Kế hoạch bảo vệ

Xem 1-20 trên 2476 kết quả Kế hoạch bảo vệ
 • Đề tài "Kế hoạch bảo vệ môi trường" gồm 6 chương, nội dung đề tài trình bày về điều kiện tự nhiên và hiện trạng môi trường, các tác động môi trường, biện pháp giảm thiểu tác động tiêu cực, các công trình xử lý môi trường, chương trình giám sát môi trường ,...

  doc61p ttqthd 16-01-2016 51 23   Download

 • Báo cáo tóm tắt: Kết quả rà soát cơ chế, chính sách liên quan đến triển khai kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng giai đoạn 2012 - 2020 nhằm rà  soát xác định các cơ chế, chính sách hiện hành còn phù hợp để tiếp tục áp dụng; các cơ chế, chính sách không còn phù hợp cần sửa đổi, bổ sung và các cơ chế, chính sách mới cần được xây dựng; trên cơ sở đó đề xuất lộ trình sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện các văn bản QPPL liên quan đến cơ chế, chính sách...

  pdf49p hreanh 30-03-2015 21 7   Download

 • KẾ HOẠCH BẢO VỆ VÀ PHÁT TRIỂN RỪNG GIAI ĐOẠN 2011-2015 (PHÂN THEO ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH) (Kèm theo Quyết định số 1148/QĐ-UBND ngày 10 tháng 5 năm 2012 của UBND tỉnh Khánh Hòa) Hạng mục 1. Giao khoán bảo vệ 2. Phát triển rừng

  pdf10p giaythethao 03-10-2012 71 13   Download

 • Giáo trình Lập kế hoạch bảo quản tài liệu có nội dung cung cấp cho bạn đọc các kiến thức cần biết khi lên một kế hoạch bảo quản tài liệu như bảo quản tài liệu là gì, lên kế hoạch và đánh giá công tác bảo quản, khảo sát các nhu cầu về bảo tồn, sắp xếp các hoạt động bảo tồn theo thứ tự ưu tiên, chính sách thu thập tư liệu và công tác bảo quản... Tham khảo nội dung tài liệu để bổ sung các kiến thức cần thiết cho bản thân.

  pdf185p banhbeovodung 25-06-2013 104 34   Download

 • Báo cáo quan trắc môi trường Qúy IV của mỏ than Na Dương xã Sàn Viên, huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn trình bày vị trí điểm quan trắc môi trường không khí khu vực xung quanh, thông tin chung về cơ sở sản xuất kinh doanh, kết quả quan trắc chất lượng môi trường, kế hoạch bảo vệ môi trường và giám sát môi trường cho các đợt tiếp theo của năm 2014.

  doc52p hongmai1604 17-05-2014 97 34   Download

 • Tham khảo luận văn - đề án 'đề tài: kế hoạch marketing về sản phẩm cà phê lon birdy', luận văn - báo cáo, quản trị kinh doanh phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  doc20p hoamihothay 03-12-2012 161 91   Download

 • THÔNG BÁO KẾT LUẬN CỦA PHÓ THỦ TƯỚNG HOÀNG TRUNG HẢI TRƯỞNG BAN CHỈ ĐẠO NHÀ NƯỚC VỀ KẾ HOẠCH BẢO VỆ VÀ PHÁT TRIỂN RỪNG GIAI ĐOẠN 2011-2020

  pdf6p bupbebagsu 16-01-2013 28 4   Download

 • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH BẢO VỆ VÀ PHÁT TRIỂN RỪNG TỈNH BÌNH THUẬN GIAI ĐOẠN 2011 - 2015 ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH THUẬN

  pdf23p hoamai_do 01-02-2013 22 3   Download

 • Thông báo 2052/TB-BNN-VP ý kiến kết luận của Bộ trưởng Cao Đức Phát tại cuộc họp trực tuyến về công tác bảo vệ và phát triển rừng năm 2013 do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành.

  pdf3p buitubt 05-03-2014 26 2   Download

 • Quyết định 561/QĐ-UBND năm 2013 về Kế hoạch tăng cường sử dụng vật liệu xây không nung và hạn chế sản xuất, sử dụng gạch đất sét nung trên địa bàn tỉnh Yên Bái.

