Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin

Xem 1-20 trên 153 kết quả Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin
 • Sáng kiến “Ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác chủ nhiệm ở lớp 4/2 trường Tiểu học Hùng Vương” xây dựng việc thiết kế hồ sơ chủ nhiệm trên trang Web cá nhân, việc thiết kế hồ sơ này giúp cho giáo viên quản lý lớp học một cách dễ dàng, khoa học, việc cập nhật thông tin: điểm hằng tháng, điểm kiểm tra định kỳ, kế hoạch hằng tháng, thông báo, thực đơn bán trú,...đều dễ dàng. Mời quý thầy cô tham khảo sáng kiến trên.

  pdf26p hathieudao 30-05-2014 141 45   Download

 • Sau khi học xong chuyên đề "Ứng dụng Công nghệ thông tin và truyền thông trong trường THPT" học viên hiểu được: Các khái niệm thông tin, công nghệ thông tin, vai trò của CNTT và truyền thông trong sự phát triển của xã hội, một số lĩnh vực ứng dụng CNTT, tác động của CNTT và truyền thông đối với giáo dục, ứng dụng CNTT trong quản lý nhà trường, vai trò của cán bộ quản lý với việc ứng dụng CNTT trong nhà trường.

  pdf36p missminh32 09-04-2014 133 35   Download

 • Tình trạng chung của trường học hiện nay là đều đưa phương tiện, thiết bị ứng dụng công nghệ thông tin vào và tiến hành tổ chức các hoạt động, tuy nhiên tính hình thức và đối phó vẫn còn chiếm lĩnh; vấn đề đồng bộ thiết bị, đồng bộ nhận thức, đồng bộ kế hoạch và hoạt động có ứng dụng công nghệ thông tin … vẫn còn là điều khó khắc phục.

  pdf32p hathieudao 30-05-2014 75 15   Download

 • Tham khảo tài liệu 'mẫu số 1.2 nội dung tổng thể kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin', biểu mẫu - văn bản, biểu mẫu phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf5p aotuong123 06-01-2012 75 9   Download

 • Quyết định Số 3173/QĐ-BVHTTDL ban hành Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin năm 2015 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Mời các bạn tham khảo.

  pdf17p pechi1412 23-11-2015 25 0   Download

 • MẪU KẾ HOẠCH ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN (Ban hành kèm theo Quyết định số 2699/QĐ-BTC ngày 10/11/2011 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

  pdf2p aotuong123 06-01-2012 59 3   Download

 • Tham khảo luận văn - đề án 'luận văn: ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ phát triển kinh tế - xã hội tỉnh vĩnh phúc thực trạng và giải pháp', luận văn - báo cáo, tài chính - kế toán - ngân hàng phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf0p hotmoingay5 20-01-2013 68 16   Download

 • Báo cáo: Ứng dụng công nghệ thông tin để tính toán dự báo lượng phân bón cần thiết hàng năm cho một số loại cây trồng chính ở Đồng Nai nhằm trình bày kết quả xây dựng phần mềm tính toán nhu cầu phân bón cần thiết đối với các loại cây trồng chính trên địa bàn tỉnh Đồng Nai; giúp người dân và các cơ quan chức năng chủ động lập kế hoạch đầu tư phân bón cho sản xuất nông nghiệp và nâng cao hiệu quả đầu tư trong sản xuất nông nghiệp của tỉnh.

  pdf5p iasvn_org123 26-06-2014 44 7   Download

 • Kế hoạch thực hiện chuyên đề tổ "Khoa học xã hội - Trường THCS Long Cốc" năm học 2014-2015 trình bày về chuyên đề đổi mới phương pháp dạy học qua ứng dụng công nghệ thông tin vào việc khai thác các tư liệu phục vụ giảng dạy môn Khoa học xã hội trong trường trung học cơ sở. Mời các bạn cùng tham khảo.

  doc4p t82t85 23-11-2015 120 8   Download

 • Kế hoạch 4379/KH-UBND năm 2013 ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động cơ quan quản lý nhà nước tỉnh Phú Thọ năm 2014.

  doc13p tienthanhcong7892 24-05-2014 20 0   Download

 • Kế hoạch 112/KH-UBND năm 2013 kiểm tra công tác cải cách hành chính, kiểm soát thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin và ISO do tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành.

  doc10p tienthanhcong7892 24-05-2014 20 0   Download

 • Kế hoạch 172/KH-UBND ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động cơ quan nhà nước tỉnh Tiền Giang năm 2014.

  doc12p tichtutite 17-06-2014 20 0   Download

 • Quyết định số: 4058/QĐ-BTP ban hành Kế hoạch Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của Ngành Tư pháp năm 2015; căn cứ Nghị định số 22/2013/NĐ-CP ngày 13/3/2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tư pháp; căn cứ Nghị định số 64/2007/NĐ-CP ngày 10/4/2007 của Chính phủ về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước;...

  pdf21p huyen06281982 21-10-2015 14 0   Download

 • Module Tiểu học 22: Sử dụng phần mềm giáo dục để dạy học ở tiểu học giúp học viên liệt kê được các kiến thức về nội dung, phương pháp và công nghệ trong mối liên quan giữa chúng để hình thành cho bản thân kế hoạch bồi dưỡng về công nghệ thông tin từ đó có phương pháp và kĩ năng ứng dụng công nghệ thông tin vào dạy học.

  pdf58p minhminhnguyen32 10-06-2014 66 6   Download

 • Diễn đàn Công nghệ Thông tin Thế giới (gọi tắt là WITFOR) do IFIP đưa sáng kiến thành lập năm 2003. Mục tiêu của WITFOR là tăng cường hợp tác, hỗ trợ các nước đang phát triển tăng cường thúc đẩy ứng dụng CNTT trong các lĩnh vực kinh tế - xã hội làm nền tảng cho việc thực hiện “Mục tiêu thiên niên kỷ” do Liên Hợp quốc đề ra và triển khai “Kế hoạch hành động” của Hội nghị Thượng đỉnh Thế giới về Xã hội thông tin (WSIS)....

  pdf8p ngoctuyen 17-06-2009 171 26   Download

 • Công văn 1329/BTTTT-KHTC của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc hướng dẫn triển khai thực hiện Quyết định số 48/2009/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động cơ quan nhà nước giai đoạn 2009-2010

  pdf4p quynhson 19-08-2009 102 16   Download

 • Quyết định số 43/2008/QĐ-TTg về việc phê duyệt kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước năm 2008 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

  pdf15p baoliem 17-10-2009 87 11   Download

 • Quyết định số 34/2008/QĐ-UBND về việc phê duyệt Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ quan Nhà nước tỉnh Bắc Ninh giai đoạn 2008-2010 do Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh ban hành

  pdf11p baoliem 17-10-2009 89 10   Download

 • Quản lý dự án phần mềm việc lên kế hoạch có tính khoa học và nghệ thuật trong quá trình quản lý các dự án phần mềm.[1] Nó chính là quy trình quản lý dự án theo các chính sách được lên kế hoạch, theo dõi và kiểm soát.

  pdf40p esc_12 29-07-2013 53 16   Download

 • Phần 2 Ebook Thông tin và số liệu thống kê về công nghệ thông tin và truyền thông Việt Nam 2013 trình bày ứng dụng của CNTT trong các cơ quan nhà nước; an toàn thông tin; nguồn nhân lực; hệ thống chính sách, văn bản quy phạm pháp luật về CNTT-TT; các chiến lươc, quy hoạch, chương trình và dự án về CNTT-TT, hợp tác quốc tế.

  pdf92p votinhdon91 08-09-2014 38 12   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

Đồng bộ tài khoản