Iso/iec 17025

Xem 1-10 trên 10 kết quả Iso/iec 17025
 • Ngoài phần mở đầu, phạm vi áp dụng, tiêu chuẩn trích dẫn, thuật ngữ và định nghĩa, hai phần chính trong tiêu chuẩn được đề cập đến trong tài liệu hướng dẫn này là phần 4 - Các yêu cầu về quản lý và phần 5 - Các yêu cầu về kỹ thuật. Bố cục của ISO/IEC 17025 khác nhiều so với ISO/IEC Guide 25, để các yêu cầu về quản lý của tiêu chuẩn tương thích với ISO 9000.

  pdf2p tuongvan 04-09-2009 846 234   Download

 • Tiêu chuẩn Việt Nam ISO/IEC 17025: 2007 bao gồm các yêu cầu mà các phòng thử nghiệm và hiệu chuẩn phải đáp ứng nếu muốn chứng minh rằng phòng thử nghiệm và hiệu chuẩn đang áp dụng một hệ thống quản lý chất lượng. Để tìm hiểu rõ hơn, mời các bạn cùng tham khảo tài liệu.

  pdf39p vananh_vp93 12-02-2014 300 104   Download

 • TCVN ISO/IEC 17025:2007 tiêu chuẩn về yêu cầu chung về năng lực của phòng thử nghiệm và hiệu chuẩn. Tiêu chuẩn do Ban Kỹ thuật tiêu chuẩn TCVN/TC 176, Quản lý chất lượng và đảm bảo chất lượng biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn đo lường Chất lượng đề nghị, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf39p lekhoaqng 11-09-2015 28 13   Download

 • Bài giảng Yêu cầu chung về năng lực của phòng thử nghiệm và hiệu chuẩn (ISO/IEC 17025: 2005) của tác giả Nguyễn Thị Nga sẽ giới thiệu tới các bạn về về hệ thống quản lý theo ISO/IEC 17025:2005; áp dụng ISO/IEC 17025 :2005 trong phòng thí nghiệm và kiểm tra chất lượng sản phẩm thủ công mỹ nghệ - Coste.

  ppt28p buicongcnsh 25-03-2016 19 10   Download

 • Bài giảng Giới thiệu TCVN ISO/IEC 17025 và định hướng áp dụng đối với hệ thống quan trắc môi trường hướng đến giới thiệu iso/iec 17025; chương trình QC/QA trong monitoring; QC/QA trong hệ thống giám sát; quản lý mẫu quan trắc để đảm bảo chất lượng.

  ppt62p codon_01 13-11-2015 22 7   Download

 • Bản dịch tiêu chuẩn ISO/IEC 17025 : 2005 nêu lên yêu cầu chung về năng lực của phòng thử nghiệm và hiệu chuẩn. Mời các bạn tham khảo tài liệu để nắm bắt tốt hơn về nội dung của tiêu chuẩn này.

  pdf55p chaugiavu 07-07-2016 16 6   Download

 • Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN ISO/IEC 17025:2001 qui định các yêu cầu chung về năng lực thực hiện các phép thử và/hoặc hiệu chuẩn bao gồm cả việc lấy mẫu. Tiêu chuẩn này đề cập đến việc thử nghiệm và hiệu chuẩn được thực hiện bằng các phương pháp tiêu chuẩn, không tiêu chuẩn và các phương pháp do PTN tự xây dựng.

  doc26p thangnamvoiva24 13-10-2016 3 0   Download

 • Bài giảng Quan trắc môi trường bài 6: Giới thiệu ISO/IEC 17025 và định hướng áp dụng đối với hệ thống quan trắc môi trường trình bày về giới thiệu ISO/IEC 17025, phạm vi áp dụng, lợi ích thực hiện ISO /EIC 17025, các giai đọan áp dụng ISO 17025, công nhận và chứng nhận.

  ppt47p lehanhtuyet 16-07-2014 37 13   Download

 • Được biên sọan bởi ban Kỹ thuật Tiêu chuẩn TCVN/TC 176 về quản lý chất lượng và đảm bảo chất lượng. Do Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường đề nghị và Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường (cũ) ban hành. Là kết quả đúc kết từ kinh nghiệm chung trong việc thực hiện TCVN 5958:1995 (Iso Guide 25) và EN 45001 .ISO/EIC 17025:2001 thay thế hai tiêu chuẩn này và hoàn toàn tương đương với ISO/EIC 17025:1999 . Hiện nay đã có bộ tiêu chuẩn ISO/EIC 17025:2005....

  ppt62p lehuuloi 21-04-2010 326 174   Download

 • Rất nhiều nước trên thế giới có một hoặc một số tổ chức công nhận có thNm quyền công nhận phòng thí nghiệm ở cấp quốc gia. Tổ chức công nhận quốc gia có thể là cơ quan nhà nước, tổ chức xã hội hoặc tư nhân được nhà nước thừa nhận.

  pdf225p xomtram 15-06-2012 149 72   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

Đồng bộ tài khoản