Kế hoạch xây dựng tiêu chuẩn quốc gia

Xem 1-20 trên 37 kết quả Kế hoạch xây dựng tiêu chuẩn quốc gia
 • MẪU ĐĂNG KÝ KẾ HOẠCH XÂY DỰNG TIÊU CHUẨN QUỐC GIA (Ban hành kèm theo Thông tư số 03/2011/TT-BTTTT ngày 04 tháng 01 năm 2011 của Bộ Thông tin và Truyền thông)

  pdf2p quadau_haudau 28-01-2011 126 7   Download

 • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH XÂY DỰNG TIÊU CHUẨN QUỐC GIA NĂM 2013

  pdf1p hoamai_do 01-02-2013 24 3   Download

 • Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 7956:2008 áp dụng để lựa chọn địa điểm; quy hoạch xây dựng nghĩa trang mới; cải tạo xây dựng công trình trong nghĩa trang cho các đô thị và vùng đô thị trên phạm vi toàn quốc. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  doc9p thangnamvoiva13 17-08-2016 22 9   Download

 • Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 8217:2009 cung cấp cho các bạn kiến thức về đất xây dựng công trình thủy lợi - phân loại. Tiêu chuẩn này quy định việc phân loại đất gặp phổ biến trong tự nhiên được sử dụng trong xây dựng công trình thủy lợi. Tiêu chuẩn này áp dụng trong khảo sát, thiết kế, thi công, nghiên cứu địa chất công trình phục vụ cho quy hoạch, thiết kế mới, cải tạo sửa chữa hoặc nâng cấp các công trình thủy lợi.

  doc23p thaoqb86 08-12-2015 20 5   Download

 • Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN ISO 10003:2011 đưa ra các hướng dẫn cho tổ chức trong việc hoạch định, thiết kế, xây dựng, triển khai, duy trì và cải tiến quá trình giải quyết tranh chấp hiệu lực và hiệu quả đối với các khiếu nại chưa được tổ chức giải quyết.

  doc24p thangnamvoiva13 17-08-2016 14 3   Download

 • Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 8270:2009 áp dụng trong lập đồ án quy hoạch xây dựng đô thị và thiết kế quy hoạch cây xanh sử dụng hạn chế và cây xanh chuyên dụng trong các đô thị. Tiêu chuẩn này quy định các chỉ tiêu diện tích đất cây xanh sử dụng hạn chế và cây xanh chuyên dụng trong các đô thị.

  doc23p thangnamvoiva22 03-10-2016 4 2   Download

 • Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 10406 : 2015 Công trình thủy lợi - Tính toán hệ số tiêu thiết kế. Tiêu chuẩn này quy định phương pháp tính toán hệ số tiêu thiết kế cho các hệ thống thủy lợi (hoặc vùng tiêu) có nhiều đối tượng tiêu nước khác nhau. Tiêu chuẩn này dùng trong thiết kế quy hoạch, đầu tư xây dựng bao gồm các xây dựng mới, cải tạo nâng cấp công trình, hệ thống các công trình tiêu nước đã có và quản lý khai thác công trình tiêu nước.

  doc47p xuanhieu_wru 06-10-2016 24 2   Download

 • Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 8927:2013. Tiêu chuẩn về Phòng trừ sâu hại cây rừng - hướng dẫn chung. Tiêu chuẩn này áp dụng vào việc quản lý, lập kế hoạch và định mức cho công tác phòng trừ sâu hại trong quá trình xây dựng, nuôi dưỡng, bảo vệ và kinh doanh rừng (rừng tự nhiên, rừng trồng, rừng đặc dụng, rừng phòng hộ, rừng sản xuất và vườn ươm cây rừng).

  doc9p peheo273 26-11-2015 19 0   Download

 • Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 8928:2013 trình bày về phòng trừ bệnh hại cây rừng - hướng dẫn chung. Tiêu chuẩn này áp dụng vào việc quản lý, lập kế hoạch và định mức cho việc điều tra, phòng trừ bệnh hại trong quá trình xây dựng, nuôi dưỡng, bảo vệ và kinh doanh rừng trồng sản xuất và rừng trồng phòng hộ.

  doc7p peheo273 26-11-2015 10 0   Download

 • Mời các bạn cùng tham khảo tài liệu TCVN 4601:2012 Công sở quan hành chính nhà nước yêu cầu thiết kế. Tiêu chuẩn này áp dụng khi thiết kế mới hoặc thiết kế cải tạo nâng cấp nhà công sở của các cơ quan hành chính nhà nước. Hi vọng tài liệu sẽ là nguồn tham khảo bổ ích cho các bạn học ngành xây dựng, thiết kế.

