Kế hoạch phát triển kinh tế

Xem 1-20 trên 2063 kết quả Kế hoạch phát triển kinh tế
 • Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ X và Nghị quyết của Quốc hội về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2006 – 2010, các ngành, các cấp, cộng đồng doanh nghiệp và toàn dân đã nỗ lực vượt qua khó khăn thách thức, đã đạt được những thành tựu quan trọng trong việc phát triển kinh tế và cải thiện đời sống nhân dân.

  doc11p vuonsaobang777 27-05-2011 154 40   Download

 • Bài giảng Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội - Chương I: Kế hoạch hóa trong nền kinh tế thị trường trình bày khái luận chung về kế hoạch, cơ sở lý luận về sự tồn tại kế hoạch trong nền kinh tế thị trường, bản chất kế hoạch hóa trong các phương thức kế hoạch hóa, chức năng và nguyên tắc kế hoạch hóa ở Việt Nam.

  ppt49p hungdaigia91 28-10-2014 55 25   Download

 • Luận án Tiến sĩ Kinh tế: Đổi mới lập kế hoạch phát triển kinh tế xã hội địa phương gắn với nguồn lực tài chính ở Việt Nam trình bày cơ sở khoa học cho lập kế hoạch phát triển kinh tế xã hội địa phương gắn vói nguồn lực tài chính, thực trạng lập kế hoạch phát triển kinh tế xã hội địa phương gắn vói nguồn lực tài chính ở Việt Nam, đổi mới lập kế hoạch phát triển kinh tế xã hội địa phương gắn vói nguồn lực tài chính ở Việt Nam theo hướng g...

  pdf0p manhtien2890 28-05-2014 61 23   Download

 • Các nội dung nghiên cứu của Bài giảng Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội - Chương III: Lập kế hoạch tăng trưởng kinh tế đó là khái luận chung về kế hoạch tăng trưởng kinh tế và phương pháp lập kế hoạch tăng trưởng kinh tế.

  ppt20p hungdaigia91 28-10-2014 73 23   Download

 • Bài giảng Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội - Chương II: Quy trình lập kế hoạch và theo dõi đánh giá gồm các bước phân tích tiềm năng và thực trạng phát triển; xác định mục tiêu, chỉ tiêu và chỉ số; xác định cân đối vĩ mô chủ yếu và cấc giải pháp thực hiện.

  ppt39p hungdaigia91 28-10-2014 54 22   Download

 • Bài giảng Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội - Chương IV: Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2011 – 2015 trình bày về bối cảnh, mục tiêu và nhiệm vụ, chỉ tiêu và cân đối lớn, nhu cầu và khả năng, huy động vốn ĐTPT, áp dụng khung theo dõi và đánh giá dựa trên kết quả SEDP 2011 - 2015.

  ppt15p hungdaigia91 28-10-2014 37 17   Download

 • Bài giảng Quy trình và phương pháp lập kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm và hàng năm - TS. Nguyễn Thị Phú Hà tập trung trình bày các vấn đề về vai trò của kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội trong nền kinh tế thị trường; một số đổi mới trong xây dựng kế hoạch phát triển KTXH trong nền kinh tế thị trường hiện nay;... Hy vọng tài liệu là nguồn thông tin hưu ích cho quá trình học tập và nghiên cứu của các bạn.

  ppt19p cuonghuyen0628 10-11-2015 40 12   Download

 • Sổ tay "Hướng dẫn lồng ghép giảm nhẹ rủi ro thiên tai vào kế hoạch phát triển kinh tế xã hội cấp tỉnh, các ngành tại tỉnh An Giang" do Lê Thị Mộng Phượng biên soạn giới thiệu đến các bạn những nội dung về cơ sở pháp lý cho việc lồng ghép giảm nhẹ rủi ro thiên tai vào kế hoạch phát triển linh tế xã hội của tỉnh, ngành, quy trình, nội dung và phương pháp lồng ghép, quy trình lập kế hoạch phát triển kinh tế xã hội của tỉnh An Giang đã có sự lồng ghép, quy t...

  pdf75p dutru2011 22-09-2015 20 8   Download

 • Mục đích của Luận án là phân tích thực trạng công tác đánh giá của Việt Nam về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội. Từ đó đề xuất một số kiến nghị để đổi mới, hoàn thiện công tác đánh giá Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội theo hướng tiếp cận dựa trên kết quả.

  pdf31p change08 27-06-2016 9 4   Download

 • Phát triển kinh tế xã hội 5 năm 2001 - 2005 là bước mở đầu quan trọng trong việc thực hiện chiến lược đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa theo định hướng xã hội chủ nghĩa, xây dựng nền tảng để đến năm 2020 nước ta trở thành một nước công nghiệp. Mời các bạn cùng tham khảo tài liệu Phương hướng, nhiệm vụ kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm 2001 - 2005 để hiểu hơn về vấn đề này.

