Internet site

Xem 1-20 trên 514 kết quả Internet site
 • Now more than ever, it is imperative that users be able to protect their system from hackers trashing their Web sites or stealing information. Written by a reformed hacker, this comprehensive resource identifies security holes in common computer and network systems, allowing system administrators to discover faults inherent within their network- and work toward a solution to those problems.

  pdf670p muathu_102 28-01-2013 56 10   Download

 • Load balancing improves network performance by distributing traffic efficiently so that individual servers are not overwhelmed by sudden fluctuations in activity. Server Load Balancing is a guide to this critical component of high availability, clustering, and fault tolerance, all of which provide the infrastructure for reliable Internet sites and large corporate networks.

  pdf183p ken333 06-07-2012 79 26   Download

 • Tham khảo sách 'maximum security: a hacker's guide to protecting your internet site and network', công nghệ thông tin, an ninh - bảo mật phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf670p kxjvcm 04-09-2013 112 8   Download

 • P erhaps the most important aspect of implementing and maintaining a Web site is making sure that it is accessible and usable by your audience. Regardless of how wonderful content is, if users cannot access the site in a timely and reliable way, they will go elsewhere for the information they seek. Therefore, it is important to know enough about the technologies that run the Internet that you can ensure that your site will meet the demands of its users.

  pdf60p thuxuan 07-08-2009 74 5   Download

 • Bạn đã tạo hoàn chỉnh trang Web của bạn và đang lưu nó trong một “vùng tạm” (là nơi mà không ai khác có thể tìm hay xem các trang Web mà bạn đã tạo ra). Lúc này, Web site của bạn đã sẵn sàng để đưa lên mạng Internet hay một mạng nội bộ nào đó.

  pdf9p thanhsang 10-06-2009 1158 531   Download

 • This module introduces the student to digital dashboards and the SharePoint Portal Server dashboard site and teaches students how to administer discussions, administer subscriptions, and customize dashboard sites. After completing this module, students will be able to: Define dashboard site, digital dashboard, and Web Part. Name the default dashboard site dashboards that are included with Microsoft® SharePoint™ Portal Server 2001, and describe the functionality that is provided by each dashboard. Administer discussions. Administer subscriptions. Customize a dashboard site....

  pdf64p vuthuong 11-08-2009 153 78   Download

 • Nhiều bạn Newbie có hỏi tôi “ Hack là như thế nào ? Làm sao để hack ?” Nhưng các bạn đã quên mất một điều là các bạn cần phảI có kiến thức một cách tổng quát , hiểu các thuật ngữ mà những người rành về mạng hay sử dụng . Hacking Security Sites part 1

  pdf6p alocanhsat113 16-09-2010 163 77   Download

 • Kỹ thuật xâm nhập Window NT từ mạng Internet : _ Đây là bài học hack đầu tiên mà tôi thực hành khi bắt đầu nghiên cứu về hack , bây giờ tôi sẽ bày lại cho các bạn . Hacking Security Sites part 3

  pdf6p alocanhsat113 16-09-2010 158 68   Download

 • Cho đến nay số người sử dụng Internet đã lên đến hàng trăm triệu người. Và bất cứ một doanh nghiệp hay cá nhân nào dường như cũng cần phải có một website riêng cho mình.

  doc13p doanthuynd 09-03-2011 153 67   Download

 • Trước dấu “ / ”đầu tiên của một hàng là tên của hệ thống tương ứng , hãy căn cứ vào hệ thông thật sự bạn muốn lấy rồI lần theo đường dẫn phía sau dấu “/”đầu tiên . Hacking Security Sites part 2

  pdf6p alocanhsat113 16-09-2010 112 50   Download

 • A site-to-site VPN protects the network resources on your protected networks from unauthorized use by users on an unprotected network, such as the public Internet. The basic configuration for this type of implementation has been covered in Chapter 6, “Configuring IPSec and Certification Authorities.” This chapter provides examples of the following site-to-site VPN configurations:

  pdf28p thutrang 27-08-2009 145 43   Download

 • Còn một cách nữa để lấy cookie đựơc sử dụng trên các forum bị lỗi nhưng chưa fix , khi post bài bạn chi cần thêm đoạn mã sau vào bài của mình Hacking Security Sites part 4

  pdf6p alocanhsat113 16-09-2010 98 41   Download

 • Bạn hãy đặt tên là upload.php , nó sẽ dùng để upload lên trang Web của nạn nhân . _ Tiếp theo Bạn vào Google, gõ ``Powered by gallery`` rồi enter, Google sẽ liệt kê một đống những site sử dụng Gallery Hacking Security Sites part 6

  pdf6p alocanhsat113 16-09-2010 88 37   Download

 • Windows NT cung cấp khả năng sử dụng RPC để thực thi các ứng dụng phân tán . Microsoft RPC bao gồm các thư viện và các dịch vụ cho phép các ứng dụng phân tán hoạt động được trong môi trường Windows NT. Hacking Security Sites part 5

  pdf6p alocanhsat113 16-09-2010 98 37   Download

 • Trong Smurf Attack, cần có ba thành phần: hacker (người ra lệnh tấn công), mạng khuếch đại (sẽ nghe lệnh của hacker) và hệ thống của nạn nhân. Hacking Security Sites part 8

  pdf6p alocanhsat113 16-09-2010 93 33   Download

 • Phải gửi một lệnh FTP đặc biệt chứa đựng một globbing mẫu đặc biệt mà không bị server phát hiện có lỗi . Hacking Security Sites part 7

  pdf6p alocanhsat113 16-09-2010 75 31   Download

 • Tách Netcat khỏi cửa sổ lệnh hay là console, Netcat sẽ chạy ở chế độ steath(không hiển thị trên thanh Taskbar) -e prog --- thi hành chương trình prog, thường dùng trong chế độ lắng nghe Hacking Security Sites part 10

  pdf6p alocanhsat113 16-09-2010 81 31   Download

 • Describe four major customer requirements for Internet access services. Classical Internet access implemented through a central firewall. Internet access from every VPN site, where each customer has its own independent Internet access. Internet access through a central firewall service (Internet access VPN).

  pdf1p trungha 28-08-2009 158 29   Download

 • Firewall + phương pháp của Hacker + cách phòng chống .Tổng quan về tường lửa Hacking Security Sites part 11

  pdf5p alocanhsat113 16-09-2010 88 28   Download

 • Trong đó / (root của filesystem) chứa các thư mục khác và trong các thư mục này chứa các loại software, công cụ, thông tin, cấu hình... cho cả một *nix system Hacking Security Sites part 17

  pdf6p alocanhsat113 16-09-2010 79 27   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

Đồng bộ tài khoản