  pdf32p retcl83 01-10-2016 29 10   Download

 • TCVN 8794 : 2011 do Viện Kiến trúc, Quy hoạch Đô thị và Nông thôn biên soạn, Bộ Xây dựng đề nghị, Tổng cục Tiêu chuẩn - Đo lường - Chất lượng thẩm định, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố.

  pdf23p kloi1122 19-10-2017 1 1   Download

 • Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 4449:1987 về Quy hoạch xây dựng đô thị - Tiêu chuẩn thiết kế áp dụng để thiết kế quy hoạch xây dựng các đô thị mới, cải tạo các đô thị hiện có của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

  doc118p thangnamvoiva5 01-12-2016 8 3   Download

 • Trong một vài năm lại đây, người ta đã xây dựng được một số lượng ngày càng tăng các tiêu chuẩn quốc gia và khu vực trong lĩnh vực cấp nhãn hiệu sinh thái, quản lý môi trường và kiểm toán. Hiện nay trên thế giới có gần 20 kế hoạch cấp nhãn hiệu sinh thái quốc gia bao gồm cả ở một số nước đang phát triển như Brazil, ấn Ðộ, Hàn Quốc.

  pdf29p tuongvan 04-09-2009 2233 1119   Download

 • Dự án đầu tư xây dựng trường mầm non – tiểu học theo tiêu chuẩn quốc tế gồm các nội dung: Báo cáo tóm tắt về dự án, bối cảnh và căn cứ xác định sự cần thiết đầu tư dự án, địa điểm xây dựng, giải pháp thiết kế xây dựng sơ bộ, tổ chức hoạt động, đánh giá tác động môi trường, tổng mức đầu tư dự án, kế hoạch đầu tư và nguồn vốn thực hiện dự án, hiệu quả tài chính dự án, kết luận và kiến nghị.

  pdf50p sophantrotreu10 29-04-2016 426 180   Download

 • ISO (tổ chức tiêu chuẩn hoá quốc tế) là một liên minh các cơ quan tiêu chuẩn quốc gia trên toàn thế giới (các cơ quan thành viên của ISO). Công việc chuẩn bị Tiêu chuẩn Quốc tế thường được thực hiện thông qua uỷ ban kỹ thuật ISO. Mỗi thành viên quan tâm đến một lĩnh vực nào đó thành lập ra một uỷ ban kỹ thuật có quyền đại diện cho uỷ ban này.

  pdf22p phuongthanh1 30-10-2009 103 49   Download

 • TCVN là viết tắt của cụm từ Tiêu chuẩn Việt Nam, dùng làm kí hiệu tiền tố cho các bộ tiêu chuẩn quốc gia của Việt Nam. Các TCVN do Viện Tiêu chuẩn Chất lượng Việt Nam (thuộc Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường chất lượng) và các bộ, ngành tổ chức xây dựng, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố.

  pdf662p lanlan38 01-04-2013 67 19   Download

 •  Mục tiêu của tiêu chuẩn này là xây dựng tiêu chuẩn khách sạn Xanh trong Hiệp hội các Quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) với một quy trình cấp giấy chứng nhận mà làm tăng sự bảo tồn môi trường thân thiện và năng lượng trong ngành lưu trú ASEAN, với một thỏa thuận thống nhất trong các nước thành viên ASEAN.

  pdf18p uocvongxua02 04-06-2015 47 16   Download

 • Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 2748:1991 về Phân cấp công trình xây dựng - Nguyên tắc chung quy định những nguyên tắc chung để phân cấp và xác định cấp công trình xây dựng bao gồm các công trình dân dụng, công nghiệp, giao thông, thuỷ lợi... nhằm tạo điều kiện để xác định các giải pháp kinh tế kĩ thuật hợp lí khi thiết kế hoạch đầu tư xây dựng.

  doc4p bautroibinhyen9 18-12-2016 4 1   Download

 • TCVN 9411:2012 Nhà ờ liên kế - Tiêu chuẩn thiết kế được áp dụng để thiết kế các nhà ở riêng lẻ được xây dựng thành dãy có sự thống nhất về kiến trúc và hệ thống hạ tầng, đáp ứng yêu cầu thiết kế đô thị.

  pdf26p retcl83 01-10-2016 5 0   Download

 • Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 5569:1991 gồm những thuật ngữ và định nghĩa cơ bản về dòng nước dùng để quản lí thống nhất trong lĩnh vực xây dựng: Nghiên cứu khoa học, giảng dạy; qui hoạch; thiết kế; thi công; nghiệm thu; khai thác và công trình. Mời các bạn cùng tham khảo.

  doc4p bautroibinhyen6 01-12-2016 0 0   Download

Đồng bộ tài khoản