Kế hoạch tổng kết

Xem 1-20 trên 364 kết quả Kế hoạch tổng kết
 • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH KẾ HOẠCH TỔNG KẾT THI HÀNH LUẬT HÔN NHÂN VÀ GIA ĐÌNH NĂM 2000 BỘ TRƯỞNG BỘ TƯ PHÁP

  pdf12p mungtetmoi 21-01-2013 34 3   Download

 • Bài viết Tự do hóa thương mại trong kế hoạch tổng thể Cộng đồng Kinh tế ASEAN - Những thành tựu và thách thức khái quát nội dung tự do hóa thương mại trong kế hoạch AEC, những kết quả và hạn chế khi thực hiện tự do hóa thương mại, một số giải pháp.

  pdf7p maiyeumaiyeu18 07-11-2016 2 1   Download

 • Quyết định số: 1748/QĐ-BTP ban hành Kế hoạch tổng kết 05 năm thi hành Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước; căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2008; căn cứ Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước năm 2009;... Mời các bạn cùng tìm hiểu và tham khảo nội dung thông tin tài liệu.

  pdf2p ngochuyen2345 21-10-2015 7 0   Download

 • KẾ HOẠCH TỔNG KẾT THI HÀNH BỘ LUẬT HÌNH SỰ NĂM 1999

  pdf6p mungtetmoi 21-01-2013 32 4   Download

 • Kế hoạch Logistics chiến lược đã được quy định như sau: Một quá trình lập kế hoạch thống nhất, toàn diện và tích hợp để đạt được lợi thế cạnh tranh thông qua giá trị gia tăng và dịch vụ khách hàng, mà kết quả trong sự hài lòng của khách hàng tốt hơn (mà chúng ta mong muốn), bằng cách dự đoán nhu cầu trong tương lai cho các dịch vụ về logistics và quản lý các nguồn lực của toàn bộ chuỗi cung ứng (làm thế nào để tối ưu).

  ppt17p thanhvanmai 15-02-2011 521 257   Download

 • Chiếu theo định nghĩa "Dự án là một tập hợp những hoạt động được sắp đặt theo lịch trình, có thời hạn, trong phạm vi ngân sách và không phải là hoạt động thường xuyên" (Lewis, 2001 ) thì một kế hoạch dự án cá nhân cũng được coi là một dự án - dự án mini.

  pdf17p phuonghoangnho 22-04-2010 366 197   Download

 • Bảng phân công này được tổng hợp từ khung theo dõi và đánh giá dựa trên kết quả tình hình thực hiện kế hoạch 5 năm 2006 - 2010, được phân công theo sở, ngành, địa phương như sau

  pdf0p hoangly 24-06-2009 336 108   Download

 • Kế hoạch marketing của công ty Honda Việt Nam có nội dung trình bày tổng quan về tập đoàn Honda, phân tích năng lực thực tại, phân tích thị trường vĩ mô, phân tích hiện trạng thị trường, phân tích môi trường vi mô, phân tích đối thủ cạnh tranh, chiến lược marketing hiện tại, tài chính, các chiến lược khác và kết luận.

  doc23p xuantriu1 23-08-2014 237 85   Download

 • Tài liệu Mẫu kế hoạch kinh doanh là kế hoạch kinh doanh mẫu với các đề mục chính: thông tin tổng quan, giới thiệu sản phẩm và mục đích của kế hoạch, phân tích khách hàng và kênh tiêu thụ, phân tích kinh doanh, phân tích sản xuất - chế biến, phân tích tài chính, biến cố có khả năng và khả năng điều chỉnh, kết luận chung.

  doc15p duongxuan92 14-04-2014 190 72   Download

 • Thông qua giới thiệu khái quát về Cộng đồng Kinh tế ASEAN (AEC), một trong ba trụ cột chính của Cộng đồng ASEAN, bài viết phân tích những kết quả đạt được trong lộ trình hướng tới thành lập AEC, thể hiện ở việc thực thi các nội dung trong Kế hoạch tổng thể xây dựng AEC, trên các lĩnh vực: thương mại hàng hóa, thương mại dịch vụ, đầu tư, quyền sở hữu trí tuệ...; những tác động tích cực và tiêu cực của việc tham gia AEC đối với thương mại Việt Nam.

