Infrastructure mcse exam

Xem 1-20 trên 21 kết quả Infrastructure mcse exam
 • This study guide is a selection of questions and answers similar to the ones you will find on the official Implementing and Administering a Microsoft Windows 2000 Network Infrastructure MCSE exam. Study and memorize the following concepts, questions and answers for approximately 10 to 12 hours and you will be prepared to take the exams. We guarantee it!

  pdf69p thuyvan 12-08-2009 93 13   Download

 • This book’s primary goal is to help you prepare to take and pass Microsoft’s exam number 70-291: Implementing, Managing, and Maintaining a Microsoft Windows Server 2003 Network Infrastructure. Our secondary purpose in writing this book is to provide exam candidates with knowledge and skills that go beyond the minimum requirements for passing the exam, and help to prepare them to work in the real world of Microsoft computer networking.

  pdf1073p mylinh 12-08-2009 309 124   Download

 • Tham khảo tài liệu 'mcse study guide_ implementing and administering a microsoft windows 2000 directory services infrastructure exam 70-217', công nghệ thông tin, chứng chỉ quốc tế phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf62p trannhu 07-08-2009 126 31   Download

 • The Microsoft Windows 2000 Active Directory (AD) is the central repository in which all objects in an enterprise and their respective attributes are stored. It is a hierarchical, multimaster enabled database, capable of storing millions of objects. Because it is multimaster, changes to the database can be processed at any given domain controller (DC) in the enterprise regardless of whether the domain controller is connected or disconnected from the network.

  pdf60p emilynguyen 07-08-2009 112 25   Download

 • This study guide is a selection of questions and answers similar to the ones you will find on the official Designing a Network Infrastructure with Windows 2000 MCSE exam. Study and memorize the following concepts, questions and answers for approximately 10 to 12 hours and you will be prepared to take the exams. We guarantee it!

  pdf60p trannhu 07-08-2009 88 21   Download

 • Tham khảo sách 'mcse study guide - implementing and administering a microsoft windows 2000 network infrastructure exam 70-216 ( edition 1)', công nghệ thông tin, chứng chỉ quốc tế phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf69p maiphuong 13-08-2009 63 10   Download

 • Tham khảo sách 'mcse study guide implementing and administering a microsoft windows 2000 network infrastructure exam 70-216 - edition 3', công nghệ thông tin, quản trị mạng phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf84p maiphuong 13-08-2009 76 9   Download

 • Welcome to MCSE Self-Paced Training Kit (Exam 70-297): Designing a Microsoft Windows Server 2003 Active Directory and Network Infrastructure. This book teaches you how to gather the network requirements for a business, how to analyze an existing network, and how to design an Active Directory directory service and networking infrastructure.

  pdf0p vinhnghi 18-08-2009 2596 2324   Download

 • Welcome to MCSE Self-Paced Training Kit (Exam 70-294): Planning, Implementing, and Maintaining a Microsoft Windows Server 2003 Active Directory Infrastructure. This kit introduces you to Windows Server 2003 Active Directory and prepares you to plan, configure, and administer your Active Directory infrastructure. You will learn to use Active Directory directory service to centrally manage users, groups, shared folders, and network resources, and to administer the user environment and software with Group Policy.

  pdf0p halanh 15-08-2009 164 77   Download

 • This book has been developed, in cooperation with Microsoft Corpora- tion, to give you the critical skills and knowledge you need to prepare for one of the core requirements of the new MCSE certification program, Imple- menting and Administering Windows 2000 Directory Services. You will find the information you need to acquire a solid understanding of how to setup and manage the Active Directory, to prepare for Exam 70-217: Implement- ing and Administering a Microsoft Windows 2000 Directory Services Infrastructure, and to progress toward MCSE certification....

