo7 13-02-2012 33 12   Download

 • Tham khảo tài liệu 'library resource implementing lean six sigma_12', kinh doanh - tiếp thị, quản trị kinh doanh phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf14p luly_meo7 13-02-2012 23 10   Download

 • Tham khảo tài liệu 'library resource implementing lean six sigma_3', kinh doanh - tiếp thị, quản trị kinh doanh phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf22p luly_meo7 13-02-2012 26 9   Download

 • Tham khảo tài liệu 'library resource implementing lean six sigma_4', kinh doanh - tiếp thị, quản trị kinh doanh phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf22p luly_meo7 13-02-2012 19 7   Download

 • Tham khảo tài liệu 'library resource implementing lean six sigma_2', kinh doanh - tiếp thị, quản trị kinh doanh phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf22p luly_meo7 13-02-2012 21 6   Download

 • Tham khảo tài liệu 'library resource implementing lean six sigma_6', kinh doanh - tiếp thị, quản trị kinh doanh phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf22p luly_meo7 13-02-2012 26 6   Download

 • Tham khảo tài liệu 'library resource implementing lean six sigma_15', kinh doanh - tiếp thị, quản trị kinh doanh phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf28p luly_meo7 13-02-2012 19 6   Download

 • Tham khảo tài liệu 'library resource implementing lean six sigma_8', kinh doanh - tiếp thị, quản trị kinh doanh phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf22p luly_meo7 13-02-2012 22 5   Download

 • Tham khảo tài liệu 'library resource implementing lean six sigma_9', kinh doanh - tiếp thị, quản trị kinh doanh phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf22p luly_meo7 13-02-2012 20 5   Download

 • Tham khảo tài liệu 'library resource implementing lean six sigma_10', kinh doanh - tiếp thị, quản trị kinh doanh phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf22p luly_meo7 13-02-2012 22 4   Download

 • Tham khảo tài liệu 'library resource implementing lean six sigma_11', kinh doanh - tiếp thị, quản trị kinh doanh phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf22p luly_meo7 13-02-2012 19 4   Download

 • Tham khảo tài liệu 'library resource implementing lean six sigma_16', kinh doanh - tiếp thị, quản trị kinh doanh phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf28p luly_meo7 13-02-2012 17 4   Download

 • Tham khảo tài liệu 'library resource implementing lean six sigma_5', kinh doanh - tiếp thị, quản trị kinh doanh phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf22p luly_meo7 13-02-2012 23 3   Download

 • Tham khảo tài liệu 'library resource implementing lean six sigma_13', kinh doanh - tiếp thị, quản trị kinh doanh phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf28p luly_meo7 13-02-2012 24 3   Download

 • Tham khảo tài liệu 'library resource implementing lean six sigma_14', kinh doanh - tiếp thị, quản trị kinh doanh phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf28p luly_meo7 13-02-2012 14 3   Download

 • This book is compiled to provide the reader a critical appreciation of key tools of Lean and Six Sigma and their implementation into both manufacturing and service organizations through drawing upon the research findings of a range of specialist scholars (including academics and practitioners) who have either proposed a conceptual model of framework for Lean/Six Sigma or have empirically gathered an extensive range of new data from organizations in the manufacturing and service sectors across a number of countries.

  pdf208p tuanloc_do 04-12-2012 104 54   Download

 • Cung cấp một cách toàn diện Lean Six Sigma trường hợp nghiên cứu từ đầu đến cuối, thực hiện Lean Six Sigma trong suốt chuỗi cung ứng: Trường hợp nghiên cứu toàn diện và minh bạch sử dụng Xác định-Đo lường-Phân tích-Nâng cao-Control (DMAIC) quá trình được sử dụng trong ngành công nghiệp bán lẻ hiện nay.

  pdf22p luly_meo6 11-02-2012 48 26   Download

 • Cung cấp một cách toàn diện Lean Six Sigma trường hợp nghiên cứu từ đầu đến cuối, thực hiện Lean Six Sigma trong suốt chuỗi cung ứng: Trường hợp nghiên cứu toàn diện và minh bạch sử dụng Xác định-Đo lường-Phân tích-Nâng cao-Control (DMAIC) quá trình được sử dụng trong ngành công nghiệp bán lẻ hiện nay.

  pdf28p luly_meo6 11-02-2012 42 12   Download

 • This book covers the area of Operations Strategy. This is defined in chapter 2 before formulation methods for operations strategy are discussed in chapter 3. Operations strategy is considered in many organisations as the implementation of an improvement approach such as lean operations. Chapters 4 to 8 cover various improvement approaches including lean, BPR, ERP, TQM and Agile Operations. Chapter 9 covers the area of projects which provide the organisational structure around which operation strategies are implemented.

  pdf70p sn_buon 29-11-2012 36 10   Download

 • Cung cấp một cách toàn diện Lean Six Sigma trường hợp nghiên cứu từ đầu đến cuối, thực hiện Lean Six Sigma trong suốt chuỗi cung ứng: Trường hợp nghiên cứu toàn diện và minh bạch sử dụng Xác định-Đo lường-Phân tích-Nâng cao-Control (DMAIC) quá trình được sử dụng trong ngành công nghiệp bán lẻ hiện nay.

  pdf14p luly_meo6 11-02-2012 32 8   Download

Đồng bộ tài khoản