Java2d

Xem 1-3 trên 3 kết quả Java2d
  • Lập trình đồ họa AWT (Graphics vs Graphics 2D) trong java.

    ppt30p p_v_hoai 07-12-2010 524 126   Download

  • Trong phần này, chúng ta sẽ tìm hiểu tổng quan về một số khả năng của Java cho vẽ hình hai chiều. 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) Graphics Contexts and Graphics Objects Color Control Font Control Drawing Lines, Rectangles and Ovals Drawing Arcs Drawing Polygons and Polylines Java2D API

    pdf32p thiuyen12 15-09-2011 111 32   Download

  • Một giải pháp công nghệ cho GUI trên nền Java. Giải pháp công nghệ cho việc tạo giao diện đồ họa người dùng dựa trên Swing và Java2D. ● Một scripting language. Nó có ngữ pháp riêng bao gồm viết hàm, khai báo biến vòng lặp, biểu thức,... ● Sức ép từ các đối thủ cạnh tranh. Microsoft có Silverlight, Adoble có Flash/Flex/Appolo,... ● Sự pháp triển của Web 2.0. ● Định hướng cho thị trường các ứng dụng trên nền Swing....

    pdf17p whien92 27-07-2013 122 11   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

Đồng bộ tài khoản