Iq exam

Xem 1-20 trên 30 kết quả Iq exam
 • IQ test book is the author of two KEN RUSSELL PHILIP caster and consists of 1000 multiple choice questions in English about many areas, especially in mathematics, the geometry of space, and language skills with very many interesting things are waiting for you / try your IQ by as much test and test again with the answer books were available at the end!

  pdf305p chieusuong1288 04-10-2010 948 646   Download

 • Tham khảo sách 'book of iq tests russell', kinh doanh - tiếp thị, quản trị kinh doanh phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf224p buoi_chieu 23-04-2013 82 52   Download

 • The Publisher has strived to be as accurate and complete as possible in the creation of this report, notwithstanding the fact that he does not warrant or represent at any time that the contents within are accurate due to the rapidly changing nature of the Internet. This book is an easy, common sense guide to awakening your Financial IQ and personal finance management. In practical advice books, like anything else in life, there are no guarantees of income made.

  pdf42p phuocnh123 04-11-2012 91 33   Download

 • Trong số các phương pháp khác nhau có mục đích dùng để đo trí thông minh thì phương pháp phổ biến nhất là dùng bài kiểm tra IQ, đây là hình thức kiểm tra đã được tiêu chuẩn hóa, được thiết kế nhằm đo trí thông minh của con người như sự khác biệt về học thức. Mời các bạn cùng tham khảo "Đề thi trắc nghiệm trí thông minh IQ" dưới đây để hiểu hơn về hình thức kiểm tra này.

  pdf17p thaothiettha 30-03-2016 59 26   Download

 • Tham khảo tài liệu 'develop your financial iq', ngoại ngữ, anh ngữ phổ thông phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf21p phuocnh123 04-11-2012 62 25   Download

 • Bài kiểm tra minh họa, phần trắc nghiệm dành cho những thí sinh có nguyện vọng thi vào trường Đại học Luật thành phố Hồ Chí Minh, bao gồm kiến thức của 4 lĩnh vực sau: Kỹ năng tiếng Việt, kiến thức pháp luật, kiến thức xã hội tổng hợp, tư duy logic và IQ. Tham khảo bài kiểm tra minh họa bài số 2 "Kỹ năng tiếng Việt, tư duy logic và IQ" để nắm bắt nội dung chi tiết.

  pdf12p luongtamdt 28-01-2016 31 7   Download

 • A, B, C, D cùng góp tiền mua chung 1 rổ táo. Biết số táo của A nhiều hơn B là 11, số táo của A nhiều hơn C là 23, số táo của A nhiều hơn D là 28. Hỏi tổng số táo của 4 người là: a. 51 b. 58 c. 63 d. 74 Trả lời: Ta có tổng số táo của 4 người là: = A + A - 11 + A - 23 + A -28 = 4A - 62 Số 62 chia hết cho 4 dư 2. Như vậy 4A cũng phải chia hết cho 4 và dư 2. Vậy trong các đáp án chỉ...

  pdf0p levuhoangnam 22-07-2012 383 189   Download

 • Whilst the author has made every effort to ensure that the content of this book is accurate, please note that occasional errors can occur in books of this kind. If you suspect that an error has been made in any of the tests included in this book, please inform the publishers at the address printed below so that it can be corrected at the next reprint.

  pdf177p phuocnh123 04-11-2012 251 170   Download

 • 1. Mảnh ghép nào dưới đây trong số các mảnh A, B, C, D và E khi ghép với mảnh ở bên trái sẽ tạo ra một hình vuông hoàn chỉnh? DA:I-1-B 2. Số nào sẽ là số tiếp theo của chuỗi số sau? 0, 1, 2, 4, 6, 9, 12, 16, ? DA:I-3-20 3. Số nào khác tính chất với các số còn lại?

  doc15p haipc83 14-05-2013 155 33   Download

 • Job interviews aren’t discussions; they’re oral exams—and the candidate with all the right answers gets the job. Boost Your Interview IQ, Second Edition, helps you ace that big test with skill-building exercises, an in-depth “Interview IQ” test, and other resources to let you craft winning answers to the most important questions interviewers ask.

  pdf176p phamloc120893 27-08-2013 83 25   Download

 • "Đề thi Toán Gmat (Đề số 2) - FPT Softwave" gồm 20 câu hỏi với hình thức trắc nghiệm, thời gian làm bài trong vòng 30 phút. Mời các bạn cùng tham khảo và thử sức mình với đề thi này nhé.

  doc4p yy8891 08-12-2014 1070 398   Download

 • "Đề thi Toán Gmat (Đề số 4) - FPT Softwave" gồm 20 câu hỏi với hình thức trắc nghiệm, thời gian làm bài trong vòng 30 phút. Mời các bạn cùng tham khảo và thử sức mình với đề thi này nhé.

  doc3p yy8891 08-12-2014 432 250   Download

 • "Đề thi Toán Gmat (Đề số 6) - FPT Softwave" gồm 20 câu hỏi với hình thức trắc nghiệm, thời gian làm bài trong vòng 30 phút. Mời các bạn cùng tham khảo và thử sức mình với đề thi này nhé.

  doc4p yy8891 08-12-2014 273 173   Download

 • "Đề thi Toán Gmat (Đề số 1) - FPT Softwave" gồm 20 câu hỏi với hình thức trắc nghiệm, thời gian làm bài trong vòng 30 phút. Mời các bạn cùng tham khảo và thử sức mình với đề thi này nhé.

  doc3p yy8891 08-12-2014 247 159   Download

 • "Đề thi Toán Gmat (Đề số 8) - FPT Softwave" gồm 20 câu hỏi với hình thức trắc nghiệm, thời gian làm bài trong vòng 30 phút. Mời các bạn cùng tham khảo và thử sức mình với đề thi này nhé.

  doc5p yy8891 08-12-2014 257 150   Download

 • "Đề thi Toán Gmat (Đề số 9) - FPT Softwave" gồm 20 câu hỏi với hình thức trắc nghiệm, thời gian làm bài trong vòng 30 phút. Mời các bạn cùng tham khảo và thử sức mình với đề thi này nhé.

  doc4p yy8891 08-12-2014 207 129   Download

 • "Đề thi Toán Gmat (Đề số 11) - FPT Softwave" gồm 20 câu hỏi với hình thức trắc nghiệm, thời gian làm bài trong vòng 30 phút. Mời các bạn cùng tham khảo và thử sức mình với đề thi này nhé.

  doc3p yy8891 08-12-2014 198 123   Download

 • "Đề thi Toán Gmat (Đề số 3) - FPT Softwave" gồm 20 câu hỏi với hình thức trắc nghiệm, thời gian làm bài trong vòng 30 phút. Mời các bạn cùng tham khảo và thử sức mình với đề thi này nhé.

  doc4p yy8891 08-12-2014 189 120   Download

 • "Đề thi Toán Gmat (Đề số 10) - FPT Softwave" gồm 20 câu hỏi với hình thức trắc nghiệm, thời gian làm bài trong vòng 30 phút. Mời các bạn cùng tham khảo và thử sức mình với đề thi này nhé.

  doc4p yy8891 08-12-2014 183 118   Download

 • "Đề thi Toán Gmat (Đề số 7) - FPT Softwave" gồm 20 câu hỏi với hình thức trắc nghiệm, thời gian làm bài trong vòng 30 phút. Mời các bạn cùng tham khảo và thử sức mình với đề thi này nhé.

  doc3p yy8891 08-12-2014 169 106   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

Đồng bộ tài khoản