Kế hoạch đào tạo nghề

Xem 1-20 trên 209 kết quả Kế hoạch đào tạo nghề
 • Bài giảng Quy chế & kế hoạch: Đào tạo trình độ Thạc sĩ với mục tiêu để học viên có kiến thức khoa học nền tảng, có kỹ năng chuyên sâu cho nghiên cứu về một lĩnh vực khoa học hoặc hoạt động nghề nghiệp hiệu quả; có khả năng làm việc độc lập, sáng tạo và có năng lực phát hiện, giải quyết những vấn đề thuộc ngành được đào tạo.

  ppt39p codon_01 18-11-2015 20 3   Download

 • Quyết định số 50/1999/QĐ-TTG về việc phê duyệt kế hoạch đào tạo nghề giai đoạn 1999-2000 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

  pdf20p truongvu 10-10-2009 72 14   Download

 • Chương trình đào tạo nghề ngắn hạn: Khuyến nông lâm với mục tiêu đào tạo cho đối tượng là những người đã học một trong các khóa đào tao về nông lâm nghiệp, cán bộ khuyến nông lâm cơ sở nhưng chưa qua đào tạo về phương pháp khuyến nông lâm, những người có nhu cầu tiếp cận với phương phát nhằm tạo ra các năng lực về lập kế hoạch, tổ chức hội thảo, tập huấn; thúc đẩy cuộc họp, đào tạo chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật và tuyên truyền tư v...

  doc85p trongtungdh 11-06-2016 45 21   Download

 • Kế hoạch số 40/KH-HPN về việc thực hiện đề án hỗ trợ phụ nữ học nghề, tạo việc làm tại tỉnh Bình Phước 2013.

  pdf19p kedungsautinhyeu123 19-03-2014 27 1   Download

 • Tham khảo sách 'thực hiện kế hoạch đào tạo: sinh học', khoa học tự nhiên, công nghệ sinh học phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf372p chieu_mua 23-08-2012 80 36   Download

 • Bài giảng chuyên đề "Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực" cung cấp các kiến thức giúp sinh viên có thể hiểu khái niệm và mục đích của đào tạo và phát triển nguồn nhân lực, phân loại các hình thức đào tạo, tiến trình đào tạo và phát triển, đánh giá hiệu quả đào tạo. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf23p tsmttc_007 08-09-2015 60 25   Download

 • Mô đun này bao gồm các bài tập riêng biệt để điều khiển một phần hoặc toàn bộ hệ thống cơ điện tử. Mô đun này cần được thực hiện theo định hướng thực hành. Qua đó học viên được đào tạo các kỹ năng tự lập kế hoạch, tự thực hiện và tự kiểm tra. Mời các bạn tham khảo để biết thêm chi tiết.

  pdf16p nhanmotchut_3 19-10-2016 28 10   Download

 • Mô-đun này bao gồm các bài tập riêng biệt để lắp ráp một số mạch điện tử cơ bản phục vụ cho bài tập tổng hợp của các Mô-đun chuyên ngành. Mô-đun này được thực hiện theo định hướng thực hành. Qua đó người học có các kỹ năng lập kế hoạch, thực hiện lắp ráp và kiểm tra.

  pdf8p nhanmotchut_3 19-10-2016 15 5   Download

 • Quyết định 1221/QĐ-UBND năm 2013 Kế hoạch đào tạo nghề trình độ sơ cấp và dạy nghề dưới 03 tháng cho lao động nông thôn trên địa bàn tỉnh Quảng Bình.

  pdf13p thanhpham11 10-03-2014 30 1   Download

 • Kế hoạch giám sát số 476/KH-HĐDT13 2013 về thực hiện chính sách đào tạo nghề cho lao động khu vực nông thôn vùng dân tộc thiểu số.

