Kế hoạch vốn năm 2009

Xem 1-20 trên 35 kết quả Kế hoạch vốn năm 2009
 • Công văn 121/BXD-KHTC của Bộ Xây dựng báo cáo tình hình triển khai thực hiện dự án, công tác giải ngân vốn đầu tư xây dựng năm 2008 kéo dài và kế hoạch vốn năm 2009

  doc1p hoanglinh 19-08-2009 62 4   Download

 • Quyết định số 40/2008/QĐ-UBND về việc giao kế hoạch vốn xây dựng cơ bản tập trung năm 2009 do Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị ban hành

  pdf5p lawttnh14 13-11-2009 44 3   Download

 • EIB được thành lập sớm nhất trong hệ thống các NHTMCP Việt Nam với quy mô không ngừng mở rộng và tốc độ tăng trưởng cao từ những năm đầu thành lập cho đến nay.

  doc8p lonxon 06-06-2011 98 25   Download

 • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC GIAO CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN NĂM 2010 BẰNG NGUỒN VỐN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC VÀ NGUỒN VỐN XỔ SỐ KIẾN THIẾT ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KIÊN GIANG

  pdf4p inoneyear2 22-03-2010 51 3   Download

 • Quyết định số 41/2008/QĐ-UBND về việc giao kế hoạch vốn Trung ương hỗ trợ đầu tư theo mục tiêu và vốn Chương trình mục tiêu Quốc gia năm 2009 do Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị ban hành

  pdf17p lawdt1 02-12-2009 33 2   Download

 • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC GIAO KẾ HOẠCH VỐN TRUNG ƯƠNG HỖ TRỢ ĐẦU TƯ THEO MỤC TIÊU VÀ VỐN CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA NĂM 2010 UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG TRỊ

  pdf24p caucathadieu 27-04-2010 51 2   Download

 • Việt Nam là một nước có nền kinh tế nông nghiệp, lực lượng lao động tập trung chủ yếu ở nông thôn. Có tới 70,37 % dân số sống trong khu vực nông thôn (khoảng trên 60 triệu người, theo tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2009). Cùng với tốc độ đô thị hóa ngày càng cao thì sự khác biệt giữa thu nhập và mức sống dân cư sống ở khu vực thành thị với khu vực nông thôn ngày càng lớn. Thậm trí tốc độ phát triển không đồng đều cũng diễn ra giữa các...

  doc43p buiduongson3 09-04-2013 183 98   Download

 • Từ một cơ sở sản xuất kinh doanh nhỏ, với số vốn ban đầu là 400.000.000(đ). Đăng ký kinh doanh lần đầu ngày 14 tháng 5 năm 2007, mã số đăng ký 4 6 0 2 0 0 2 7 5 7. Sau một quá trình phát triển và mở rộng sản xuất thì ngày 24 tháng 12 năm 2009 chủ doanh nghiệp quyết định đăng ký thay đổi lần thứ nhất, lấy tên công ty là Công ty TNHH Quốc Hùng. Được sở kế hoạch và đầu tư tỉnh Bình Dương cấp giấy phép kinh doanh số 3 7 0 0 7 9 7...

  doc56p hadu_blue 23-06-2012 205 59   Download

 • Bên cạnh đó, kế hoạch tổng thể của thành phố là xây dựng các nhà máy sản xuất compost và chế biến phân hữu cơ không thực hiện được do các nhà đầu tư thiếu vốn hoặc không vay được vốn. Như vậy, sau khi phân loại, rác vẫn bị đổ chung vào bãi chôn lấp. Chương trình phải kết thúc vào cuối năm 2009 mà không đạt được kết quả như mong muốn.

  pdf143p lux_12 14-06-2013 109 58   Download

 • Quyết định 3526/QĐ-UBND của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về giao chỉ tiêu kế hoạch đầu tư xây dựng năm 2009 (đợt 2) nguồn vốn xổ số kiến thiết và nguồn vốn ngân sách thành phố

  doc2p 1huutri 06-08-2009 105 11   Download

 • Công văn 7507/BTC-ĐT của Bộ Tài chính về việc quản lý thanh toán vốn đầu tư kế hoạch năm 2009

  pdf3p lythong 18-08-2009 97 11   Download

 • VỀ VIỆC GIAO CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN NĂM 2010 BẰNG NGUỒN VỐN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC VÀ NGUỒN VỐN XỔ SỐ KIẾN THIẾT ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KIÊN GIANG

  pdf3p caucathadieu 27-04-2010 52 5   Download

 • Công văn 83/BXD-KHTC của Bộ Xây dựng về việc thực hiện và thanh toán kế hoạch vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2008 và đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án năm 2009

  doc1p danguyen 19-08-2009 48 4   Download

 • Quyết định số 2016/QĐ-UBND về việc duyệt cho vay vốn theo dự án quỹ quốc gia về việc làm năm 2009 do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

  pdf2p lawdt1 02-12-2009 47 4   Download

 • Thông báo số 317/TB-VP về nội dung kết luận của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Lê Hoàng Quân tại buổi họp thường trực Ủy ban nhân dân thành phố ngày 11 tháng 5 năm 2009 về việc áp dụng hình thức thi công ứng vốn để triển khai các dự án đầu tư xây dựng cơ bản cấp bách của thành phố trong năm 2009 do Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

  pdf2p lawdt1 02-12-2009 37 4   Download

 • Quyết định số 88/2009/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế góp vốn, mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài trong các doanh nghiệp Việt Nam

  pdf7p lawdt1 02-12-2009 50 4   Download

 • Quyết định 3526/QĐ-UBND của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về giao chỉ tiêu kế hoạch đầu tư xây dựng năm 2009 (đợt 2) nguồn vốn xổ số kiến thiết và nguồn vốn ngân sách thành phố

  doc0p 1huutri 06-08-2009 40 3   Download

 • Nghị quyết số 78/2008/NQ-HĐND về kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản nguồn vốn ngân sách quận năm 2009 do Hội đồng nhân dân quận Bình Tân ban hành

  pdf3p lawdt1 02-12-2009 48 3   Download

 • Nghị quyết số 50/2008/NQ-HĐND về phê duyệt danh mục và kinh phí các dự án đầu tư từ nguồn vốn ngân sách tập trung do Ủy ban nhân dân thành phố phân cấp cho Ủy ban nhân dân quận 4 quản lý trong năm 2009 do Hội đồng nhân dân quận 4 ban hành

  pdf2p lawdt1 02-12-2009 50 3   Download

 • VỀ KẾ HOẠCH PHÂN BỔ VỐN ĐẦU TƯ XDCB NĂM 2010 VÀ DANH MỤC CÔNG TRÌNH TRỌNG ĐIỂM CỦA TỈNH SỬ DỤNG VỐN NGÂN SÁCH HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG TRỊ KHÓA V, KỲ HỌP THỨ 19

  pdf39p caucathadieu 27-04-2010 42 3   Download

Đồng bộ tài khoản