  pdf34p nhqt09 23-03-2015 26 3   Download

 • Năm 2009 kinh tế nước ta tiếp tục đứng trước nhiều khó khăn và thách thức, đòi hỏi sự nỗ lực, phấn đấu cao của các cấp, các ngành, các doanh nghiệp và toàn cầu nhằm đạt được mục tiêu phát triển kinh tế xã hội... Đứng trước những thách thức đó mà đòi hỏi cần có "Những giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2009".

  pdf3p nghe0210 22-01-2016 10 3   Download

 • Mục đích của Luận án là phân tích thực trạng công tác đánh giá của Việt Nam về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội. Từ đó đề xuất một số kiến nghị để đổi mới, hoàn thiện công tác đánh giá Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội theo hướng tiếp cận dựa trên kết quả.

  pdf419p change08 27-06-2016 12 2   Download

 • Bài viết Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020: Những thay đổi lớn về đầu tư bao gồm hai nội dung chính đó là ổn định vĩ mô đi đôi với đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng, những thay đổi lớn về đầu tư.

  pdf2p maiyeumaiyeu14 12-10-2016 1 0   Download

 • Bài viết Triển khai công tác xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020 trình bày về các quan điểm phát triển, căn cứ xây dựng kế hoạch, nội dung chủ yếu, kinh phí và tiến độ thực hiện công tác xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020.

  pdf3p maiyeumaiyeu14 12-10-2016 0 0   Download

 • Bài viết Nhận diện chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội nêu lên các công cụ hoạch định phát triển của VN, nhận diện chiến lược, quy hoạch, kế hoạch. Mời các bạn tham khảo bài viết để nắm bắt nội dung chi tiết.

  pdf4p maiyeumaiyeu16 19-10-2016 0 0   Download

 • KINH TẾ VIỆT NAM NĂM 2001-2005 VÀ KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI 2006-2010 TS. Đinh Văn Ân Viện trưởng Viện Nghiên cứu Quản lý Kinh tế TW 1. TÌNH HÌNH KINH TẾ VIỆT NAM NĂM 2005 1.1. Tăng trưởng kinh tế và cơ cấu kinh tế 1 1.1.1. Tăng trưởng kinh tế Trong năm 2005, tốc độ tăng trưởng GDP của Việt Nam ước đạt 8,4%, vượt xa con số 7,8% của năm 2004 (Bảng 1). Đây là mức tăng trưởng cao nhất trong vòng 9 năm qua kể từ năm 1997. So với các nước...

  pdf0p samsara69 08-05-2011 628 226   Download

 • Lập kế hoạch phát triển kinh tế xã hội từ cơ sở là quá trình người dân tham gia bằng cách nông dân tự xây dựng kế hoạch cho nông thôn, khối phố, góp phần xây dựng kinh tế xã hội của xã, huyện.

  pdf18p minhphung2105 15-07-2010 490 146   Download

 • Chiến lược kế hoạch chươnh trình đầu tư phát triển kinh tế xã hội Việt Nam đến năm 2010 giới thiệu đến bạn đọc 4 nôi dung: một là chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 2001-2010; hai là phương hướng, nhiệm vụ kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2001-2005; ba là chiến lược toàn diện về tăng trưởng và xóa đói giảm nghèo và cuối cùng là chương trình đầu tư công cộng 2001-2005. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf884p nhatro75 07-07-2012 106 46   Download

 • Như chúng ta đã biết rừng là một trong những nguồn tài nguyên quý mà thiên nhiên đã ban tặng cho chúng ta. Đã có những lúc như vậy mà có những câu nói như: “Rừng là vàng, biển là bạc”. Nhưng nếu chúng ta biết cách bảo vệ và khai thác rừng một cách hợp lý thì lúc đó rừng sẽ là cơ sở để phát triển kinh tế xã hội.

  doc21p thehell 05-10-2010 138 28   Download

 • Tiếp tục kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, duy trì tốc độ tăng trưởng hợp lý, bền vững, chủ động ngăn ngừa suy giảm, bảo đảm an sinh xã hội; đẩy mạnh hợp tác và hội nhập kinh tế quốc tế một cách chủ động và hiệu quả; giữ vững ổn định chính trị, bảo đảm quốc phòng, an ninh và trật tự, an toàn xã hội; tạo điều kiện thực hiện thắng lợi kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2006 - 2010....

  doc5p bongtuyet_tb 17-05-2011 109 28   Download

Đồng bộ tài khoản