  pdf707p trannhu 10-08-2009 148 63   Download

 • Một tính năng quan trọng để xem xét là việc sử dụng của ổ đĩa dự phòng nóng. Bộ điều khiển hiện đại nhất, chịu lỗi đĩa hỗ trợ việc sử dụng ổ đĩa cứng bổ sung, mà chờ đợi cho một ổ đĩa hiện có trong một mảng để fail.When điều khiển xác định rằng một ổ đĩa đã thất bại, nó kích hoạt các ổ đĩa dự phòng nóng

  pdf113p kimku8 28-10-2011 29 4   Download

 • This course provides students with the knowledge and skills necessary to install, configure, and administer Active Directory™ directory service, which is the directory service for Microsoft® Windows® 2000. The course also focuses on the tasks required to implement Group Policy to centrally manage large numbers of users and computers. This course will help prepare students for the Windows 2000 MCSE exam 70-217, Implementing and Administering a Microsoft Windows 2000 Directory Services Infrastructure....

  pdf14p vuthuong 11-08-2009 49 3   Download

 • và sử dụng nó để thay thế không thành công lái xe trong các dữ liệu array.The đã có mặt trên các ổ đĩa bị lỗi là lại tạo ra trên ổ đĩa dự phòng nóng bởi bộ điều khiển lỗi khoan dung, không phải là Windows. Bằng cách này, một mảng có thể hoạt động một thời gian ngắn ở trong trạng thái sẵn sàng giảm,

  pdf113p kimku8 28-10-2011 33 3   Download

 • Secedit được sử dụng tại dấu nhắc lệnh để tự động hóa các nhiệm vụ cấu hình bảo mật. Chính sách an ninh địa phương được sử dụng để cấu hình các chính sách bảo mật trên một controller.These nondomain chính sách chỉ áp dụng cho máy tính địa phương.

  pdf113p kimku8 28-10-2011 30 3   Download

 • Mẫu bảo mật được sử dụng để cấu hình các chính sách bảo đảm theo định nghĩa cài đặt sẵn và có thể được nhập khẩu vào Group Policy. Các thiết lập bảo mật mở rộng của Group Policy được sử dụng để cấu hình bảo mật trên một OU, một trang web, hoặc tên miền.

  pdf104p kimku8 28-10-2011 31 3   Download

 • hướng dẫn đào tạo, và mô phỏng kỳ thi dựa trên Web, hướng dẫn học Syngress & DVD đào tạo hệ thống đảm bảo bao phủ 100% các mục tiêu thi. Nhiều tổ chức muốn sử dụng cùng tên trên mạng nội bộ của họ khi họ làm trên mạng bên ngoài của họ công khai có sẵn.

  pdf113p kimku8 28-10-2011 19 2   Download

 • Một cách để giảm thiểu nguy cơ của việc sử dụng các máy chủ BIND để cập nhật động là để tạo ra các tên miền phụ để lưu trữ các dữ liệu AD DNS. Ví dụ, nếu tên miền mycompany.com, bạn có thể tạo ra một khu vực riêng biệt được gọi là ad.mycompany.com.To tạo ra khu vực này, bạn phải phát hành

  pdf113p kimku8 28-10-2011 27 2   Download

 • Hướng dẫn học với phạm vi bảo hiểm 100% các mục tiêu thi Bằng cách đọc hướng dẫn này nghiên cứu và theo danh sách mục tiêu tương ứng, bạn có thể chắc chắn rằng bạn đã nghiên cứu 100% các mục tiêu thi. Giảng viên hướng dẫn DVD DVD này cung cấp gần hai giờ giảng dạy lớp học ảo. Web dựa trên kỳ thi thực hành

  pdf113p kimku8 28-10-2011 14 1   Download

 • Cảm ơn bạn đã cho chúng tôi cơ hội để phục vụ nhu cầu chứng nhận của bạn. có thể uy quyền cho an tên domain phụ lưu trữ trong fields tích hợp Active Directory and config các máy chủ BIND secondaries Khu Vực this to increase Cường capability Chiu lỗi and available.

  pdf113p kimku8 28-10-2011 18 1   Download

 • Syngress biết những gì vượt qua kỳ thi có nghĩa là cho bạn và sự nghiệp của bạn. Và chúng ta biết rằng bạn thường được tài trợ đào tạo và chứng nhận của riêng bạn, do đó, bạn cần một hệ thống toàn diện, giá cả phải chăng, và hiệu quả. Tự hào với một-of-a-loại tích hợp của văn bản, DVD-chất lượng giảng viên

  pdf113p kimku8 28-10-2011 24 1   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

Đồng bộ tài khoản