Iso standards

Xem 1-20 trên 131 kết quả Iso standards
 • ISO 9000 là tổ chức tiêu chuẩn quốc tế (International Organization for Standardization) được thành lập năm 1947, trụ sở chính đặt tại Gionevo( Thụy Sĩ).ISO 9000 đề cập đến các lĩnh vực tiêu chuẩn hóa và quản lí chất lượng. Nó quy tụ kinh nghiệm của quốc tế trong lĩnh vực quản lí và đảm bảo chất lượng trên cơ sở phân tích các quan hệ giữa người mua và người cung ứng.

  doc21p nganeu 30-03-2010 714 308   Download

 • ISO là một tổ chức quốc tế về vấn đề tiêu chuẩn hóa có tên đầy đủ là The International Organization for Standardization. Các thành viên của nó là các tổ chức tiêu chuẩn quốc gia của hơn một trăm nước trên thế giới.

  pdf38p ntgioi120403 04-11-2009 449 222   Download

 • ISO là gì ? ISO là tên viết tắt của Tổ chức Quốc tế về tiêu chuẩn hoá (International Organization for Standardization), được thành lập vào năm 1946 và chính thức hoạt động vào ngày 23/2/1947, nhằm mục đích xây dựng các tiêu chuẩn về sản xuất, thương mại và thông tin. ISO có trụ sở ở Geneva (Thuỵ sĩ) và là một tổ chức Quốc tế chuyên ngành có các thành viên là các cơ quan tiêu chuẩn Quốc gia của 111 nước.

  pdf6p tae_in 22-07-2010 213 130   Download

 • Bộ tiêu chuẩn chất lượng ISO 9000 .ISO là một tổ chức quốc tế về vấn đề tiêu chuẩn hóa có tên đầy đủ là The International Organization for Standardization. Các thành viên của nó là các tổ chức tiêu chuẩn quốc gia của hơn một trăm nước trên thế giới. ISO là tổ chức phi chính phủ, ra đời và hoạt động từ 23/2/1947.

  pdf30p coc_xanh 16-01-2013 394 118   Download

 • ISO là tên viết tắt của Tổ chức Quốc tế về tiêu chuẩn hoá (International Organization for Standardization), được thành lập vào năm 1946 và chính thức hoạt động vào ngày 23/2/1947, nhằm mục đích xây dựng các tiêu chuẩn về sản xuất, thương mại và thông tin. ISO có trụ sở ở Geneva (Thuỵ Sĩ) và là một tổ chức Quốc tế chuyên ngành có các thành viên là các cơ quan tiêu chuẩn Quốc gia của 111 nước. ...

  doc12p levu185 24-09-2011 341 112   Download

 • Giới Thiệu ISO ISO là viết tắt của từ “The International Organization for Standardization”, nghĩa là tổ chức tiêu chuẩn hóa quốc tế, được thành lập từ năm 1947, có trụ sở đặt tại Geneva - Thụy Sĩ.

  doc6p huong1091991 01-03-2012 232 106   Download

 • Tổ chức tiêu chuẩn hoá quốc tế (tiếng Anh: International Organization for Standardization; viết tắt: ISO hay iso) là cơ quan thiết lập tiêu chuẩn quốc tế bao gồm các đại diện từ các tổ chức tiêu chuẩn các quốc gia. Được thành lập vào ngày 23 tháng 2 năm 1947, tổ chức này đã đưa ra các tiêu chuẩn thương mại và công nghiệp trên phạm vi toàn thế giới.

  ppt23p lehuuloi 17-11-2010 210 103   Download

 • ISO 9000 is rapidly becoming the most important quality management standard in the world. Thousands of companies in over 100 countries have already adopted it, and many more are in the process of doing so. Why? Because it controls quality. It saves money. Customers expect it. And competitors use it.

  pdf21p tuongvan 04-09-2009 314 102   Download

 • This document (EN ISO 5167-1:2003) has been prepared by Technical Committee ISO/TC 30 "Measurement of fluid flow in closed conduits" in collaboration with CMC. This European Standard shall be given the status of a national standard, either by publication of an identical text or by endorsement, at the latest by September 2003, and conflicting national standards shall be withdrawn at the latest by September 2003.

  pdf0p edta_vn 03-06-2010 243 80   Download

 • ISO (the International Organization for Standardization) is a worldwide federation of national standards bodies (ISO member bodies). The work of preparing International Standards is normally carried out through ISO technical committees. Each member body interested in a subject for which a technical committee has been established has the right to be represented on that committee. International organizations, governmental and non-governmental, in liaison with ISO, also take part in the work.

  pdf33p edta_vn 03-06-2010 174 67   Download

 • Trong thời đại ngày nay có nhiều xu thế xuất hiện trên thế giới trong đó có xu thế hội nhập có ảnh hưởng mạnh mẽ nhất đến các doanh nghiệp đặc biệt trong điều kiện nước ta mới mở cửa.Tổ chức tiêu chuẩn hoá quốc tế (tiếng Anh: International Organization for Standardization; viết tắt: ISO hay iso) là cơ quan thiết lập tiêu chuẩn quốc tế bao gồm các đại diện từ các tổ chức tiêu chuẩn các quốc gia.

  doc81p arsene 28-04-2011 131 65   Download

 • This document (EN ISO 5167-2:2003) has been prepared by Technical Committee ISO/TC 30 "Measurement of fluid flow in closed conduits" in collaboration with CMC. This European Standard shall be given the status of a national standard, either by publication of an identical text or by endorsement, at the latest by September 2003, and conflicting national standards shall be withdrawn at the latest by September 2003.

  pdf56p edta_vn 03-06-2010 170 53   Download

 • This document (EN ISO 5167-3:2003) has been prepared by Technical Committee ISO/TC 30 "Measurement of fluid flow in closed conduits" in collaboration with CMC. This European Standard shall be given the status of a national standard, either by publication of an identical text or by endorsement, at the latest by September 2003, and conflicting national standards shall be withdrawn at the latest by September 2003.

  pdf39p edta_vn 03-06-2010 143 42   Download

 • The Best-Selling C++ Resource Now Updated for C++11 The C++ standard library provides a set of common classes and interfaces that greatly extend the core C++ language. The library, however, is not self-explanatory. To make full use of its components–and to benefit from their power–you need a resource that does far more than list the classes and their functions. The C++ Standard Library: A Tutorial and Reference, Second Edition, describes this library as now incorporated into the new ANSI/ISO C++ language standard (C++11).

  pdf1190p hiepkhach_1006 30-10-2012 78 36   Download

 • ISO (International Standard Organisation) 10646 là tiêu chuẩn quốc tế nhằm cung ứng đủ số ký tự để dùng cho mọi chữ của tất cả ngôn ngữ trên thế giới. Thay vì dùng 8 bits để biểu diễn chỉ 255 dấu hiệu, bây giờ người ta dùng đến 16 bits để có thể biểu diễn đến trên 65000 dấu

  pdf11p ntgioi120403 06-11-2009 127 21   Download

 • Thuyết trình: Thực trạng áp dụng ISO 9001 trong SVC nhằm trình bày về tổng quan ISO, bộ tiêu chuẩn chính International Organization for Standardization, bộ ISO 9001, hướng dẫn đánh giá hệ thống quản lý chất lượng và môi trường, hệ thống quản lý chất lượng- cơ sở và từ vựng.

  pdf45p bad_12 02-07-2014 66 21   Download

 • Lịch sử hình thành Tổ chức tiêu chuẩn hoá Quốc tế (International Organization for Standardization- ISO) được thành lập năm 1947, trụ sở chính đặt tại Geneve, Thuỵ sĩ. ISO có khoảng hơn 200 ban kỹ thuật có nhiệm vụ biên soạn và ban hành ra các tiêu chuẩn. Cho đến nay, đã ban hành hơn 15.649 tiêu chuẩn bao gồm các tiêu chuẩn kỹ thuật và các tiêu chuẩn về quản lý.

  pdf60p doremon_12 19-12-2013 61 18   Download

 • ISO là tên viết tắt của Tổ chức Quốc tế về tiêu chuẩn hoá (International Organization for Standardization), được thành lập vào năm 1946 và chính thức hoạt động vào ngày 23/2/1947, nhằm mục đích xây dựng các tiêu chuẩn về sản xuất, thương mại và thông tin. ISO có trụ sở ở Geneva (Thuỵ sĩ) và là một tổ chức Quốc tế chuyên ngành có các thành viên là các cơ quan tiêu chuẩn Quốc gia của 111 nước. ...

  pdf46p transang4 03-10-2012 102 17   Download

 • ISO (International Standard Organisation) 10646 là tiêu chuẩn quốc tế nhằm cung ứng đủ số ký tự để dùng cho mọi chữ của tất cả ngôn ngữ trên thế giới. Thay vì dùng 8 bits để biểu diễn chỉ 255 dấu hiệu, bây giờ người ta dùng đến 16 bits để có thể biểu diễn đến trên 65000 dấu hiệu. Hãy tưởng tượng một bài viết có thể chứa nhiều ngôn ngữ cùng một lúc.

  pdf10p nuoiheocuoivo 04-05-2010 103 10   Download

 • History of C: Evolved from two other programming languages. BCPL and B. “Typeless” languages. Dennis Ritchie (Bell Laboratories). Added data typing, other features. Development language of UNIX. Hardware independent. Portable programs. 1989: ANSI standard. 1990: ANSI and ISO standard published. ANSI/ISO 9899: 1990.

  pdf26p vanlektmt 09-09-2010 73 10   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

Đồng bộ tài khoản