» 

Ke Hoach Dao Tao

 • MẪU KẾ HOẠCH ĐÀO TẠO – HUẤN LUYỆN NĂM 200… (TRAINING PLAN – 200…)

  Biểu mẫu Kế hoạch đào tạo- Huấn luyện năm 200.. sử dụng trong các công ty doanh nghiệp

  doc 0p jolie 02-03-2009 1351 447

 • Bản kế hoạch đào tạo huấn huyện năm

  Tài liệu tham khảo biểu mẫu văn bản về Bản kế hoạch đào tạo huấn huyện năm

  doc 2p chuabietbo 17-04-2010 231 82

 • Mẫu kế hoạch đào tạo học kỳ 2 năm 2010 - 2011

  Nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho công tác giảng dạy, học tập của giảng viên, sinh viên cũng như công tác quản lý đào tạo, quản lý tài chính phù hợp với học chế tín chỉ. Phòng Quản lý đào tạo gởi Kế hoạch đào tạo học kỳ 2 năm học 2010 - 2011 đến các Phòng Ban, Khoa, Trung tâm và các đơn vị trực thuộc trường, cụ thể sau:

  pdf 8p ngovanquang12c3 05-01-2011 180 77

 • Kế hoạch đào tạo theo chức danh

  Tài liệu tham khảo biểu mẫu văn bản về Kế hoạch đào tạo theo chức danh

  doc 1p chuabietbo 17-04-2010 136 64

 • Kế hoạch đào tạo nội quy

  Tài liệu thảm khảo về Kế hoạch đào tạo nội quy

  doc 1p chuabietbo 17-04-2010 92 59

 • Kế hoạch đào tạo nghiệp vụ

  Tài liệu thảm khảo về Kế hoạch đào tạo nghiệp vụ

  doc 1p chuabietbo 17-04-2010 94 48

 • XÂY DỰNG KẾ HOẠCH ĐÀO TẠO TỔ CHỨC ĐÀO TẠO TRONG TRƯỜNG ĐẠI HỌC&CAO ĐẲNG

  Yêu cầu của kế hoạch đào tạo - Đảm bảo tính chính xác: môn học, khối lượng, số giờ học (lý thuyết, th. hành, đồ án …) … - Đảm bảo tính khoa học: trình tự logic về kiến thức, không chồng chéo kiến thức - Đảm bảo tính sư phạm: Thời lượng hợp lý cho từng HK/ năm học - Đảm bảo tính khả thi: nhân lực, vật lực, tài lực - Phải được phê duyệt của cấp thẩm quyền mới...

  ppt 24p online_12 07-11-2013 11 4

 • Mẫu kế hoạch đào tạo huấn luyện năm

  Các biểu mẫu nhân sự hành chính liên quan việc đào tạo nhân viên - Biểu mẫu kế hoạch đào tạo huấn luyện năm.

  doc 2p vitconxinhdep 13-07-2009 1544 284

 • Mẫu kế hoạch đào tạo theo chức danh

  Các biểu mẫu nhân sự hành chính liên quan việc đào tạo nhân viên - Biểu mẫu kế hoạch đào tạo theo chức danh.

  doc 1p vitconxinhdep 13-07-2009 439 157

 • Mẫu kế hoạch đào tạo NV

  Các biểu mẫu nhân sự hành chính liên quan việc đào tạo nhân viên - Biểu mẫu kế hoạch đào tạo NV.

  doc 1p vitconxinhdep 13-07-2009 700 157

 • MẪU KẾ HOẠCH ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG CÁN BỘ, CÔNG CHỨC NGÀNH TƯ PHÁP NĂM 2011

  Tài liệu tham khảo mẫu kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức ngành tư pháp năm 2011 (Ban hành kèm theo Quyết định số 482/QĐ-BTP ngày 09 tháng 4 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp)

  pdf 8p meomayhaman 07-06-2011 175 24

 • Kế hoạch đào tạo

  Kế hoạch đào tạo Nhân viên tại nước ngoài: Mục đích đào tạo, thành phần, thời gian, kế hoạch chi tiết (Nội dung, bộ phận thực hiện, thời hạn hoàn thành. Chi phí để thực hiện