  pdf11p kedungsautinhyeu123 15-03-2014 18 1   Download

 • Quyết định số 676/QĐ-UBND 2013 của ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái về việc phê duyệt điều chỉnh quy hoạch phát triển đào tạo nghề đến năm 2020.

  pdf25p kedungsautinhyeu123 15-03-2014 23 0   Download

 • Báo cáo 70/BC-VHXH kết quả giám sát về công tác đào tạo nghề trên địa bàn tỉnh Hà Giang năm 2011, 2012 và 4 tháng đầu năm 2013.

  pdf17p conduongmauxanh1234 24-03-2014 17 0   Download

 • Kế hoạch giám sát 476/KH-HĐDT13 "việc thực hiện chính sách đào tạo nghề cho lao động khu vực nông thôn vùng dân tộc thiểu số” - từ 2010 đến tháng 6/2013.

  pdf11p huongruoutinhnong123 25-03-2014 17 0   Download

 • Giáo trình Lập kế hoạch sản xuất gừng, nghệ - MĐ01: Trồng và sơ chế gừng, nghệ là 1 trong số 5 giáo trình mô đun của chương trình đào tạo nghề “Trồng và sơ chế gừng, nghệ” trình độ sơ cấp. Trong mô đun này có 07 bài dạy thuộc thể loại tích hợp. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf67p minhminh_1 01-12-2014 172 87   Download

 • Giáo trình Xây dựng kế hoạch trồng cây bơ là quyển 01 trong số 05 quyển của chương trình đào tạo nghề “Trồng cây Bơ” trình độ sơ cấp. Trong mô đun này có 04 bài dạy thuộc thể loại tích hợp. Cùng tham khảo mô đun để nắm rõ nội dung chi tiết.

  doc64p minhminh_1 01-12-2014 81 43   Download

 • Giáo trình mô đun Lập kế hoạch trồng mía (quyển 1) là mô đun giới thiệu về cách thức tìm hiểu nhu cầu thị trường, xác định khả năng, điều kiện trồng mía nông hộ và từ đó lập được kế hoạch trồng mía. Mô đun này đào tạo nghề theo hình thức tích hợp cả lý thuyết và thực hành. Nội dung của mô đun được phân bổ giảng dạy trong thời gian 46 giờ gồm 3 bài.

  pdf40p minhminh_2 02-12-2014 122 37   Download

 • Giáo trình Xây dựng kế hoạch trồng cây bời lời là 01 trong số 06 giáo trình mô đun của chương trình đào tạo nghề “Trồng cây bời lời” trình độ sơ cấp. Trong mô đun này có 04 bài dạy thuộc thể loại tích hợp. Mời bạn đọc cùng tham khảo.

  pdf73p minhminh_1 01-12-2014 109 26   Download

 • Giáo trình Tìm hiểu và xây dựng kế hoạch trồng bông vải là quyển 01 trong số 06 mô đun của chương trình đào tạo nghề “Trồng cây Bông vải” trình độ sơ cấp. Trong mô đun này có 08 bài dạy thuộc thể loại tích hợp. Hy vọng đây là tài liệu tham khảo hữu ích cho bạn.

  pdf109p minhminh_3 02-12-2014 50 24   Download

 • Nội dung giáo trình gồm có gồm 5 bài: Bài 1 - Giới thiệu chung về cây rau; bài 2 - Khái niệm chung về rau an toàn; bài 3 - Hướng dẫn sản xuất rau theo hướng VIET GAP; bài 4 - Qui hoạch, thiết kế đất trồng rau; bài 5 - Qui trình kỹ thuật sản xuất một số loại rau. Mời các bạn cùng tham khảo.

  doc79p nhanmotchut_3 19-10-2016 24 13   Download

 • KẾ HOẠCH ĐÀO TẠO NGHỀ CHO LAO ĐỘNG NÔNG THÔN THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 1956/QĐ-TTG TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI, NĂM 2012

  pdf12p stingdautaydo 07-12-2012 34 4   Download

Đồng bộ tài khoản