Java extreme programming cookbook

Xem 1-11 trên 11 kết quả Java extreme programming cookbook
 • Brimming with over 100 "recipes" for getting down to business and actually doing XP, the Java Extreme Programming Cookbook doesn't try to "sell" you on XP; it succinctly documents the most important features of popular open source tools for XP in Java-- including Ant, Junit, HttpUnit, Cactus, Tomcat, XDoclet-- and then digs right in, providing recipes for implementing the tools in real-world environments.

  pdf273p tailieuvip13 24-07-2012 43 10   Download

 • . XP khuyến khích bạn ném đi UML sơ đồ một khi bạn đã viết mã của bạn. Với những công cụ này, bạn có thể tạo ra chính xác, hiện tại UML bất kỳ thời điểm nào là cần thiết. 2.5.3.2 bảng trắng và giấy nháp Bạn không cần ưa thích, các công cụ đắt tiền UML sơ đồ.

  pdf28p kimku4 22-10-2011 22 4   Download

 • LoginServlet lấy, kiểm tra, và xử lý dữ liệu, trong trường hợp này là nhằm mục đíchxác thực người dùng. Ví dụ 7-1 cho thấy phiên đầu tiên của servlet. Ví dụ 7-1. Lặp đi lặp lại của các LoginServlet Một thử nghiệm nonwaiting, hoặc thử nghiệm một thất bại ngay lập tức, không thể in thời gian thực tế nó đã hoàn thành các kiểm tra.

  pdf28p kimku4 22-10-2011 30 4   Download

 • Thẻ khối được sử dụng để lặp lại và thực hiện logic, đó là đồng nghĩa với các vòng lặp và nếu báo cáo. Đoạn dưới đây cho thấy làm thế nào để lặp qua tất cả các lớp học bằng cách sử dụng thẻ được xây dựng trong mẫu hạng Đoạn dưới đây cho thấy làm thế nào để lặp qua tất cả các lớp học bằng cách sử dụng thẻ được xây dựng

  pdf28p kimku4 22-10-2011 26 3   Download

 • thẻ Content Nội dung được sử dụng để xuất thông tin. Các thẻ này là đồng nghĩa với phương thức getter mà trả về một chuỗi. Các thẻ nội dung không bao giờ có những thông tin lồng nhau. Đoạn dưới đây cho thấy làm thế nào để sản xuất các tên phương pháp hiện tại bằng cách sử dụng thẻ trong mẫu Phương pháp xây dựng.

  pdf21p kimku4 22-10-2011 40 4   Download

 • Nếu bạn thực sự muốn cập nhật sơ đồ UML, hãy xem xét các công cụ như JBuilder Enterprise Studio, Together Control Center, hoặc XDE Rational. Những loại công cụ có thể đảo ngược-kỹ sư mã của bạn và sản xuất các biểu đồ UML. Những công cụ này đảm bảo rằng các sơ đồ ở trong đồng bộ với mã của bạn

  pdf28p kimku4 22-10-2011 23 3   Download

 • Một stack của thẻ chỉ số, quét mã vạch một, hoặc thậm chí một mảnh giấy có thể phục vụ như một công cụ thiết kế hiệu quả đáng ngạc nhiên. Đây là quá trình: 1.2. 3. 4.5. Vẽ một sơ đồ. Viết một thử nghiệm đơn vị. Viết một số mã. Lặp lại các bước 2-3 cho đến khi tính năng được hoàn tất. Vứt bỏ sơ đồ.

  pdf28p kimku4 22-10-2011 30 3   Download

 • Một phương pháp không đồng bộ thực hiện trong thread riêng của mình, thông báo một số người nghe khi nó được hoàn thành. Mã gọi một phương pháp không đồng bộ không ngăn chặn, có nghĩa là bạn không thể viết một thử nghiệm như thế này:

  pdf28p kimku4 22-10-2011 32 3   Download

 • Vấn đề với mã này nằm trong thực tế assertXXX () là gần như chắc chắn thực hiện trước khi các chủ đề bắt đầu bởi someAsynchronousMethod () có một cơ hội để làm công việc của mình. Chúng tôi thực sự cần phải làm một cái gì đó như thế này: 1. Gọi một phương pháp không đồng bộ. 2. Chờ cho đến khi phương pháp này là hoàn tất. 3.

  pdf28p kimku4 22-10-2011 22 3   Download

 • Điều này có vẻ ngớ ngẩn, nhưng suy nghĩ lại về các dự án cuối cùng bạn làm việc trên rất nhiều các sơ đồ được tạo ra. Khi bạn gặp phải một lỗi trong ứng dụng, bạn thường chuyển sang sơ đồ đầu tiên,

  pdf28p kimku4 22-10-2011 34 3   Download

 • Các đầu ra ví dụ cho thấy một bài kiểm tra thời gian mà không ngay lập tức và khác mà chờ đợi cho đến khi phương pháp được thử nghiệm hoàn tất. Các kết quả cơ bản được kiểm tra cùng cả hai không nhưng thông điệp in là khác nhau.

  pdf28p kimku4 22-10-2011 25 3   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

Đồng bộ tài khoản