Java game programming

Xem 1-20 trên 87 kết quả Java game programming
 • All the code examples in this book are coded as Java applets so that they can be used with Java-enabled Web browsers and published on the Web. At the time of this writing, the current release of Java is release 1.1.5 with version 1.2 just appearing as a developer release. Java versions 1.1 and later add many new features, such as a completely new event model, but many Web browsers have yet to fully incorporate these new features. Therefore, the applets in this book are coded to be compatible with the earlier Java 1.0.2 standard so that they work with the widest variety of web browser....

  pdf196p stumble 21-05-2009 822 479   Download

 • Java 3D is a client−side Java application programming interface (API) developed at Sun Microsystems for rendering interactive 3D graphics using Java. Using Java 3D you will be able to develop richly interactive 3D applications, ranging from immersive games to scientific visualization applications.

  pdf352p stumble 21-05-2009 309 156   Download

 • Wireless games are always on and always with you, and can reach a more massive audience than any other gaming platform in history. No programming language is as suited for micro games as Java 2 Micro Edition (J2ME).micro Java game Development is your step-by-step guide to creating games for devices that support J2ME/MIDP. The material covers a full range of topics, from a tour of all available micro devices (PDAs, cell phones, and pagers) to a discussion of...

  pdf418p stumble 21-05-2009 257 143   Download

 • Java developers new to graphics and game programming, as well as game developers new to Java 3D, will find Killer Game Programming in Java invaluable. This new book is a practical introduction to the latest Java graphics and game programming technologies and techniques. It is the first book to thoroughly cover Java's 3D capabilities for all types of graphics and game development projects.

  pdf998p stingdau_123 19-01-2013 74 30   Download

 • J2ME Game Programming takes the reader from the birth of the game idea, through the hours of fun programming it, and then finally through the quest of getting the new game published.

  pdf801p bluesky_12 25-12-2012 56 23   Download

 • Tham khảo tài liệu 'beginning opengl game programming 2004 phần 2', công nghệ thông tin, kỹ thuật lập trình phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf38p lovecafe1 26-08-2011 38 9   Download

 • Tham khảo tài liệu 'beginning opengl game programming 2004 phần 4', công nghệ thông tin, kỹ thuật lập trình phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf39p lovecafe1 26-08-2011 34 9   Download

 • Tham khảo tài liệu 'beginning opengl game programming 2004 phần 6', công nghệ thông tin, kỹ thuật lập trình phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf36p lovecafe1 26-08-2011 43 9   Download

 • Tham khảo tài liệu 'beginning opengl game programming 2004 phần 8', công nghệ thông tin, kỹ thuật lập trình phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf25p lovecafe1 26-08-2011 26 7   Download

 • Tham khảo tài liệu 'beginning opengl game programming 2004 phần 10', công nghệ thông tin, kỹ thuật lập trình phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf36p lovecafe1 26-08-2011 49 7   Download

 • Tham khảo tài liệu 'beginning opengl game programming 2004 phần 7', công nghệ thông tin, kỹ thuật lập trình phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf25p lovecafe1 26-08-2011 32 6   Download

 • Tham khảo tài liệu 'beginning opengl game programming 2004 phần 9', công nghệ thông tin, kỹ thuật lập trình phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf26p lovecafe1 26-08-2011 40 6   Download

 • Introduction to Programming Using Java is a free introductory computer programming textbook that uses Java as the language of instruction. It is suitable for use in an introductory programming course and for people who are trying to learn programming on their own. There are no prerequisites beyond a general familiarity with the ideas of computers and programs. There is enough material for a full year of college-level programming.

  pdf690p kyusuke 21-02-2010 145 47   Download

 • Now, there’s a practical, hands-on guide to mastering game development for Windows Phone 7 with Visual C# 2010 and XNA Game Studio 4.0. One step at a time, this book teaches all facets of mobile game development, from design through publishing via Microsoft’s Marketplace. Top game development author Jonathan S. Harbour starts with the absolute basics, making Windows Phone game development accessible even to programmers who’ve never written a game before. Then, one step at a time, he shows how to use Microsoft’s free XNA toolset to design ...

  pdf384p stingdau_123 19-01-2013 43 21   Download

 • Chơi game trên web là doanh nghiệp "bom tấn" tiếp theo. Bạn có bất kỳ nghi ngờ? Ngành công nghiệp trò chơi video, đã che khuất Hollywood về doanh thu, mục tiêu của Web là khu vực tăng trưởng tiếp theo rất lớn.

  pdf99p kimku15 18-10-2011 30 5   Download

 • Phát triển phần mềm đang bận rộn porting trò chơi đối với môi trường trực tuyến, hoặc phát triển hoàn toàn mới. Và rất nhiều các trang web phổ biến, nhiều người trong đó thu phí, dành cho giải trí trò chơi. Với nghệ thuật đen lập trình Game Java

  pdf98p kimku15 18-10-2011 37 5   Download

 • , bạn sẽ tìm hiểu làm thế nào để tạo ra năng động giải trí trực tuyến của riêng bạn bằng cách sử dụng ngôn ngữ lập trình Java. Java báo hiệu một sự thay đổi mang tính cách mạng chơi game, đi từ máy tính để bàn và vào mạng. Sử dụng Java, bạn sẽ tạo ra các trò chơi mà mọi người có thể tải về thông qua web và chơi.

  pdf98p kimku15 18-10-2011 24 5   Download

 • Lớp này, thể hiện trong Liệt kê 12-12, là mẹ của tất cả các khung cảnh tĩnh. Phong cảnh là các loại đối tượng mà không tương tác với phần còn lại của thế giới. Mục đích duy nhất của nó trong cuộc sống là làm những điều trông đẹp hơn.Black Nghệ thuật lập trình Game Java

  pdf98p kimku15 18-10-2011 29 4   Download

 • Có một số lượng đáng kinh ngạc của những trang web với thông tin về Java. Dưới đây là chỉ là một vài trang web để giúp bạn bắt đầu: • http://java.sun.com/. Trang web này có tin tức mới nhất, Java xác định và tài liệu. • http://www.javaworld.com/.

  pdf98p kimku15 18-10-2011 22 4   Download

 • Đây là trang web của một tạp chí phổ biến của Java. • http://www.gamelan.com/. Trang web này là một thư mục tìm kiếm của các applet Java từ khắp nơi trên web. • http://www.io.org/ ~ người cố vấn /. Internet, tất nhiên, là một nguồn mạch vô song của các thông tin về Java. Kiểm tra các trang web và các nhóm chuyên trong Java.

  pdf100p kimku15 18-10-2011 29 4   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

Đồng bộ tài khoản