John h. lienhard iv

Xem 1-5 trên 5 kết quả John h. lienhard iv
 • Tham khảo tài liệu 'a heat transfer textbook third edition by john h lienhard iv and john h lienhard v_2', kỹ thuật - công nghệ, điện - điện tử phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf0p luly_meo10 20-02-2012 19 5   Download

 • Tham khảo tài liệu 'a heat transfer textbook third edition by john h lienhard iv and john h lienhard v_4', kỹ thuật - công nghệ, điện - điện tử phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf0p luly_meo10 20-02-2012 22 4   Download

 • Tham khảo tài liệu 'a heat transfer textbook third edition by john h lienhard iv and john h lienhard v_3', kỹ thuật - công nghệ, điện - điện tử phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf0p luly_meo10 20-02-2012 17 3   Download

 • The radiation of the sun in which the planet is incessantly plunged, penetrates the air, the earth, and the waters; its elements are divided, change direction in every way, and, penetrating the mass of the globe, would raise its temperature more and more, if the heat acquired were not exactly balanced by that which escapes in rays from all points of the surface and expands through the sky.

  pdf762p nhatkyvodanh 11-08-2012 36 10   Download

 • Trong phần đầu tiên, các nguyên tắc cơ bản của mô phỏng số được trình bày, phần thứ hai mô tả các phương pháp giải pháp khác nhau có sẵn (có so sánh về lợi thế và nhược điểm của họ) và bao gồm các tài liệu tham khảo liên quan đến phục vụ văn học như là một nguồn tài nguyên có giá trị cho các học viên (và sinh viên). Vấn đề bài tập về nhà mới đã được thêm vào để tăng cường hơn nữa sự hiểu biết của học sinh các nguyên tắc cơ bản và...

  pdf0p luly_meo10 20-02-2012 21 3   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

Đồng bộ tài khoản