J2ee applications

Xem 1-20 trên 25 kết quả J2ee applications
 • The world has come a long way since Duke first started tumbling in early versions of Netscape Navigator. Java has outgrown its humble origins as a cool way of providing interactivity on Web pages and has found a new role as a major, server-side development platform. The actual Java language has changed little in the intervening years, but an enterprise-quality infrastructure has risen up around it.

  pdf1128p lebronjamesuit 23-08-2012 125 53   Download

 • Totally revised for Spring 3.0, this book is a hands-on guide to the Spring Framework. It covers the latest features, tools, and practices including Spring MVC, REST, Security, Web Flow, and more. Following short code snippets and an ongoing example developed throughout the book, you'll learn how to build simple and efficient J2EE applications.

  pdf426p stingdau_123 26-01-2013 59 22   Download

 • This lesson introduces you to J2EE applications programming, and the J2EE SDK by showing you how to write a simple thin-client multitiered enterprise application that consists of an HTML page, servlet, and session bean.

  pdf123p tailieuvip13 24-07-2012 39 12   Download

 •  (BQ) A comprehensive introduction to the Struts framework that is complemented by practical case studies that implement applications with Struts, this book is intended for professional developers who want practical advice on how to get their applications working the ""Struts way."" The hot topics in the construction of any Web site such as initial design, data validation, database access, unit testing, authentication and security, J2EE integration, dynamic page assembly, extending framework classes, and product configuration are covered.

  pdf664p votinhlamgiau 11-06-2015 20 5   Download

 • Upon completion of this lesson, the successful participant will be able to: Understand enterprise application, know some type of architectural models, understand web service architecture, determine service-oriented architecture, understand and use some web service technologies, build a simple web service.

  ppt90p youcanletgo_04 15-01-2016 6 2   Download

 • Based on our collective J2EE platform experience, we have assembled the pattern catalog in this book. The J2EE Pattern Catalog describes various best practices related to architecting and designing applications for the J2EE platform. This book focuses on the following four J2EE technologies: Servlets, JSP, EJB components, and JMS

  pdf420p stumble 21-05-2009 903 362   Download

 • YOU’RE holding one part of a truly stellar phenomenon in the computing industry: the Java 2 Platform, Enterprise Edition. This book is a key piece of a visionary effort that began more than two years ago with the introduction of the J2EE platform. In that time, the J2EE engineering team has defined a new ecosystem for networked computing and taught the world a new way to develop distributed applications.

  pdf441p tailieuvip13 24-07-2012 57 12   Download

 • Jane Fung, Phát triển phần mềm, IBM Toronto Lab Tóm tắt: Thử làm một số bài tập cho biết cách tạo ra một ứng dụng™ tạo và gọi thực hiện một dịch vụ Web, tạo một ứng dụng Web có thể truy cập cơ sở dữ liệu Derby bằng cách sử dụng danh sách bản ghi quan hệ. Học cách phát triển ứng dụng J2EE bằng cách sử dụng Bộ phát triển ứng dụng Rational của IBM. Bản gốc ban đầu của tài liệu học tập Rational Application Developer V6 vẫn còn hiện hữu.

  pdf40p nuocsuoiaquafina 13-09-2011 70 11   Download

 • This book is a practical guide to JBoss Seam, a framework aimed at enhancing the development of Java EE applications. The goal of the book is to get you up to speed with Seam as quickly as possible by introducing the core Seam framework and key additional features, following a practical, projects-oriented approach.

  pdf240p tailieuvip13 25-07-2012 48 9   Download

 • Hướng dẫn này giới thiệu đến các API, công cụ, và các dịch vụ được cung cấp trong các ™ 2 Enterprise Edition (J2EE) Java Phần mềm phát triển Kit (SDK). Bạn có thể nhận được miễn phí J2EE SDK (http://java.sun.com/j2ee/download.html) để sử dụng cho các cuộc biểu tình, tạo mẫu, sử dụng giáo dục, và kiểm tra tính di động ứng dụng J2EE.

  pdf14p xingau9 06-09-2011 36 7   Download

 • thông báo rằng mùa xuân 2.0 vẫn hoàn toàn tương thích ngược với Spring 1.2. Hơn nữa, Spring 2.0 làm việc với Java 1.3 và xa hơn nữa và với J2EE 1.2 và xa hơn nữa. Điều này có nghĩa là bạn có thể thả mùa xuân 2.0 JAR trong các dự án hiện tại của bạn, và bạn sẽ không có một sự phụ thuộc duy nhất bị hỏng.

  pdf35p kimku15 18-10-2011 22 7   Download

 • Learning to design objects effectively with Java is the goal of Beginning Java Objects: From Concepts to Code, Second Edition. Plenty of titles dig into the Java language in massive detail, but this one takes the unique approach of stepping back and looking at fundamental object concepts first. Mastery of Java—from understanding the basic language features to building complete industrial-strength Java applications—emerges only after a thorough tour of thinking in objects.

  pdf425p hoa_can 26-01-2013 39 12   Download

 • Từ menu Tools, chọn Triển khai ứng dụng. Triển khai BonusApp hộp thoại bật lên. • Xác minh rằng việc lựa chọn máy chủ mục tiêu hoặc là localhost hoặc tên của các máy chủ chạy các máy chủ J2EE. Lưu ý: Không đánh dấu vào ô Return Jar khách hàng. Thời gian duy nhất bạn cần phải kiểm tra hộp này là khi bạn sử dụng quản lý bền bỉ hạt đậu hoặc triển khai một ứng dụng độc lập đối với chương trình khách hàng. ...

  pdf12p xingau9 06-09-2011 39 6   Download

 • Các tập tin j2ee.jar mà đi kèm với cài đặt J2EE của bạn cung cấp các API để phân tích và thao tác dữ liệu XML. Các tập tin JAR hiện đang cung cấp SAX, DOM, và J2EE XML API. Bạn có thể sử dụng tùy theo điều kiện nào phù hợp với API tốt nhất nhu cầu của bạn bởi vì như thể hiện trong hình 22, XML văn bản độc lập của nền tảng và ngôn ngữ của sáng tạo của nó ..

  pdf11p xingau9 06-09-2011 26 6   Download

 • Để hỗ trợ các sử dụng J2EE SDK đi kèm với phát triển J2EE và các công cụ triển khai, một máy chủ Web, cơ sở dữ liệu Cloudscape, ứng dụng phần mềm máy chủ Java, hỗ trợ Extensible Markup Language (XML), các API J2EE và Java Plug-In. Java Plug-In cho phép bạn chạy Java 2 applet trong các trình duyệt hỗ trợ một bản phát hành trước đó của Java Runtime Environment

  pdf14p xingau9 06-09-2011 41 5   Download

 • Geared toward experienced developers, this reference demonstrates how Java 2 Platform, Enterprise Edition (J2EE), and XML technologies can be used together to create more robust distributed applications and software systems. The use of XML technology to extend and enhance the capabilities of the J2EE platform is covered in detail. Discussed are J2EE and XML integration at each layer of an n-tier distributed application model. Design patterns, tradeoffs, and decision criteria are provided in terms of individual XML and J2EE technology combinations....

  pdf296p trasua_123 04-01-2013 29 6   Download

 • RHQ 4.7 has been released and one of the two major features in this release are the new charts that finally have replaced the year old charts that we had since the start of RHQ project: The new charts are implemented on with the awesome D3.js

  pdf67p samsung_12 07-05-2013 33 5   Download

 • Tạo ra các ứng dụng Java, ứng dụng dịch vụ Web, và ứng dụng cơ sở dữ liệu Jane Fung, Phát triển phần mềm, IBM Toronto Lab Tóm tắt: Thử làm một số bài tập cho biết cách tạo ra một ứng dụng™ tạo và gọi thực hiện một dịch vụ Web, tạo một ứng dụng Web có thể truy cập cơ sở dữ liệu Derby bằng cách sử dụng danh sách bản ghi quan hệ. Học cách phát triển ứng dụng J2EE bằng cách sử dụng Bộ phát triển ứng dụng Rational của IBM. Bản gốc ban đầu của...

  pdf3p tocxuxu 05-10-2011 36 4   Download

 • Java 2 Enterprise Edition (J2EE) is the specification that all enterprise Java developers need to build multi-tier applications, and also the basis for BEA's WebLogic Application Server and IBM's WebSphere. Revised to be current with the significant J2EE 1.4 update that will drive substantial developer interest. Written by a top-selling team of eleven experts who provide unique and substantial business examples in a vendor-neutral format, making the information applicable to various application servers. Covers patterns, J2EE application servers, frameworks, Ant, and continuous availability....

  pdf1011p goshop_123 23-04-2013 33 6   Download

 • Bài 5 "Tổng quan về java EE" thuộc bài giảng Lập trình web hướng java trình bày về J2EE, sự phát triển của Enterprise Application Frameworsk, tại sao lựa chọn J2EE, các bước nghiên cứu J2EE,...

  pdf0p thuyhuynh1702 08-12-2015 23 6   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

Đồng bộ tài khoản