Kế hoạch quản lý chất thải

Xem 1-20 trên 109 kết quả Kế hoạch quản lý chất thải
 • Báo cáo quản lý chất thải nguy hại của chủ nguồn thải (Từ ngày 30/6/2013 đến 31/12/2013) giới thiệu tới các bạn về tình hình chung về phát sinh và quản lý chất thải nguy hại tại cơ sở trong kỳ báo cáo vừa qua; kế hoạch quản lý chất thải nguy hại trong kỳ báo cáo tới. Mời các bạn tham khảo tài liệu để nắm bắt nội dung cụ thể.

   

  doc4p ctymoitruongtnx 15-05-2015 47 5   Download

 • Báo cáo quản lý chất thải nguy hại của chủ nguồn thải CTNH (Từ ngày 30/06/2013 đến 31/12/2013) trình bày về tình hình chung phát sinh và quản lý CTNH tại cơ sở trong kỳ báo cáo vừa qua; kế hoạch quản lý CTNH trong kỳ báo cáo tới (trừ trường hợp chủ nguồn thải có thời gian hoạt động dưới 01 năm) và một số vấn đề khác.

   

  doc4p ctymoitruongtnx 15-05-2015 37 4   Download

 • Hiện nay, trước sự gia tăng nhanh chóng của chất thải nguy hại (CTNH) nhưng công tác quản lý CTNH tại các đơn vị sản xuất còn rất yếu kém chưa đáp ứng được yêu cầu về bảo vệ môi trường.

  pdf119p home_12 13-08-2013 64 27   Download

 • Quản lý chất thải nguy hại [Thứ sáu, 18/06/2010] Nước ta đang trong quá trình chuyển đổi từ nền kinh tế kế hoạch tập trung sang nền kinh tế thị trường. Với mục tiêu phấn đấu đến năm 2020, về cơ bản Việt Nam sẽ trở thành một nước công nghiệp hóa và tất yếu là sự đô thị hóa ở các thành phố lớn.

  pdf8p heoxinhkute11 14-03-2011 140 43   Download

 • Mời các bạn cùng tham khảo bài báo sau đây với đề tài " Quy hoạch quản lý chất thải rắn tỉnh Quản Trị đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030".

  doc67p bomtvc 28-02-2014 119 44   Download

 • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH TỔNG THỂ QUẢN LÝ CHẤT THẢI Y TẾ ĐẾN NĂM 2015 CỦA TỈNH BÌNH ĐỊNH VÀ KẾ HOẠCH QUẢN LÝ CHẤT THẢI TẠI CÁC BỆNH VIỆN DỰ KIẾN ĐẦU TƯ TỪ DỰ ÁN HỖ TRỢ XỬ LÝ CHẤT THẢI BỆNH VIỆN. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

  pdf6p mungtetmoi 21-01-2013 29 5   Download

 • Quyết định số: 1220/QĐ-UBND ban hành kế hoạch Quản lý chất thải y tế tỉnh Bình Phước giai đoạn 2015-2020 và định hướng đến năm 2025; căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003; căn cứ quyết định số 2038/QĐ-TTg ngày 15/11/2011 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án tổng thể xử lý chất thải y tế giai đoạn 2011-2015 và định hướng đến năm 2020;...

  pdf23p songcochat 06-05-2016 10 0   Download

 • Xác định các thực hành nhằm quản lý chất lượng và an toàn sản phẩm trong quá trình sản xuất, thu hoạch và xử lý sau thu hoạch trong một kế hoạch chất lượng và an toàn sản phẩm cho từng loại cây trồng. Kế hoạch quản lý chất lượng và an toàn sản phẩm nhằm kiểm soát các nguy cơ làm giảm chất lượng và an toàn là khác nhau cho các loại nông sản. Kế hoạch bảo gồm các kỹ thuật trồng, thu hoạch, xử lý và vận chuyển sản phẩm....

  pdf2p pencil_7 13-10-2011 66 12   Download

 • Nội dung của luận văn nghiên cứu về chất thải rắn công nghiệp và một số loại chất thải khác, các nguồn phát sinh chất thải rắn và nguy hại của nó từ đó đề xuất giải pháp cải thiện các hoạt động xử lý chất thải rắn giúp cho môi trường xanh, bảo vệ sức khỏe con người.

  pdf145p lalan38 01-04-2013 97 38   Download

 • PHIẾU ĐĂNG KÝ THAM DỰ TẬP HUẤN Về quy hoạch quản lý chất thải rắn và đánh giá môi trường chiến lược trong đồ án quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị Tên đơn vị:…… Địa chỉ:… … Số điện thoại:………………Số Fax:……………Email:… Đăng ký cho các cán bộ, viên chức dưới đây tham dự khóa tập huấn kể trên:

  pdf1p banhbeonhanthit 31-07-2013 79 4   Download

 • Đề tài đã nghiên cứu đã đánh giá hiện trạng quản lý chất thải rắn trên địa bàn tỉnh Lào Cai, dự báo phát sinh chất thải rắn đến năm 2020, quy hoạch chất thải rắn trên địa bàn tỉnh Lào Cai đến năm 2020, xây dựng kế hoạch và nguồn lực thực hiện quy hoạch, đánh giá môi trường chiến lược,... Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf0p songcochat 06-05-2016 71 17   Download