  pdf6p buitubt 05-03-2014 10 0   Download

 • Quyết định 2055/QĐ-UBND năm 2013 kiện toàn và bổ sung Ban Chỉ đạo thực hiện Kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Thái Bình trong giai đoạn 2011-2020.

  pdf2p tanhthanhthanh23 17-04-2014 18 0   Download

 • Kế hoạch 86/KH-UBND năm 2013 thực hiện Đề án tổng thể Bảo vệ môi trường làng nghề đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030 do tỉnh Phú Yên ban hành.

  pdf11p tanhthanhthanh23 17-04-2014 17 0   Download

 • Giáo sư, tiến sĩ Davis J.Schwartz, một chuyên gia hàng đầu về môn "Đắc nhân tâm" từng viết rằng: "Nếu chúng ta xây dựng kế hoạch cho tương lai tức là cuộc sống của chúng ta là có mục đích. Cuộc đời bạn 'sẽ' là cuộc đời của kẻ hành khất, nếu trong tay bạn chẳng có một kế hoạch gì”.

  pdf4p womanhood911_01 07-10-2009 910 183   Download

 • Nội dung gồm - Chương 1 : Những vấn đề tổng quan - Chương 2 Diễn biến rừng và đa dạng sinh học vùng đống bằng sông Hồng - Chương 3 : Hiện trạng đa dạng sinh học vùng đồng bằng sông Hồng - Chương 4 : Đánh giá đa dạng sinh học và các yếu tố ảnh hưởng tới đa dạng sinh học của vùng đồng bằng sông Hồng - Chương 5 : Dự báo xu thế biến động đa dạng sinh học và quy hoạch bảo vệ đa dạng sinh học.

  pdf120p lalan38 01-04-2013 106 56   Download

 • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC GIAO NHIỆM VỤ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH BẢO VỆ VÀ PHÁT TRIỂN RỪNG NĂM 2013

  pdf10p caytudang 20-04-2013 22 5   Download

 • Dựa trên cơ sở kế thừa phương pháp luận đã được nghiên cứu, đánh giá hiện trạng, dự báo xu thế biến đổi môi trường gắn liền với quy hoạch phát triển kinh tế xã hội tại huyện Thanh Oai, luận văn sẽ cung cấp cơ sở khoa học và thực tiễn nhằm định hướng quy hoạch, xây dựng các dự án, kế hoạch ưu tiên về bảo vệ môi trường, khai thác sử dụng hợp lý tài nguyên trong thời gian trước mắt và định hướng đến năm 2020.

  doc111p change14 07-07-2016 10 4   Download

 • NGHỊ QUYẾT VỀ VIỆC THÔNG QUA KẾ HOẠCH BẢO VỆ VÀ PHÁT TRIỂN RỪNG TỈNH QUẢNG NGÃI 5 NĂM (2011 – 2015) HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI KHÓA XI - KỲ HỌP THỨ 6

  pdf15p bupbebagsu 16-01-2013 24 2   Download

 • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH BẢO VỆ VÀ PHÁT TRIỂN RỪNG TỈNH QUẢNG NGÃI 5 NĂM (2011 – 2015) ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI

  pdf19p hoamai_do 01-02-2013 27 2   Download

 • Kế hoạch kinh doanh là một văn kiện. Văn kiện này cần phải có những mục như sau : giới thiệu tổng quát về công ty, sản phẩm dịch vụ mà công ty đang kinh doanh, phân tích ngành kinh doanh, thị trường mục tiêu từ đó đưa ra những kế hoạch marketing và bán hàng phù hợp thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm. Bên cạnh đó việc quản lý lãnh đạo nhân viên cũng đóng góp một phần quan trọng không kém.

  pdf14p dangcap_pro 29-12-2009 1026 667   Download

 • để đảm bảo hài hòa giữa các yêu cầu về phát triển kinh tế và bảo vệ môi trường nhằm phát triển bền vững, bên cạnh nỗ lực của chính phủ cần phải huy động được các nguồn lực tổng hợp trong nước, sự tài trợ của các tổ chức quốc tế song phương và đa phương cho các hoạt động bảo vệ môi trường là rất cần thiết.

  pdf46p ngocgiau 24-06-2009 1582 613   Download

Đồng bộ tài khoản