Kê khai thuế khi chuyên đối sở hữu

Xem 1-3 trên 3 kết quả Kê khai thuế khi chuyên đối sở hữu
  • Công văn 2102/TCT-CS của Tổng cục Thuế về việc chứng từ, kê khai thuế khi chuyển đổi sở hữu

    pdf2p peternguyen 13-08-2009 29 1   Download

  • Trường hợp kỳ tính thuế năm đầu tiên của doanh nghiệp mới thành lập kể từ khi được cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và kỳ tính thuế năm cuối cùng đối với doanh nghiệp chuyển đổi loại hình doanh nghiệp, chuyển đổi hình thức sở hữu, hợp nhất, sáp nhập, chia, tách, giải thể, phá sản có thời gian ngắn hơn 03 tháng thì được cộng với kỳ tính thuế năm tiếp theo (đối với doanh nghiệp mới thành lập) hoặc kỳ tính thuế năm trước đó (đối với doanh ...

    doc80p luta3010 02-05-2012 663 286   Download

  • Bài giản Phương pháp khấu trừ thuế các trường hợp được khấu trừ nhằm trình bày chế độ miễn, giảm và hoàn thuế, kê khai quyết toán thuế giá trị gia tăng. Khi chuyển đổi sở hữu, chuyển đổi doanh nghiệp, sát nhập, hợp nhất, chia, tách, giải thể, phá sản, chấm dứt hoạt động có số thuế GTGT nộp thừa hoặc số thuế GTGT đầu vào chưa được khấu trừ hết.

    ppt8p red_12 19-05-2014 31 2   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

Đồng bộ tài khoản