James quinn

Xem 1-4 trên 4 kết quả James quinn
 • Most Oracle PL/SQL books on the market attempt to present most if not all of the language elements to the reader. In so doing, each one tries to be both a thorough explanation of the language, as well as a complete reference. Such books are of great value to the reader in need of full coverage of such a substantial language — whether the reader is, for instance, an experienced Oracle applications developer writing an Oracle Portal package, or a DBA who needs to review PL/SQL procedures prior to their being compiled into the database. However, such volumes rarely meet...

  pdf524p caucaphung 04-02-2013 36 12   Download

 • unos® Security is the complete and authorized introduction to the new Juniper Networks SRX hardware series. This book not only provides a practical, hands-on field guide to deploying, configuring, and operating SRX, it also serves as a reference to help you prepare for any of the Junos Security Certification examinations offered by Juniper Networks.

  pdf848p caucaphung 04-02-2013 40 8   Download

 • Dịch tễ học AIDS Trước tiên, một điều thực sự khủng khiếp hiện nay là virus gây bệnh AIDS, tức HIV, đang lan tràn khắp thế giới với tốc độ khá nhanh mà sự ngăn chặn không phải là một việc làm đơn giản. Theo một tài liệu dịch tễ học công bố trên tờ Scientific American năm 1988 tại Hoa Kỳ, Jonathan M. Mann, James Chin, Peter Piot và Thomas Quinn cho biết rằng đến năm 1988 có hơn 250.

  pdf19p buddy5 23-06-2011 29 10   Download

 • “Chiến lược là tiến trình xác định các mục tiêu cơ bản dài hạn của công ty, lựa chọn cách thức hoặc phương hướng hành động và phân bổ các tài nguyên thiết yếu để thực hiện các mục tiêu đó” (Alfred Chander) “Chiến lược là một dạng thức hoặc một kế hoạch phối hợp các mục tiêu chính, các chính sách và các trình tự hành động thành một tổng thể thống nhất” (James B.

  ppt36p sony_12 25-06-2013 49 8   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

Đồng bộ tài khoản