  doc 3p tuhuy 21-03-2009 420 168

 • Quy trình tổ chức theo ISO trong quản trị HCVP

  Đặc điểm công tác tổ chức theo ISO: Cơ cấu, sơ đồ tổ chức, Mô tả công việc đối với từng vị trí, Hệ thống chỉ đạo về nghiệp vụ, chất lượng, Danh mục các văn bản pháp quy định, Trong công tác quản lý nhân lực ISO yêu cầu tập trung, Lập kế hoạch đào tạo nội bộ, Thiết lập quy trình đào tạo nội bộ, Xác lập phương pháp và cách thức đánh giá nội bộ, Xây dựng hồ sơ đào...

  ppt 17p congdong18041990 25-01-2011 390 157

 • MẪU XÁC ĐỊNH NHU CẦU VÀ KẾ HOẠCH ĐÀO TẠO

  Tham khảo tài liệu 'mẫu xác định nhu cầu và kế hoạch đào tạo', kinh tế - quản lý, quản lý dự án phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  doc 0p khanhvi 03-03-2009 420 94

 • BIỂU MẪU KẾ HOẠCH ĐÀO TẠO

  Biểu mẫu đào tạo ngang

  pdf 7p trangdai 15-10-2009 168 55

 • Những bước chuẩn bị để đào tạo lãnh đạo kế cận

  Để phát triển doanh nghiệp thì việc đào tạo nhân viên cũng như đội ngũ lãnh đạo kế cận là một nhiệm vụ quan trọng. Có một số những chú ý ngay từ đầu cho công tác chuẩn bị đội ngũ này mà bất cứ người quản lý nào cũng cần nắm chắc. Lập kế hoạch đào tạo nhân tài Thông thường kế hoạch đào tạo thế hệ kế cận có những điểm đáng chú ý sau: Định ra nhu cầu cụ thể...

  pdf 5p cctaichinh 16-09-2010 125 47

 • Thực hiện kế hoạch đào tạo: Sinh học

  Tham khảo sách 'thực hiện kế hoạch đào tạo: sinh học', khoa học tự nhiên, công nghệ sinh học phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf 372p chieu_mua 23-08-2012 65 36

 • Quyết định số 50/1999/QĐ-TTG

  Quyết định số 50/1999/QĐ-TTG về việc phê duyệt kế hoạch đào tạo nghề giai đoạn 1999-2000 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

  pdf 20p truongvu 10-10-2009 56 14

 • CÔNG TÁC HUẤN LUYỆN ĐÀO TẠO TRONG DOANH NGHIỆP

  1 - Trong doanh nghiệp, công tác đào tạo có cần thiết hay không? Sẽ có rất là người trả lời “không" cho câu hỏi này, nhưng hành động của đa số trên thực tế lại đi theo chiều hướng ngược lại. Hầu hết các doanh nghiệp Việt Nam không có chiến lược đào tạo gắn liền với tầm nhìn và mục tiêu cụ thể của doanh nghiệp. Kế hoạch đào tạo hàng năm cũng không có, hoặc có thì cũng...

  pdf 4p bibocumi30 03-03-2013 43 12

 • Kế hoạch đào tạo và những nội dung cần lưu ý trong lớp HLND về nông nghiệp hữu cơ (OA-FFS)

  Kế hoạch đào tạo và những nội dung cần lưu ý trong lớp HLND về nông nghiệp hữu cơ (OA-FFS) trình bày các chuyên đề sau: nông nghiệp hữu cơ; hệ sinh thái; đất và dinh dưỡng; sinh lý cây trồng; quản lý sâu bệnh và cỏ dại; luân, xen canh và đa dạng sinh học; chuyển đổi; ứng dụng sinh học trong bảo vệ thực vật và các bài tập động lực.

  pdf 102p minhminhnguyen32 09-06-2014 7 3

 • + Xem thêm 916 Ke Hoach Dao Tao khác
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản