Inteligent

Xem 1-8 trên 8 kết quả Inteligent
 • Tham khảo tài liệu 'inteligent bldg - art1 - facmgmt', công nghệ thông tin, quản trị mạng phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  doc0p vusuakhonghat 28-05-2009 35 3   Download

 • Tham khảo đề thi - kiểm tra 'tuyntpthi thihcmôn vkèmt lýáp án chi ti t và kinh nghi m làm bài.quy n 1trituemoi ®tác gi . t p th th khoai h c hà n i – thành phhchí minh – 2013.công ty new - inteligent – trí tu m i gi b n quy n xu t b n và phát hành n b n', khoa học tự nhiên phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf59p xanieu 01-07-2013 14 2   Download

 • Giới thiệu chung về kiến trúc và quá trình xây dựng hệ chuyên gia. Kiến trúc tổng quát của các công cụ tạo lập hệ chuyên gia. Bộ công cụ hỗ trợ tạo lập hệ chuyên gia EXPSYS. Kiến trúc và hướng dẫn sử dụng bộ soạn thảo EDITOR. Cơ chế kiểm tra và xử lý mâu

  pdf160p nokia_12 07-05-2013 17 1   Download

 • Data warehouse được sử dụng như là một nền tảng cho hệ thống hỗ trợ ra quyết định. Nó gắn liền với khái niệm Business Inteligence (Kinh doanh thông minh). Nó được dùng để giải quyết các vấn đề gặp phải khi một tổ chức cố gắng phân tích chiến lược từ số liệu trong một hệ thống database được dùng chung với hệ thống xử lý dữ liệu trực tuyến (Online Transaction Processing - OLTP).

  doc28p caoluyenthyd 21-02-2013 129 69   Download

 • BI là gì? Business Inteligence – BI (tạm dịch là giải pháp quản trị doanh nghiệp thông minh) là một hệ thống báo cáo cho phép tổ chức/doanh nghiệp (TC/DN) khai thác dữ liệu từ nhiều nguồn khác nhau về khách hàng (KH), thị trường, nhà cung cấp, đối tác, nhân sự... và phân tích/sử dụng các dữ liệu đó thành các nguồn thông tin có ý nghĩa nhằm hỗ trợ việc ra quyết định.

  pdf5p doremon1234 27-09-2010 126 41   Download

 • Business Inteligence là giải pháp quản trị doanh nghiệp thông minh, là một hệ thống báo cáo cho phép tổ chức/doanh nghiệp khai thác dữ liệu từ nhiều nguồn khác nhau về khách hàng, thị trường, nhà cung cấp, đối tác, nhân sự… và phân tích/sử dụng các dữ liệu đó thành các nguồn thông tin có ý nghĩa nhằm hổ trợ việc ra quyết định.

  doc13p maianhtuan1811 29-05-2016 35 8   Download

 • BI - Business Inteligence vừa là đầu ra cuối cùng, sản phẩm "nhìn thấy" được của các hệ thống ERP, CRM... vừa là đầu vào cho chính các hệ thống đó.

  pdf4p sunshine_4 28-06-2013 25 4   Download

 • All rights reserved. No part of this book may be reproduced in any form by any electronic or mechanical means (including photocopying, recording, or information storage and retrieval) without permission in writing from RAND. Published 2002 by RAND 1700 Main Street, P.O. Box 2138, Santa Monica, CA 90407-2138 1200 South Hayes Street, Arlington, VA 22202-5050 201 North Craig Street, Suite 202, Pittsburgh, PA 15213 RAND URL: http://www.rand.

  pdf0p xuan2013 26-01-2013 7 2   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

Đồng bộ tài khoản