Interjections

Xem 1-12 trên 12 kết quả Interjections
 • "Interjection" is a big name for a little word. Interjections are short exclamations like Oh!, Um or Ah! They have no real grammatical value but we use them quite often, usually more in speaking than in writing. When interjections are inserted into a sentence, they have no grammatical connection to the sentence.

  pdf2p dma100t20ykhtn 21-01-2011 104 24   Download

 • Thán từ tiếng Anh (Interjection) .Thán từ trong tiếng Anh là công cụ hỗ trợ đắc lực trong việc thổi hồn và cảm xúc vào các câu nói, tuy nhiên bạn nên sử dụng ”đúng lúc đúng chỗ” để các câu từ truyền đạt được hết ý nghĩa nhé.

  pdf7p oishithetgiay 20-06-2013 56 5   Download

 • Thán từ tiếng Anh “Interjection” (Thán từ) là một từ dài để nói tới một từ ngắn. Thán từ là những những tiếng kêu ngắn như Oh!, Um hay Ah! Các từ này không có giá trị về ngữ pháp nhưng được sử dụng rất thường xuyên, thường là trong lúc nói nhiều hơn lúc viết.

  pdf5p kute_lily 30-07-2010 280 159   Download

 • Interjections - Thán từ là các từ dùng để thể hiện những cảm xúc mạnh của người nói. Do vậy, thán từ thường không liên kết với các từ khác trong câu theo một ngữ pháp riêng nào mà thán từ thường được phân cách với câu nói bằng một dấu phẩy(comma) hoặc một dấu cảm thán(exclamation).

  pdf11p miumiu111 30-03-2011 71 19   Download

 • \"Just Enough English Grammar Illustrated requires no formal exposure to English grammar. The book is designed to give learners of English a basic grammar foundation. It may serve other students as a reference or review tool."This book takes a practical approach. It does not focus on rules and definitions. Instead, it studies how words work and what they do in sentences

  pdf145p yuki_snow_86 22-05-2009 8618 7930   Download

 • Là những bài ngữ pháp cơ bản nhất cho những người mới bắt đầu học tiếng anh. Chúc các bạn thành công. Danh từ (Nouns): Là từ gọi tên người, đồ vật, sự việc hay nơi chốn. Giới từ (Prepositions): Là từ thường dùng với danh từ và đại từ hay chỉ mối tương quan giữa các từ này với những từ khác, thường là nhằm diễn tả mối tương quan về hoàn cảnh, thời gian hay vị trí.

  doc125p thesky84 16-04-2010 1962 1259   Download

 • Tiếng Anh là ngôn ngữ đa âm tiết với các từ vựng khá phức tạp về mặt hình thức chữ viết, ví dụ như: complicated, complication, shepherd, interjections... nhưng thực chất các từ vựng này được ghép lại bởi những yếu tố ngôn ngữ nhỏ nhất được gọi là hình vị (morpheme). Hình vị (Morpheme) là yếu tố nhỏ nhất có thể mang nghĩa giúp hình thành nên các từ vựng trong tiếng Anh.

  pdf12p t2_ph3 13-03-2013 211 72   Download

 • Machinery Component Maintenance and Repair centralized organization of specialists within the operations department is charged with this responsibility for the network of facilities. Major engineering design and construction work related to new plants and plant expansions is handled by a separate corporate engineering department and will not be discussed in this section. The corporate engineering department is also available for special help to the operations department.

  pdf10p lyacau 30-12-2009 67 18   Download

 • Ebook Grammar practice book Grade 5 includes about declarative and interrogative sentences, imperative and exclamatory sentences; interjections, subjects and predicates, complete and simple subjects and predicates, compound subjects and predicates, simple and compound sentences, prepositional phrases,...

  pdf172p thieulam5782 04-10-2015 40 10   Download

 • 1. Định nghĩa : Thán từ là một âm thanh phát ra hay tiếng kêu xen vào một câu để biểu lộ một cảm xúc động hay một biểu lộ mạnh mẽ nào đó và được thể hiện trong văn viết bằng dấu cảm thán hoặc dấu hỏi.

  pdf3p miumiu111 30-03-2011 43 5   Download

 • Định nghĩa : Thán từ là một âm thanh phát ra hay tiếng kêu xen vào một câu để biểu lộ một cảm xúc động hay một biểu lộ mạnh mẽ nào đó và được thể hiện trong văn viết bằng dấu cảm thán hoặc dấu hỏi.

  pdf4p noiaybinhyen123 26-09-2013 16 3   Download

 • The classifying of words according to syntactic usage is basic to language handling; this paper describes an algorithm for automatically classifying words according to thirteen commonly used parts of speech: noun, adjective, verb, past verb, adverb, preposition, conjunction, pronoun, interjection, present participle, past participle, auxiliary verb, and plural or collective noun.

  pdf0p nghetay_1 06-04-2013 28 1   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

Đồng bộ tài khoản