Kế hoạch phát triển kinh tế

Xem 1-20 trên 2044 kết quả Kế hoạch phát triển kinh tế
 • Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ X và Nghị quyết của Quốc hội về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2006 – 2010, các ngành, các cấp, cộng đồng doanh nghiệp và toàn dân đã nỗ lực vượt qua khó khăn thách thức, đã đạt được những thành tựu quan trọng trong việc phát triển kinh tế và cải thiện đời sống nhân dân.

  doc11p vuonsaobang777 27-05-2011 165 40   Download

 • Bài giảng Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội - Chương I: Kế hoạch hóa trong nền kinh tế thị trường trình bày khái luận chung về kế hoạch, cơ sở lý luận về sự tồn tại kế hoạch trong nền kinh tế thị trường, bản chất kế hoạch hóa trong các phương thức kế hoạch hóa, chức năng và nguyên tắc kế hoạch hóa ở Việt Nam.

  ppt49p hungdaigia91 28-10-2014 82 34   Download

 • Luận án Tiến sĩ Kinh tế: Đổi mới lập kế hoạch phát triển kinh tế xã hội địa phương gắn với nguồn lực tài chính ở Việt Nam trình bày cơ sở khoa học cho lập kế hoạch phát triển kinh tế xã hội địa phương gắn vói nguồn lực tài chính, thực trạng lập kế hoạch phát triển kinh tế xã hội địa phương gắn vói nguồn lực tài chính ở Việt Nam, đổi mới lập kế hoạch phát triển kinh tế xã hội địa phương gắn vói nguồn lực tài chính ở Việt Nam theo hướng g...

  pdf0p manhtien2890 28-05-2014 84 37   Download

 • Các nội dung nghiên cứu của Bài giảng Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội - Chương III: Lập kế hoạch tăng trưởng kinh tế đó là khái luận chung về kế hoạch tăng trưởng kinh tế và phương pháp lập kế hoạch tăng trưởng kinh tế.

  ppt20p hungdaigia91 28-10-2014 100 29   Download

 • Bài giảng Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội - Chương II: Quy trình lập kế hoạch và theo dõi đánh giá gồm các bước phân tích tiềm năng và thực trạng phát triển; xác định mục tiêu, chỉ tiêu và chỉ số; xác định cân đối vĩ mô chủ yếu và cấc giải pháp thực hiện.

  ppt39p hungdaigia91 28-10-2014 82 35   Download

 • Bài giảng Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội - Chương IV: Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2011 – 2015 trình bày về bối cảnh, mục tiêu và nhiệm vụ, chỉ tiêu và cân đối lớn, nhu cầu và khả năng, huy động vốn ĐTPT, áp dụng khung theo dõi và đánh giá dựa trên kết quả SEDP 2011 - 2015.

  ppt15p hungdaigia91 28-10-2014 61 23   Download

 • Bài giảng Quy trình và phương pháp lập kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm và hàng năm - TS. Nguyễn Thị Phú Hà tập trung trình bày các vấn đề về vai trò của kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội trong nền kinh tế thị trường; một số đổi mới trong xây dựng kế hoạch phát triển KTXH trong nền kinh tế thị trường hiện nay;... Hy vọng tài liệu là nguồn thông tin hưu ích cho quá trình học tập và nghiên cứu của các bạn.

  ppt19p cuonghuyen0628 10-11-2015 72 34   Download

 • Sổ tay "Hướng dẫn lồng ghép giảm nhẹ rủi ro thiên tai vào kế hoạch phát triển kinh tế xã hội cấp tỉnh, các ngành tại tỉnh An Giang" do Lê Thị Mộng Phượng biên soạn giới thiệu đến các bạn những nội dung về cơ sở pháp lý cho việc lồng ghép giảm nhẹ rủi ro thiên tai vào kế hoạch phát triển linh tế xã hội của tỉnh, ngành, quy trình, nội dung và phương pháp lồng ghép, quy trình lập kế hoạch phát triển kinh tế xã hội của tỉnh An Giang đã có sự lồng ghép, quy t...

  pdf75p dutru2011 22-09-2015 24 9   Download

 • Phát triển kinh tế xã hội 5 năm 2001 - 2005 là bước mở đầu quan trọng trong việc thực hiện chiến lược đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa theo định hướng xã hội chủ nghĩa, xây dựng nền tảng để đến năm 2020 nước ta trở thành một nước công nghiệp. Mời các bạn cùng tham khảo tài liệu Phương hướng, nhiệm vụ kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm 2001 - 2005 để hiểu hơn về vấn đề này.

  pdf34p nhqt09 23-03-2015 33 3   Download

 • Năm 2009 kinh tế nước ta tiếp tục đứng trước nhiều khó khăn và thách thức, đòi hỏi sự nỗ lực, phấn đấu cao của các cấp, các ngành, các doanh nghiệp và toàn cầu nhằm đạt được mục tiêu phát triển kinh tế xã hội... Đứng trước những thách thức đó mà đòi hỏi cần có "Những giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2009".

  pdf3p nghe0210 22-01-2016 17 3   Download

 • KINH TẾ VIỆT NAM NĂM 2001-2005 VÀ KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI 2006-2010 TS. Đinh Văn Ân Viện trưởng Viện Nghiên cứu Quản lý Kinh tế TW 1. TÌNH HÌNH KINH TẾ VIỆT NAM NĂM 2005 1.1. Tăng trưởng kinh tế và cơ cấu kinh tế 1 1.1.1. Tăng trưởng kinh tế Trong năm 2005, tốc độ tăng trưởng GDP của Việt Nam ước đạt 8,4%, vượt xa con số 7,8% của năm 2004 (Bảng 1). Đây là mức tăng trưởng cao nhất trong vòng 9 năm qua kể từ năm 1997. So với các nước...

  pdf0p samsara69 08-05-2011 636 227   Download

 • Lập kế hoạch phát triển kinh tế xã hội từ cơ sở là quá trình người dân tham gia bằng cách nông dân tự xây dựng kế hoạch cho nông thôn, khối phố, góp phần xây dựng kinh tế xã hội của xã, huyện.

  pdf18p minhphung2105 15-07-2010 504 148   Download

 • Chiến lược kế hoạch chươnh trình đầu tư phát triển kinh tế xã hội Việt Nam đến năm 2010 giới thiệu đến bạn đọc 4 nôi dung: một là chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 2001-2010; hai là phương hướng, nhiệm vụ kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2001-2005; ba là chiến lược toàn diện về tăng trưởng và xóa đói giảm nghèo và cuối cùng là chương trình đầu tư công cộng 2001-2005. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf884p nhatro75 07-07-2012 120 46   Download

 • Như chúng ta đã biết rừng là một trong những nguồn tài nguyên quý mà thiên nhiên đã ban tặng cho chúng ta. Đã có những lúc như vậy mà có những câu nói như: “Rừng là vàng, biển là bạc”. Nhưng nếu chúng ta biết cách bảo vệ và khai thác rừng một cách hợp lý thì lúc đó rừng sẽ là cơ sở để phát triển kinh tế xã hội.

  doc21p thehell 05-10-2010 148 29   Download

 • Tiếp tục kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, duy trì tốc độ tăng trưởng hợp lý, bền vững, chủ động ngăn ngừa suy giảm, bảo đảm an sinh xã hội; đẩy mạnh hợp tác và hội nhập kinh tế quốc tế một cách chủ động và hiệu quả; giữ vững ổn định chính trị, bảo đảm quốc phòng, an ninh và trật tự, an toàn xã hội; tạo điều kiện thực hiện thắng lợi kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2006 - 2010....

  doc5p bongtuyet_tb 17-05-2011 122 28   Download

 • Bộ công cụ này được xây dựng trong một giai đoạn gần ba năm (2010-2012) theo khuôn khổ của Dự án về Xây dựng Năng lực Kiểm toán xã hội cho Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội giữa UNICEF và Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Tiến trình xây dựng Bộ công cụ này đã đón nhận được rất nhiều sự trợ giúp trực tiếp và gián tiếp của rất nhiều cá nhân.

  pdf102p motorola_12 01-06-2013 39 9   Download

 • Bài giảng Vai trò Hội đồng nhân dân trong phát triển kinh tế - xã hội gồm có 4 phần chính trình bày về vai trò Hội đồng nhân dân trong nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của địa phương; vận dụng vào việc lập kế hoạch phát triển kinh tế xã hội của một tỉnh/TP miền Tây Nam bộ.

  ppt10p cocacola_03 05-10-2015 21 7   Download

 • Bài giảng Kỹ năng hoạch định kế hoạch phát triển KTXH trình bày về vai trò của đại biểu hội đồng nhân dân (ĐBHĐND) đối với kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quản trị phát triển, HĐND với nhiệm vụ thiết kế và quản trị phát triển địa phương;... Mời các bạn tham khảo.

  pdf11p cocacola_03 05-10-2015 38 8   Download

 • Tham khảo luận văn - đề án 'báo cáo "việc làm và giải quyết việc làm trong kế hoạch phát triển ktxh"', luận văn - báo cáo phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  doc36p anhluadem 09-11-2010 295 126   Download

 • Giáo trình Kế hoạch hóa phát triển kinh tế xã hội do TS.

  pdf392p 124357689 16-06-2012 295 103   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

Đồng bộ tài khoản