» 

Kế Hoạch Dạy Học

 • Kế hoạch dạy học môn Sinh học lớp 10

  Tài liệu tham khảo Kế hoạch dạy học môn Sinh học lớp 10 chương trình cơ bản

  doc 15p buitanhiep2512 15-01-2011 486 113

 • Kế hoạch dạy học môn toán lớp 8 - học Kỳ 1

  Tài liệu tham khảo Kế hoạch dạy học môn toán lớp 8 chương trình cơ bản học kỳ 1 năm 2010 - 2011

  doc 20p quanghoa25 19-04-2011 433 61

 • Kế hoạch dạy học môn Vật lý lớp 8 - học kỳ 1

  Tài liệu tham khảo Kế hoạch dạy học môn Vật lý lớp 8 chương trình học kỳ 1 năm 2010 - 2011

  doc 14p quanghoa25 19-04-2011 253 59

 • Kế hoạch dạy học môn sinh lớp 9 - học kỳ 1

  Tài liệu tham khảo Kế hoạch dạy học môn sinh lớp 9 chương trình cơ bản học kỳ 1 năm 2010 - 2011

  doc 14p quanghoa25 19-04-2011 287 47

 • Kế hoạch dạy học môn sử lớp 9 - học kỳ 1

  Tài liệu tham khảo Kế hoạch dạy học môn sử lớp 9 chương trình cơ bản học kỳ 1 năm 2010 - 2011

  doc 23p quanghoa25 19-04-2011 183 30

 • Kế hoạch dạy học môn âm nhạc lớp 8 - học kỳ 1

  Tài liệu tham khảo Kế hoạch dạy học môn âm nhạc lớp 8 chương trình cơ bản học kỳ 1 năm 2010 - 2011

  doc 2p quanghoa25 19-04-2011 205 20

 • Module Tiểu học 12: Lập kế hoạch dạy học tích hợp các nội dung giáo dục ở tiểu học - Trần Thị Hiền Lương

  Module Tiểu học 12: Lập kế hoạch dạy học tích hợp các nội dung giáo dục ở tiểu học trình bày về chương trình tiểu học và quan điểm dạy học tích hợp; các nội dung được tích hợp giáo dục trong các môn học và hoạt động giáo dục ở tiểu học; thực trạng dạy học tích hợp các nội dung ở tiểu học; kĩ năng lựa chọn phương pháp, kĩ thuật dạy học phù hợp với việc dạy học tích...

  pdf 22p minhminhnguyen32 10-06-2014 11 4

 • Module Tiểu học 6: Kế hoạch dạy học ở lớp ghép - Kiều Thị Bích Thủy

  Module Tiểu học 6: Kế hoạch dạy học ở lớp ghép giúp học viên xây dựng được kế hoạch dạy học và kế hoạch bài học ở lớp ghép nhằm nâng cao hiệu quả của việc dạy học lớp ghép; sáng tạo, tự tin, linh hoạt khi xây dựng và thực hiện kế hoạch dạy học, kế hoạch bài học lớp ghép.

  pdf 37p minhminhnguyen32 10-06-2014 20 3

 • Moldule THCS 14: Xây dựng kế hoạch dạy học theo hướng tích hợp - Trần Trung

  Moldule THCS 14: Xây dựng kế hoạch dạy học theo hướng tích hợp giúp giáo viên Trung học cơ sở nắm được yêu cầu của một kế hoạch dạy học theo hướng tích hợp; làm rõ mục tiêu; nội dung; phương pháp của kế hoạch dạy học theo hướng tích hợp.

  pdf 52p minhminhnguyen32 10-06-2014 6 2

 • Module THCS 13: Nhu cầu và động cơ học tập của học sinh THCS trong xây dựng kế hoạch dạy học - Nguyễn Văn Lũy, Nguyễn Văn Tịnh

  Module THCS 13: Nhu cầu và động cơ học tập của học sinh THCS trong xây dựng kế hoạch dạy học giúp người học nắm được khái niệm, cơ chế hình thành nhu cầu và động cơ, trên cơ sở đó xây dựng và sử dụng một số phương pháp và kỹ thuật xác định nhu cầu và động cơ học tập của học sinh trong quá trình dạy học và xây dựng kế hoạch năm học.

  pdf 53p minhminhnguyen32 10-06-2014 4 1

 • Module THCS 15: Các yếu tố ảnh hưởng tới thực hiện kế hoạch dạy học - Trần Trung

  Module THCS 15: Các yếu tố ảnh hưởng tới thực hiện kế hoạch dạy học nhằm nâng cao hiểu biết về thành tố của quá trình dạy học, vai trò của việc thực hiện thực hiện kế hoạch dạy học và làm rõ các yếu tố có ảnh hưởng tới thực hiện kế hoạch dạy học.

  pdf 46p minhminhnguyen32 10-06-2014 4 1

 • Chương trình chuyên sâu THPT Chuyên - Môn: Hóa học

  Mục đích: Thống nhất trên phạm vi toàn quốc kế hoạch dạy học và nội dung dạy học môn Hoá học cho trường THPT chuyên. Thống nhất trên phạm vi toàn quốc nội dung bồi dưỡng học sinh giỏi cấp THPT. Kế hoạch dạy học: Tổng số tiết: 150% số tiết của chương trình nâng cao, trong đó 50% dành cho nội dung chuyên sâu.

