Kế hoạch đào tạo

Xem 1-20 trên 1010 kết quả Kế hoạch đào tạo
 • Biểu mẫu Kế hoạch đào tạo- Huấn luyện năm 200.. sử dụng trong các công ty doanh nghiệp

  doc0p jolie 02-03-2009 1503 482   Download

 • Tài liệu tham khảo biểu mẫu văn bản về Bản kế hoạch đào tạo huấn huyện năm

  doc2p chuabietbo 17-04-2010 263 85   Download

 • Nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho công tác giảng dạy, học tập của giảng viên, sinh viên cũng như công tác quản lý đào tạo, quản lý tài chính phù hợp với học chế tín chỉ. Phòng Quản lý đào tạo gởi Kế hoạch đào tạo học kỳ 2 năm học 2010 - 2011 đến các Phòng Ban, Khoa, Trung tâm và các đơn vị trực thuộc trường, cụ thể sau:

  pdf8p ngovanquang12c3 05-01-2011 205 83   Download

 • Tài liệu tham khảo biểu mẫu văn bản về Kế hoạch đào tạo theo chức danh

  doc1p chuabietbo 17-04-2010 157 69   Download

 • Tài liệu thảm khảo về Kế hoạch đào tạo nội quy

  doc1p chuabietbo 17-04-2010 129 67   Download

 • Tài liệu thảm khảo về Kế hoạch đào tạo nghiệp vụ

  doc1p chuabietbo 17-04-2010 120 50   Download

 • Yêu cầu của kế hoạch đào tạo - Đảm bảo tính chính xác: môn học, khối lượng, số giờ học (lý thuyết, th. hành, đồ án …) … - Đảm bảo tính khoa học: trình tự logic về kiến thức, không chồng chéo kiến thức - Đảm bảo tính sư phạm: Thời lượng hợp lý cho từng HK/ năm học - Đảm bảo tính khả thi: nhân lực, vật lực, tài lực - Phải được phê duyệt của cấp thẩm quyền mới triển khai

  ppt24p online_12 07-11-2013 39 13   Download

 • Bài giảng Kế hoạch tăng cường năng lực quản lý đào tạo, chỉ đạo tuyến và xây dựng kế hoạch đào tạo, chuyển giao kỹ thuật năm 2016 với các nội dung chính như: Tổng quan, thực trạng quản lý ĐT, CĐT tại các BV; kế hoạch tăng cường năng lực quản lý ĐT, CĐT tại các BV năm 2016; kinh nghiệm thực tế; lưu ý khi xây dựng kế hoạch ĐT - CGKT năm 2016;... Cùng tìm hiểu để nắm bắt nội dung thông tin tài liệu.

  pdf48p cuonghuyen0628 05-11-2015 15 4   Download

 • Bài giảng Quy chế & kế hoạch: Đào tạo trình độ Thạc sĩ với mục tiêu để học viên có kiến thức khoa học nền tảng, có kỹ năng chuyên sâu cho nghiên cứu về một lĩnh vực khoa học hoặc hoạt động nghề nghiệp hiệu quả; có khả năng làm việc độc lập, sáng tạo và có năng lực phát hiện, giải quyết những vấn đề thuộc ngành được đào tạo.

  ppt39p codon_01 18-11-2015 16 2   Download

 • Các biểu mẫu nhân sự hành chính liên quan việc đào tạo nhân viên - Biểu mẫu kế hoạch đào tạo huấn luyện năm.

  doc2p vitconxinhdep 13-07-2009 1783 306   Download

 • Các biểu mẫu nhân sự hành chính liên quan việc đào tạo nhân viên - Biểu mẫu kế hoạch đào tạo theo chức danh.

  doc1p vitconxinhdep 13-07-2009 498 163   Download

 • Các biểu mẫu nhân sự hành chính liên quan việc đào tạo nhân viên - Biểu mẫu kế hoạch đào tạo NV.

  doc1p vitconxinhdep 13-07-2009 842 167   Download

 • Tài liệu tham khảo mẫu kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức ngành tư pháp năm 2011 (Ban hành kèm theo Quyết định số 482/QĐ-BTP ngày 09 tháng 4 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp)

  pdf8p meomayhaman 07-06-2011 245 34   Download

 • Tài liệu đào tạo quản lý đào tạo liên tục tại bệnh viện hướng đến trình bày các nội dung cơ bản về công tác quản lý đào tạo liên tục tại bệnh viện; kế hoạch đào tạo liên tục tại bệnh viện; tổ chức thực hiện khóa đào tạo liên tục tại bệnh viện;... Hy vọng tài liệu là nguồn thông tin hữu ích cho quá trình học tập và nghiên cứu của các bạn.

  pdf100p cuonghuyen0628 09-11-2015 26 9   Download

 • Đặc điểm công tác tổ chức theo ISO: Cơ cấu, sơ đồ tổ chức, Mô tả công việc đối với từng vị trí, Hệ thống chỉ đạo về nghiệp vụ, chất lượng, Danh mục các văn bản pháp quy định, Trong công tác quản lý nhân lực ISO yêu cầu tập trung, Lập kế hoạch đào tạo nội bộ, Thiết lập quy trình đào tạo nội bộ, Xác lập phương pháp và cách thức đánh giá nội bộ, Xây dựng hồ sơ đào tạo cá nhân....

  ppt17p congdong18041990 25-01-2011 509 190   Download

 • Kế hoạch đào tạo Nhân viên tại nước ngoài: Mục đích đào tạo, thành phần, thời gian, kế hoạch chi tiết (Nội dung, bộ phận thực hiện, thời hạn hoàn thành. Chi phí để thực hiện

  doc3p tuhuy 21-03-2009 520 178   Download

 • Tham khảo tài liệu 'mẫu xác định nhu cầu và kế hoạch đào tạo', kinh tế - quản lý, quản lý dự án phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  doc0p khanhvi 03-03-2009 440 98   Download

 • Biểu mẫu đào tạo ngang

  pdf7p trangdai 15-10-2009 225 65   Download

 • Để phát triển doanh nghiệp thì việc đào tạo nhân viên cũng như đội ngũ lãnh đạo kế cận là một nhiệm vụ quan trọng. Có một số những chú ý ngay từ đầu cho công tác chuẩn bị đội ngũ này mà bất cứ người quản lý nào cũng cần nắm chắc.

  pdf5p cctaichinh 16-09-2010 153 52   Download

 • Tham khảo sách 'thực hiện kế hoạch đào tạo: sinh học', khoa học tự nhiên, công nghệ sinh học phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf372p chieu_mua 23-08-2012 78 36   Download

Đồng bộ tài khoản