Input - Output

Xem 1-20 trên 661 kết quả Input - Output
 • Bài giảng chương 2: Bảng vào - ra (Input - Output). Bài 2: Bảng vào ra dạng giá trị - Hệ số chi phí toàn bộ. Mời các bạn cùng tham khảo.

  ppt25p yeuthuong 11-11-2010 682 112   Download

 • Bài giảng chương 2: Bảng vào - ra (Input - Output). Bài 1: Một số vấn đề về phương pháp luận - Bảng vào ra dạng hiện vật. Mời các bạn cùng tham khảo.

  ppt11p yeuthuong 11-11-2010 232 62   Download

 • Cuốn sách "Phương pháp phân tích kinh tế và môi trường thông qua mô hình input - output" được biên soạn nhằm đưa ra các phương pháp phân tích trực tiếp mô hình IO từ các nhân tử vào - ra (IO) và các kiểu mở rộng mô hình IO ra ngoài SAM nhằm tính toán đa dạng các ảnh hưởng qua lại đối với nền kinh tế. Mời các bạn cùng tham khảo phần 1 cuốn sách.

  pdf115p nhasinhaoanh_07 29-09-2015 24 13   Download

 • Nối tiếp nội dung của phần 1 cuốn sách "Phương pháp phân tích kinh tế và môi trường thông qua mô hình input - output", phần 2 trình bày các nội dung: Phân tích kinh tế và môi trường từ bảng I/O liên vùng, một số phân tích từ bảng I/O liên vùng của Việt Nam năm 1996, một số phân tích từ bảng I/O liên vùng giữa thành phố Hồ Chí Minh và các phần còng lại của Việt Nam năm 1996. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf114p nhasinhaoanh_07 29-09-2015 27 11   Download

 • Trong bài giảng này sẽ giới thiệu đến người học mô hình input-output. Mô hình này còn được gọi là mô hình I/O hay mô hình cân đối liên ngành, đề cập đến việc xác định mức tổng cầu đối với sản phẩm của mỗi ngành sản xuất trong tổng thể nền kinh tế. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf6p nganga_04 27-09-2015 20 4   Download

 • Stream Input/Output (ASIO) is a computer sound card driver protocol for digital audio specified by Steinberg, providing a low-latency and high fidelity interface between a software application and a computer's sound card. Whereas Microsoft’s DirectSound is commonly used as an intermediary signal path for non-professional users

  ppt80p sakuraphuong 05-06-2013 32 3   Download

 • Operating System: Chapter 5 - Input/Output presents about Principles of I/O hardware, Principles of I/O software, I/O software layers, Disks, Clocks, Character-oriented terminals, Graphical user interfaces, Network terminals, Power management.

  ppt63p cocacola_17 12-12-2015 5 1   Download

 • Mục tiêu: Hiểu khái niệm về dòng. Biết các lớp đảm nhiệm việc việc xuất nhập dữ liệu trong Java. Biết cách sử dụng các lớp io để xuất nhập dữ liệu với màn hình và bàn phím. Biết cách xuất nhập dữ liệu với tập tin văn bản, tập tin chứa các dữ liệu thuộc kiểu cơ bản, tập tin chứa dữ liệu là các đối tượng. Biết các interface và các lớp quản lý việc in ấn.

  ppt87p ruac0ndangy3u 16-11-2010 274 105   Download

 • Các cổng vào ra là thiết bị ngăn cách giữa BUS dữ liệu và các thiết bị ngoại vi. Các cổng vào ra sẽ mở để CPU giao tiếp với thiết bị ngoại vi khi CPU cấp đúng địa chỉ của nó. Là các vi mạch tích hợp giao tiếp với BUS dữ liệu của CPU bằng cổng 03 trạng thái. Tài liệu giúp bạn có thêm kiến thức sâu hơn về công nghệ thông tin.

  ppt134p dmptit 02-04-2010 123 32   Download

 • Tham khảo tài liệu 'input/output with .net framework class library', công nghệ thông tin, kỹ thuật lập trình phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf45p huongdanhoctot 08-10-2011 29 6   Download

 • Tuyển tập báo cáo các nghiên cứu khoa học quốc tế ngành hóa học dành cho các bạn yêu hóa học tham khảo đề tài: Research Article Sensitivity-Based Pole and Input-Output Errors of Linear Filters as Indicators of the Implementation Deterioration in Fixed-Point Context Thibault Hilaire1 and Philippe Chevrel2

  pdf15p dauphong14 11-02-2012 26 5   Download

 • Operating System: Chapter 11 - Case Study 2 - Windows 2000 presents about History of windows 2000, Programming windows 2000, System structure, Processes and threads in windows 2000, Memory management, Input/output in windows 2000, The windows 2000 file system, Security in windows 2000, Caching in windows 2000.

  ppt46p cocacola_17 12-12-2015 4 1   Download

 • This project explores the development of a multiple input multiple output (MIMO) simulator using ray tracing techniques. This project gives an overview of ray tracing techniques, beamforming, MIMO channel models and MIMO systems. It explains the ability of MIMO systems to offer significant capacity increases over traditional wireless systems, by exploiting the phenomenon of multipath. By modelling high frequency radio waves as travelling along localized linear trajectory paths, they can be approximated as rays, just as in optics....

  pdf73p vankent 19-07-2010 39 7   Download

 • Hướng dẫn sử dụng đọc Analog Input và xuất Analog Output tài liệu bổ ích cho các bạn đang học học phần này. Mời các bạn cùng tham khảo tài liệu để nắm vững nội dung chi tiết. Hi vọng tài liệu sẽ hữu ích đối với các bạn.

  pdf14p duong_1986 28-10-2016 15 7   Download

 • This paper attempts to measure and analyze the interdependent economic relations between the countries of Thailand and Vietnam, made possible by constructing a bilateral inputoutput (I-O) table linking the said two countries. It is an inter-regional type of I-O models that provides a compact and comprehensive accounting framework to quantify the economic interrelationships among and between industries located in the study regions.

  pdf13p mat_vang 26-12-2012 29 4   Download

 • In this chapter, you learn what is input and output devices. The keyboard is presented and different keyboard types are described. You are introduced to various pointing devices, such as the mouse, trackball, touchpad, pointing stick, joystick, touchscreen, and pen input. Scanners and reading devices, including optical scanners, optical readers, magnetic ink character recognition readers, and data collection devices are explained,...

  pdf66p kiepnaybinhyen_04 15-12-2015 11 3   Download

 • Giáo án Tin học Lớp 11 Tiết 10: Bài tập đưa ra những phương pháp dạy học giúp cho học sinh biết sử dụng các thủ tục chuẩn vào/ra; xác định Input, output. Tài liệu hữu ích với các giáo viên dạy môn Tin học lớp 11, và những bạn quan tâm tới lĩnh vực này.

  doc3p hungal 01-08-2016 16 3   Download

 • This paper describes an operational system which can acquire the core meanings of words without any prior knowledge of either the category or meaning of any words it encounters. The system is given as input, a description of sequences of scenes along with sentences which describe the [EVENTS] taking place as those scenes unfold, and produces as output, a lexicon consisting of the category and meaning of each word in the input, that allows the sentences to describe the [EVENTS]. It is argued, that each of the three main components of the system, the parser, the linker and the...

  pdf14p bungio_1 03-05-2013 24 2   Download

 • Objectives of Input and Output is survey IO facilities in .NET Framework Class Library (file and directory management, text files, binary files, object serialization). It includes IO Library, Files and directories, File System Info, Utility classes, Choice of file/directory class.

  pdf0p cocacola_08 21-11-2015 5 1   Download

 • In this chapter, you will: Learn what a stream is and examine input and output streams; explore how to read data from the standard input device; learn how to use predefined functions in a program; explore how to use the input stream functions get, ignore, putback, and peek;…

  ppt48p tangtuy05 01-04-2016 5 1   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

Đồng bộ tài khoản