  doc 69p up_poly 15-11-2010 820 390

 • CHƯƠNG TRÌNH CHUYÊN SÂU THPT CHUYÊN MÔN: SINH HỌC

  Mục đích: Thống nhất trên phạm vi toàn quốc kế hoạch dạy học và nội dung dạy học môn Sinh học trong các trường THPT chuyên. Thống nhất trên phạm vi toàn quốc nội dung bồi dưỡng học sinh giỏi cấp THPT. Kiến thức: Giải thích được nguyên tắc tố chức thứ bậc của thế giới sống (cấp tổ chức thấp hơn làm nền tảng để cấu tạo nên cấp tổ chức cao hơn trong đó tế bào là đơn...

  doc 52p phamhain813 26-12-2010 701 306

 • Chương trình chuyên sâu THPT Chuyên - Môn: Tin học

  Mục đích: Thống nhất trên phạm vi toàn quốc kế hoạch dạy học và nội dung dạy học môn Tin học cho trường THPT chuyên. Thống nhất trên phạm vi toàn quốc nội dung bồi dưỡng học sinh giỏi môn Tin học cấp THPT. Mục tiêu: Về kiến thức: Mở rộng và nâng cao hệ thống kiến thức chuẩn, cơ bản của tin học lớp 10 THPT. Trang bị kiến thức cơ bản về một số thuật toán, giải thuật....

  doc 61p up_poly 15-11-2010 403 176

 • Kỹ năng lập kế hoạch trong học tập và thi cử

  Kỹ năng lập kế hoạch trong học tập và thi cử: Sau đây là một vài bí quyết mà bạn có thể tham khảo và thực hiện, chúng sẽ giúp đỡ bạn trên con đường lập kế hoạch học tập hiệu quả. Lập kế hoạch học tập là một trong những kỹ năng quan trọng nhằm giúp bạn chinh phục đỉnh cao tri thức. 1. Vạch ra mục tiêu (ngắn hạn/dài hạn) của cuộc đời

  pdf 7p donghoadequan 31-07-2013 105 38

 • SKKN: Một số biện pháp xây dựng kế hoạch năm học đạt hiệu quả cao của người Hiệu trưởng

  Đối với các trường học, chất lượng của kế hoạch và hiệu quả thực hiện kế hoạch quyết định chất lượng, hiệu quả của quá trình giáo dục - dạy học diễn ra trong đó. Mời quý thầy cô tham khảo sáng kiến “Một số biện pháp xây dựng kế hoạch năm học đạt hiệu quả cao của người Hiệu trưởng”.

  pdf 15p hathieudao 30-05-2014 11 3

 • SKKN: Chỉ đạo xây dựng kế hoạch năm học và công tác quản lý của hiệu trưởng

  Công tác xây dựng kế hoạch và công tác quản lý của hiệu trưởng có ý nghĩa rất quan trọng và mang tính chất quyết định sự thành công hay thất bại của việc thực hiện nhiệm vụ năm học. Sáng kiến kinh nghiệm chỉ đạo xây dựng kế hoạch năm học và công tác quản lý của hiệu trưởng nhằm giúp cho các trường học áp dụng vào thực tế của đơn vị mình để công tác quản lý trường...

  pdf 14p plum_18 31-03-2014 17 3

 • Giáo trình Lý luận dạy học sinh học và kỹ thuật nông nghiệp: Phần 2 - ĐH Huế

  Phần 2 của cuốn Giáo trình Lý luận dạy học sinh học và kỹ thuật nông nghiệp trình bày các nội dung về: giảng dạy khái niệm quá trình và quy luật sinh học, các hình thức tổ chức dạy học, những cơ sở vật chất của việc dạy Sinh học, lập kế hoạch dạy học. Cùng tham khảo giáo trình để nắm bắt nội dung cụ thể.

  pdf 27p couple 17-06-2014 5 2

 • Module Tiểu học 13: Kỹ năng lập kế hoạch bài học theo hướng dạy học tích cực - Phùng Như Thuy

  Module Tiểu học 13: Kỹ năng lập kế hoạch bài học theo hướng dạy học tích cực giúp học viên phân biệt được các loại bài học ở tiểu học và yêu cầu của mỗi loại bài học; biết cách triển khai mỗi loại bài học trên lớp theo hướng dạy học phát huy tính tích cực của học sinh,...Mời bạn đọc cùng tham khảo.

  pdf 48p minhminhnguyen32 10-06-2014 22 1

 • Module Tiểu học 14: Thực hành thiết kế kế hoạch bài học theo hướng dạy học tích cực - Xuân Thị Nguyệt Hà

  Module Tiểu học 14: Thực hành thiết kế kế hoạch bài học theo hướng dạy học tích cực giúp người học có khả năng thiết kế kế hoạch bài học cho bài hình thành kiến thức mới và tổ chức dạy học loại bài học này theo hướng dạy học tích cực; thiết kế kế hoạch bài học cho bài thực hành và tổ chức dạy học loại bài học này theo hướng dạy học tích cực; thiết kế kế hoạch bài...

  pdf 51p minhminhnguyen32 10-06-2014 7 1

 • + Xem thêm 1167 Kế Hoạch Dạy Học khác

Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản