Jacobson radical

Xem 1-3 trên 3 kết quả Jacobson radical
  • Luận văn Thạc sĩ Toán học: Jacobson Radical của các PI - Đại số phổ dụng trên một vành giao hoán có đơn vị trình bày các vấn đề cơ bản của đại số không giao hoán; các PI-đại số; Jacobson Radical của các PI-đại số phổ dụng. Với các bạn chuyên ngành Toán học thì đây là tài liệu hữu ích.

    pdf80p maiyeumaiyeu07 01-09-2016 25 4   Download

  • Tuyển tập các báo cáo nghiên cứu khoa học ngành toán học tạp chí Journal of Operator Theory đề tài: Yến-subalgebras của von Neumann đại số: modulo thể chuyển đổi các cấp tiến Jacobson...

    pdf24p matuot_266 27-08-2011 19 2   Download

  • This is a book I wished I had found when, many years ago, I first learned the subject of ring theory. All those years have flown by, but I still did not find that book. So finally I decided to write it myself. All the books I have written so far were developed from my lectures; this one is no exception. After writing A First Course in Noncommutative Rings (Springer-Verlag GTM 131, hereafter referred to as “FC ”), I taught ring theory in Berkeley again in the fall of 1993, using FC as text. Since the main theory is already fully developed in FC, I asked my...

    pdf380p crius75 02-01-2013 22 3   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

Đồng bộ tài khoản