Javascrip

Xem 1-20 trên 35 kết quả Javascrip
 • JAVA is a strongly typed, compiled programming language developed by Sun Microsystems. JavaScript, developed originally by Netscape, is a lightweight, interpreted programming language initially called LiveScript. The two languages are not related in any way. All programming languages share a certain amount of similarity. Before we start discussing the differences between interpreted and compiled we have to define the term source code or as it is more commonly referred to, the code. The code is the plain text commands that the program is written in.

  pdf103p trannhu 05-08-2009 205 51   Download

 • Tham khảo tài liệu 'bài tập thực hành javascrip', công nghệ thông tin, quản trị web phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf22p hvnsweeting 25-09-2011 66 23   Download

 • AS là ngôn ngữ lập trình được xây dựng trong flash . AS giống như các ngông ngữ khác như Javascrip, C++, .. nhưng bạn không cần biết các ngôn ngữ khác để học AS

  pdf149p quanghoa25 07-03-2011 385 216   Download

 • Với HTML and Microsoft FrontPage bạn đã biết cách tạo ra trang Web - tuy nhiên chỉ mới ở mức biểu diễn thông tin chứ ch−a phải là các trang Web động có khả năng đáp... có thể gắn với các file HTML. Nó không đ−ợc biên dịch mà đ−ợc trình duyệt diễn dịch. Không giống Java phải chuyển thành các mã dễ biên dịch, trình duyệt đọc JavaScript d−ới dạng mã nguồn. Chính vì vậy bạn có thể dễ dàng học JavaScript qua ví dụ...

  doc102p jbphilong 22-06-2011 335 201   Download

 • I. GIỚI THIỆU 1. Dreamweaver MX là một công cụ thiết kế web chuyên nghiệp, phần cốt lõi của nó là HTML 2. Dreamweaver MX là một công cụ trực quan, trong đó có thể bổ sung Javascrip, biểu mẫu, bảng biểu và nhiều loại đối tượng khác mà không cần viết một đoạn mã nào 3. Dreamweaver MX có thể thiết kế bằng chế độ Design view hoặc Code view hoặc Code and Design

  ppt76p quihaha 13-09-2011 288 161   Download

 • Với HTML and Microsoft FrontPage bạn đã biết cách tạo ra trang Web - tuy nhiên chỉ mới ở mức biểu diễn thông tin chứ chưa phải là các trang Web động có khả năng đáp ứng các sự kiện từ phía người dùng. Hãng Netscape đã đưa ra ngôn ngữ script có tên là LiveScript để thực hiện chức năng này. Sau đó ngôn ngữ này được đổi tên thành JavaScript để tận dụng tính đại chúng của ngôn ngữ lập trình Java.

  doc87p vudung75 17-04-2011 246 150   Download

 • Với HTML and Microsoft FrontPage bạn đã biết cách tạo ra trang Web - tuy nhiên chỉ mới ở mức biểu diễn thông tin chứ chưa phải là các trang Web động có khả năng đáp ứng các sự kiện từ phía người dùng. Hãng Netscape đã đưa ra ngôn ngữ script có tên là LiveScript để thực hiện chức năng này. Sau đó ngôn ngữ này được đổi tên thành JavaScript để tận dụng tính đại chúng của ngôn ngữ lập trình Java.

  doc91p loveandlove 13-10-2009 205 137   Download

 • MỞ ĐẦU Javascript Mở đầu về Javascript Javascript là ngôn ngữ thứ hai mình muốn giời thiệu với các bạn vừa mới bước chân vào con đường webmaster, rất nhiều các cao thủ thiết kế web sử dụng ngôn ngữ này và khiến trang web của họ trỡ nên sống động, có thể nói javascript đã trỡ thành một ngôn ngữ không thể không nhắc tới khi nói tới lĩnh vực thiết kế website.

  pdf8p yukogaru1 31-07-2010 153 88   Download

 • Giáo trình HTML và Javascript dưới đây có cấu trúc trình bày nội dung gồm 12 chương: chương 1 giới thiệu chung, chương 2 các thẻ cơ bản trong HTML, chương 3 làm việc với bảng-biểu mẫu-khung và đa phương tiện, chương 4 style sheet, chương 5 tổng quan về Javascript, chương 6 toàn tử và biểu thức trong Javascript, chương 7 các câu lệnh điều kiện, chương 8 câu lệnh vòng lặp, chương 9 hàm, chương 10 mảng, chương 11 các đối tượng cơ bản của Javascript, chương 12 xử lý form và các ...

  pdf236p ngphutien 18-06-2014 173 98   Download

 • Phép toán, câu lệnh gán. Câu lệnh gán: Lệnh gán là 1 trong những lệnh cơ bản nhất của ngôn ngữ lập trình, trong javascript có dạng: =; nếu gán biến cho gái trị chuỗi: =""; cần có thêm cặp dấu nháy. Các bạn sẽ tìm hiểu sâu hơn cách dặt tên biến ở bài cách đặt tên biến 1.Toán tử số học (+[cộng], -[trừ], *[nhân], /[chia] , %[chia lấy dư], ++[tự tăng 1], --[tự giàm 1]) + : Phép cộng.(khỏi giả thích) - : Phép trừ.(khỏi giả thích) * : Phép nhân.

  pdf8p yukogaru1 31-07-2010 159 64   Download

 • else if ELSE IF cũng tương tự như IF, nhưng thật ra là một câu lệnh if ngay sau vế else. tại sao lại dùng tới ư, xem ví dụ nhé: Nếu điểm Trung Bình năng của con từ 9 trở lên thì quà của con sẽ là một chiếc Novol, từ 7 tới dưới 9 là một chiếc Martin, còn mà dưới 7 là có chuyện đó! . để thể hiện thông điệp đó trong javascript: Code: diem=prompt("Điểm của bạn",""); if(diem=9) { alert("Được một chiếc Novol"); }else if(diem=7) { HocVui.

  pdf8p yukogaru1 31-07-2010 107 58   Download

 • This guide is for developers or database administrators who are interested in storing, retrieving, and manipulating media data in Oracle Database, including developers of multimedia specialization applications. Users of this guide should have experience with SQL, PL/SQL, Java, Java Database Connectivity (JDBC), and interMedia.

  pdf454p thuxuan 03-08-2009 118 55   Download

 • Tham khảo bài viết 'bài giảng javascript', công nghệ thông tin, kỹ thuật lập trình phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf87p girlchoi17 09-12-2012 104 61   Download

 • September 16, 2009 [JAVASCRIPT] Array function - các hàm làm việc với mảng Trước tiên mình tạo một mảng và nó sẽ được dùng trong suốt bài này: Code: mang=Array(); mang[0]="anh"; mang[1]="yêu"; mang[2]="em"; Các thuộc tính và Method để làm việc với đối tượng đều có dạng: .

  pdf9p yukogaru1 31-07-2010 112 46   Download

 • Biến toàn cục và biến cục bộ Vấn đề của hai loại biến toàn cục và cục bộ mình đã trình bày ngay từ đầu! Nhưng chỉ giải thích sơ qua là khác nau ở cái tên và không đi sâu thêm, bởi muốn hiểu vấn đề này, chúng ta cần phải đi qua phần hàm - function để có thể hiểu rỏ nhất. Nhắc lại chút: Biến cục bộ( ngay từ từ cục bộ củng cho biết nó chỉ hoạt động ở một bộ phận nhất định) Biến cục bộ khi khai báo bắt đầu với từ kháo var Biến...

  pdf10p yukogaru1 31-07-2010 95 45   Download

 • FRAMES Javascript và frame Frame cũng là một trong những cách thiết kế web html rất hay, và tất nhiên với javascript ta sẽ làm được rất nhiểu điều thú vị với frame. bạn nên xem lại các bài về frame ở trang http://hocvui.net/html trước khi đi vào loạt bài này Nếu bạn còn nhớ về bài mảng dựng sẵn của mỗi trình duyệt, bài này cũng sẽ rất có ít. Với tấm bản đồ sơ sài lụng vụng và thiếu sót(hên mà hok thiếu cái cần).

  pdf7p yukogaru1 31-07-2010 134 45   Download

 • AJAX là một trong những từ ngữ thời thượng bậc nhất hiện nay trong giới công nghệ thông tin và là bí quyết kĩ thuật đứng đằng sau các ứng dụng lớn thuộc Google: Flickr, GMail, Google Suggest, Google Maps.

  ppt49p thanhtq00103 14-06-2011 109 49   Download

 • Kiểm tra các nút radio Các nút radio là trường mà khó làm ăn với nhất. Thử với một form như thế này: Code: Sẽ chả có cái gì sảy ra khi ta thay đổi các chọn lựa (sự kiện onclick đàng lẻ phải kích hoạt một cái gì đó) bởi vì các nút chọn lựa có cùng tên, khác giá trị, khó lòng mà cho javascript biết bạn muốn nói tới nút nào trong 4 nút. Cách gải quyết vấn đề này cũng không quá phức tạp. Bản chất của các nhóm nút chọn lựa là...

  pdf7p yukogaru1 31-07-2010 78 41   Download

 • HẸN GIỜ Định giờ cho các sự kiện bạn có thể dễ dàng định trước thời gian để kích hoạt một hàm, ví dụ như để thông báo cho người dùng khi họ đã vừa làm một việc gì đó trong khoảng thời gian bao nhiêu giây. Ta thực hiện đều này với setTimeout setTimeout nhận vào hai tham số, tham số thứ nhất chính là câu lệnh javascript sẽ thực hiện, tham số thứ hai là khoảng thời gian chờ.

  pdf8p yukogaru1 31-07-2010 108 41   Download

 • Nhận + thiết lập thông tin từ các biểu mẩu Sét đoạn html này: Code: Tên:
  Email:
  Con cái Có/Chưa:
  Giới tính: Nử Nam
  Con đầu lòng của bạn 5 tuổi 10 tuổi 15 tuổi
  Ghi chú: Ghi chú của bạn

  pdf5p yukogaru1 31-07-2010 90 40   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

Đồng bộ tài khoản