 • Quyết định 1826/QĐ-UBND năm 2013 phê duyệt Kế hoạch quản lý chất thải y tế tỉnh Quảng Trị đến năm 2015.

  pdf8p tienaganhgiaotieps234 05-05-2014 16 0   Download

 • BÃI CHÔN LẤP CHẤT THẢI BÃI CHÔN LẤP CHẤT THẢI HỢP VỆ SINH Phương pháp thải bỏ CTR một cách an toàn và có tính khả thi cao trong thời gian dài là một yếu tố quan trọng trong chương trình quản lý CTR tổng hợp. Chất thải rắn được mang đi thải bỏ là thành phần không thể tái chế được, đó là phần chất thải còn lại sau khi thực hiện quá trình tách ly, phân loại các loại vật liệu có thể tái chế. Việc quy hoạch, thiết kế và vận hành của một bãi chôn lấp...

  pdf48p xuongrong_battien 25-10-2011 282 148   Download

 • Ứng dụng công nghệ sinh học để xử lý chất thải quốc phòng đặc chủng là hướng đi đúng đắn và trở thành thế mạnh của Phân viện. Trước đây, các dây chuyền công nghệ xử lý chất thải lắp đặt trong các nhà máy, xí nghiệp, cơ sở bảo đảm kỹ thuật trong quân đội thường có thiết bị lớn, cồng kềnh, dẫn đến chi phí lắp đặt lớn, giá thành xử lý cao.

  pdf276p lalan38 01-04-2013 136 31   Download

 • Theo GS, TSKH, Đại tá Đỗ Ngọc Khuê, Phó chỉ huy trưởng Phân viện Công nghệ mới và Bảo vệ môi trường (CNM-BVMT), các sản phẩm của các công trình, đề tài nghiên cứu do Phân viện Công nghệ mới và Bảo vệ môi trường (CNM-BVMT) thuộc Trung tâm Khoa học kỹ thuật và Công nghệ quân sự (Bộ Quốc phòng), chuyển giao, xử lý chất thải hiệu quả bằng các phương pháp cơ lý kết hợp vi sinh,v.

  pdf111p lalan38 01-04-2013 86 18   Download

 • Ứng dụng công nghệ sinh học để xử lý chất thải quốc phòng đặc chủng là hướng đi đúng đắn và trở thành thế mạnh của Phân viện. Trước đây, các dây chuyền công nghệ xử lý chất thải lắp đặt trong các nhà máy, xí nghiệp, cơ sở bảo đảm kỹ thuật trong quân đội thường có thiết bị lớn, cồng kềnh, dẫn đến chi phí lắp đặt lớn, giá thành xử lý cao.

  pdf67p lalan38 01-04-2013 44 12   Download

 • Quyết định số 2532/QĐ-UBND.ĐTXD về việc phê duyệt kế hoạch quản lý chất thải y tế tỉnh Nghệ An gia đoạn 2013 - 2015.

  pdf75p conduongmauxanh1234 20-03-2014 17 0   Download

 • Khối lượng chất thải rắn sinh ra và thu gom được có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong việc lựa chọn thiết bị, vạch tuyến thu gom chất thải, thiết kế thiết bị thu hồi vật liệu và phương tiện thải bỏ chất thải.

  pdf11p zues05 22-06-2011 82 32   Download

 • KẾ HOẠCH BẢO VỆ VÀ PHÁT TRIỂN RỪNG GIAI ĐOẠN 2011-2015 (PHÂN THEO ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH) (Kèm theo Quyết định số 1148/QĐ-UBND ngày 10 tháng 5 năm 2012 của UBND tỉnh Khánh Hòa) Hạng mục 1. Giao khoán bảo vệ 2. Phát triển rừng

  pdf10p giaythethao 03-10-2012 91 14   Download

 • Đánh giá nguy cơ tiềm ẩn về mất mát phốt pho (P) từ các lĩnh vực cây trồng bề mặt tài nguyên nước ngầm là một thành phần quan trọng của việc lập kế hoạch quản lý chất dinh dưỡng quá trình. Gần như tất cả các nước đã phát triển một chỉ số P (PI) hoặc nhà nước cụ thể P công cụ đánh giá rủi ro cho mục đích này.

  pdf17p bengoan741 22-12-2011 30 9   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

Đồng bộ tài khoản