  pdf10p manutd1907 01-07-2015 80 39   Download

 • Tài liệu tham khảo và hướng dẫn thủ tục hành chính tỉnh An Giang thuộc Lĩnh vực thống kê: Đấu thầu Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh. Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Kế hoạch và Đầu tư. Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết: 20 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

  pdf4p suphurua 26-10-2010 75 16   Download

 • Báo cáo "Tổng kết, đánh giá tình hình triển khai và kết quả thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2011-2015" thực hiện Công văn số 759/UBND –VX ngày 13/10/2015 của UBND huyện ĐăkR’Lấp. Mời các bạn cùng tham khảo.

  doc10p nakatamimosa 30-11-2015 40 11   Download

 • Kế hoạch số 2751/KH-UBND về tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm phong trào xây dựng khu dân cư văn hóa (1999-2009) và tuyên dương khu dân cư văn hóa tiêu biểu năm 2009 tại thành phố Hồ Chí Minh do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

  pdf4p lawvhxh1 16-11-2009 51 10   Download

 • HỘI ĐỒNG GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG - AN NINH TW ------Số: 170/HĐGDQP ANTW CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------Hà Nội, ngày 21 tháng 04 năm 2010 KẾ HOẠCH TỔ CHỨC TỔNG KẾT 10 NĂM THỰC HIỆN CÔNG TÁC GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG - AN NINH

  pdf14p luavitradong 22-05-2010 65 10   Download

 • Tài liệu tham khảo với đề tài: Kế hoạch Marketing Chi Duyên trà sẽ mang đến cho bạn những kiến thức hữu ích cho quá trình học tập. Bài bái cáo gồm các nội dung chính: Giới thiệu chung và mục tiêu của công ty trong 1-5 năm tới; Tổng quan thị trường; Sản phẩm và thị trường mục tiêu; Kế hoạch Marketing; Ngân sách, đánh giá, kiểm soát; Kết luận.

  doc24p kakashintl102 02-02-2014 26 10   Download

 • Cuốn sách Kinh tế xã hội Việt Nam năm 2002 kế hoạch 2003 tăng trưởng và hội nhập tổng hợp những kết quả từ các báo cáo chính thức công khai của các Bộ, ngành về việc thực hiện nhiệm vụ năm 2002 và kế hoạch, giải pháp thực hiện nhiệm vụ năm 2003 theo các nghị quyết của Đảng, Quốc hội và Chính phủ trên các phương diện về kinh tế và xã hội.

  pdf366p muathu102 20-03-2013 43 7   Download

 • 1. Tổng quan 2. Kĩ năng trao đổi 3. Tư duy chiến lược về dự án 4. Lập kế hoạch dự án5. Theo dõi và Kiểm soát dự án 6. Khoán ngoài 7. Quản lí thay đổi và kết thúc dự án 9.Quản lí dự án Việt Nam 8. Kĩ năng quản lí chung

  pdf45p beembank123 24-06-2013 45 7   Download

 • Mẫu Báo cáo tổng kết về phòng chống các tệ nạn xã hội trong học kì I năm học 2013 - 2014 gồm có 5 phần trình bày về đặc điểm nhà trường; công tác xây dựng kế hoạch; mục tiêu; các biện pháp thực hiện; kết quả thực hiện kế hoạch phòng chống tệ nạn xã hội. Mời các bạn tham khảo.

  doc6p quangdungkien888 08-03-2015 42 7   Download

 • Báo cáo "Tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2013 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2014" trình bày về kết quả thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2013, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2014. Mời các bạn cùng tham khảo.

  doc10p dieptieutu_2110 14-01-2016 42 7   Download

 • Mẫu Kế hoạch tổ chức vận động hiến máu nhân đạo lần I năm học 2014 của Trường THPT Trần Nhân Tông sau đây có kết cấu gồm 6 phần bao gồm những nội dung về: mục đích yêu cầu; đối tượng, điều kiện, chỉ tiêu; thời gian và địa điểm thực hiện; ban tổ chức; tổ chức thực hiện hoạt động hiến máu nhân đạo. Mời các bạn tham khảo.

  doc5p phihungtnt 09-03-2015 30 5   Download

Đồng bộ tài khoản