Kế hoạch cải cách hành chính

Xem 1-20 trên 124 kết quả Kế hoạch cải cách hành chính
 • Nói về chương trình cải cách hành chính, tìm hiểu về cải cách hành chính, thực trạng, nguyên nhân và giải pháp. Cải cách hành chính là những thay đổi được thiết kế có chủ định nhằm cải tiến một cách cơ bản các khâu trong hoạt động quản lý của bộ máy Nhà nước: Lập kế hoạch, định thể chế, tổ chức, công tác cán bộ, tài chính chỉ huy phối hợp; Kiểm tra; thông tin và đánh giá.

  doc26p anhvu 19-03-2009 5866 1113   Download

 • ày nay, trước xu thế toàn cầu hoá kinh tế và văn hoá, cải cách hành chính trở thành một trào lưu, là một nhu cầu tự thân, nỗ lực của hầu hết các quốc gia trên thế giới, nhằm xây dựng một nền hành chính nhà nước hiện đại, năng động, hiệu quả, giảm phiền hà, một nền hành chính lấy đối tượng phục vụ làm tôn chỉ, mục đích chủ yếu,để từđó xây dựng, phát triển vàhoàn thiện nền hành chính.

  pdf163p lanlan38 01-04-2013 71 27   Download

 • Cải cách hành chính là sự tác động có kế hoạch lên toàn bộ hay một bộ phận của hệ thống hành chính, làm cho hoạt động của nó có hiệu lực, hiệu quả, năng suất và chất lượng cao. A. Đặt vấn đề : Đảng và nhà nước ta với những đường lối, chính sách đúng đắn đã đưa dân tộc Việt Nam vượt qua được những khó khăn trước mắt cũng như lâu dài.

  doc10p phuongbui_90 20-05-2013 59 18   Download

 • Cải cách tổ chức bộ máy nhà nước là một trong bốn nội dung chủ yếu của Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2001-2010. Việc đánh giá tổng kết 10 năm thực hiện cải cách tổ chức bộ máy nhà nước giai đoạn 2001 – 2010 và phương hướng cải cách giai đoạn 2011-2020 theo những nội dung chủ yếu sau:

  pdf142p lanlan38 02-04-2013 47 15   Download

 • công tác cải cách hành chính nhà nước năm 2012 tỉnh Sóc Trăng cần thực hiện một cách tích cực , đồng bộ và hiệu quả hơn nữa phải thực sự thực hiện được bước chuyển cơ bản theo hường

  pdf11p yenhoangbank321 26-06-2013 31 8   Download

 • Cải cách hành chính là những thay đổi được thiết kế có chủ định nhằm cải tiến một cách cơ bản các khâu trong hoạt động quản lý của bộ máy Nhà nước: Lập kế hoạch, định thể chế, tổ chức, công tác cán bộ, tài chính chỉ huy phối hợp; Kiểm tra; thông tin và đánh giá. Để tìm hiểu sâu hơn về vấn đề này mời các bạn tham khảo "Bài tiểu luận: Cải cách hành chính".

  doc24p quangvinhhsphg 05-03-2016 102 45   Download

 • QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH KẾ HOẠCH CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH NĂM 2013 CỦA BỘ CÔNG THƯƠNG

  pdf12p naubanh_chung 23-01-2013 20 3   Download

 • Mục đích của dự án "Hỗ trợ cải cách hành chính tại thành phố Hồ Chí Minh 2007-2011" nhằm tăng cường năng lực cho chính quyền thành phố Hồ Chí Minh (TP HCM) trong công tác lập kế hoạch và quản lý để đạt được sự tăng trưởng kinh tế xã hội mang tính công bằng và có sự tham gia của người dân và sự phát triển bền vững về môi trường.

  pdf42p pechi1412 25-11-2015 21 3   Download

 • Kế hoạch 34/KH-UBND về thông tin, tuyên truyền cải cách hành chính tỉnh Nam Định năm 2013. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm rõ nội dung trong quyết định này.

  pdf4p thanhpham11 12-03-2014 21 0   Download

 • Quyết định số: 3198/QĐ-BTP ban hành Kế hoạch Cải cách hành chính của Bộ Tư pháp năm 2014; căn cứ Nghị định số 22/2013/NĐ-CP ngày 13/3/2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tư pháp;... Mời các bạn cùng tìm hiểu và tham khảo nội dung thông tin tài liệu.

  pdf4p huyen06281982 21-10-2015 12 0   Download

 • Quyết định số: 826/QĐ-BTP ban hành Kế hoạch Cải cách hành chính của Bộ Tư pháp năm 2013; căn cứ Nghị định số 93/20/NĐ-CP ngày 22 tháng 8 năm 2008 của Chính phủ quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tư pháp; căn cứ Nghị quyết số 30c/NQ-CP ngày 08/11/2011 của Chính phủ ban hành Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2020;... Mời các bạn cùng tìm hiểu và tham khảo nội dung thông tin tài liệu.

  pdf4p huyen06281982 21-10-2015 15 0   Download

 • Quyết định Số 78/QĐ-BGDĐT ban hành Kế hoạch cải cách hành chính năm 2015 của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Căn cứ Nghị định số 32/2008/NĐ-CP, căn cứ Nghị quyết số 30c/NQ-CP, căn cứ Nghị quyết số 76/NQ-CP, căn cứ Chỉ thị 07/CT-TTg.

  pdf1p pechi1412 23-11-2015 9 0   Download

 • Bước chuyển đổi từ nền kinh tế kế hoạch hoá tập trung bao cấp sang vận hành theo cơ chế thị trường, kéo theo những thay đổi về mọi mặt trong đời sống xã hội đã tác động trực tiếp đến đạo đức cán bộ công chức, làm bộc lộ rõ hơn những ưu, khuyết điểm vốn có trong đội ngũ cán bộ công chức hiện tại.

  pdf78p hallo 01-03-2009 1581 712   Download

 • Cải cách cải cách nền hành chính Việt Nam: Thực trạng và giải pháp" đưa đến độc giả những bình luận chi tiết về sự phát triển nền hành chính ở Việt Nam trong hơn một thập kỷ đổi mới, cũng như đề xuất những giải pháp nhằm đẩy nhanh quá trình cải cách hành chính.

  pdf183p lanlan38 02-04-2013 308 136   Download

 • Thông qua các chương nội dung, cuốn sách đã đi sâu phân tích, làm rõ được những vấn đề đặt ra với người làm công tác chuyên môn, tham mưu, quản lý về tài chính công tại các cơ quan hành chính nhà nước và các đơn vị sự nghiệp nhằm đáp ứng được mục tiêu của giai đoạn hai về cải cách quản lý tài chính công.

  pdf176p lanlan38 02-04-2013 86 28   Download

 • củng cố việc lập kế hoạch ngân sách nhà nước; tăng cường chất lượng và hiệu quả chấp hành, sử dụng ngân sách nhà nước; nâng cao hiệu quả sử dụng các nguồn lực tài chính công; đổi mới căn bản hệ thống thông tin tài chính thông suốt từ trung ương đến địa phương; nâng cao chất lượng các báo cáo ngân sách trên cơ sở quy định rõ trách nhiệm giải trình ngân sách; nâng cao tính minh bạch trong quản lý tài chính công; tăng cường hiệu quả giám sát quá trình l...

  pdf113p lanlan38 02-04-2013 84 17   Download

 • Quyết định số 20/2002/QĐ-BTC về việc phê duyệt kế hoạch cải cách hành chính ngành tài chính giai đoạn 2001-2005 do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

  pdf11p hienthuc 17-10-2009 84 8   Download

 • QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH KẾ HOẠCH CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH NĂM 2011 UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM

  pdf16p meoconbatbuom 28-05-2011 38 4   Download

 • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH NĂM 2011 TỈNH BẮC NINH UBND TỈNH BẮC NINH

  pdf13p meoconbatbuom 28-05-2011 30 2   Download

 • Kế hoạch thông tin, tuyên truyền về cải cách hành chính năm 2013. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung trong kế hoạch này.

  pdf4p thanhpham11 11-03-2014 20 0   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

Đồng bộ tài khoản