Kế toán công nợ

Tham khảo và download 20 Kế toán công nợ chọn lọc sau:
 • Việc thanh toán liên quan trực tiếp tới một số khoản mục thuộc về vốn bằng tiền, khoản phải thu, nợ phải trả... nên có ảnh hưởng lớn tới tình hình tài chính của doanh nghiệp trong một thời kỳ nhất định.

  doc50p livelovelivelove 27-05-2011 2500 1103   Download

 • Với nền kinh tế đang trong thời kỳ phát triển rất mạnh và bất ổn như..hiện nay thì đối với doanh nghiệp công tác kế toán công nợ cũng rất quan trọng..vì một doanh nghiệp ngoài việc phải thanh toán các khỏan nợ cho khách hàng..nhằm để có được chữ tín với khách hàng ra còn phải thu hồi được các khỏan nợ..để tránh tình trạng bị chiếm dụng vốn của doanh nghiệp.

  doc91p anhthangkaka 06-04-2012 2066 791   Download

 • Tài liệu tham khảo về biểu mẫu mô tả công việc kế toán công nợ.

  doc4p leminh250289 01-12-2010 1543 692   Download

 • Những công việc mà nhân viên kế toán công nợ phải làm

  pdf3p phuongthanh1 26-10-2009 1818 364   Download

 • Kế toán Công ty cổ phần, Công Ty cổ phần Công Trình Đô Thị Cam Ranh là DoanhNghiệp được thành lập dưới hình thức chuyển từ Doanh nghiệp nhà nước thành Công Ty cổ phần. Công Ty được tổ chức và hoạt động theo.

  pdf35p minhanh 14-03-2009 1376 301   Download

 • CHƯƠNG 4 KẾ TOÁN CÔNG TY CỔ PHẦN.Mục tiêu của chương Học xong chương này sinh viên phải nắm được các kiến thức cơ bản về công ty cổ phần, bao gồm: - Đặc điểm kinh tế pháp lý của công ty cổ phần và những ảnh hưởng của nó đến tổ chức công tác kế toán.

  pdf35p meoheo5 13-05-2011 817 292   Download

 • Tham khảo tài liệu 'bản mô tả công việc kế toán công nợ', biểu mẫu - văn bản, biểu mẫu phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  doc4p mrcheng 22-06-2011 219 98   Download

 • Chuyên đề kế toán các khoản nợ phải trả người bán, vay ngắn hạn, vay dài hạnvà nhận ký cược ký quỹ dài hạn là một vấn đề rất quan trọng trong lĩnh vực sản xuất kinh doanh, nó phản ánh chung nhất kết quả chất lượng sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp nói chungvà công ty TNHH SELTA nói riêng.

  doc60p elirabetter 30-09-2009 330 210   Download

 • CHƯƠNG 1..CƠ SỞ LÝ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁN CÁC KHOẢN PHẢI THU TRONG DOANH NGHIỆP..1.1 Khái quát chung về các khoản phải thu trong doanh nghiệp..1.1.1 Khái niệm, bản chất, nguồn gốc khoản phải thu:..Khái niệm:..Khoản phải thu là giá trị của tất cả hàng hóa và dịch vụ mà khách hàng còn nợ Công ty. Trong đó:..

  doc70p tienkhanha13 19-03-2013 262 162   Download

 • Phạm vi khảo sát/Đối tượng phỏng vấn..1. Chu trình doanh thu và sản xuất/BP bán hàng, BPsản xuất..2. Chu trình doanh thu/BP kế toán công nợ, Bp thu nợ, BP tín dụng..3. Chu trình sản xuất/ Bộ phận sản xuất, BP kế toán quản trị..4. Chu trình chi phí/BP Yêu cầu, BP mua hàng, BP nhận hàng, BP kế toán, kiểm toán nội bộ

  pdf8p haichau 24-06-2009 374 106   Download

 • Chương 4. KẾ TOÁN THANH TOÁN..Mục tiêu chung: Giúp cho người học nhận thức đối tượng kế toán là các khoản phải thu ở khách hàng, phải trả cho khách hàng, các khoản vay, nợ, tạm ứng qua kho bạc, các khoản ứng trước, trả trước, các khoản nhận trước trong các đơn vị hành chính sự nghiệp.

  pdf42p tinhphuong60 15-06-2010 944 712   Download

 • Hoạt động KD trong nền kinh tế thị trường đòi hỏi phải có sự quản lý chặt chẽ về vốn về vốn đảm bảo cho việc sử dụng vốn một cách hiệu quả nhất, hạn chế đến mức thấp nhất tình trạng ứ đọng vốn hoặc thiếu vốn trong KD từ đó đảm bảo hiệu quả KD tối ưu nhất.

  doc59p livelovelivelove 27-05-2011 3596 1499   Download

 • - Tùy thuộc vào đối tượng khách hàng mà có nhận xét, đánh giá khả năng chi trả để đồng ý hoặc không đồng ý việc bán chịu. Trường hợp Công ty biết rõ khách hàng đó không còn khả năng thanh toán nữa thì kiên quyết không bán chịu cho khách hàng này.

  pdf8p lavie6 26-07-2011 162 97   Download

 • Nhận hợp đồng kinh tế của các bộ phận:.- Kiểm tra nội dung, các điều khoản trong hợp đồng có liên quan đến điều khoản.thanh toán..- Thêm mã khách hàng, mã nhà cung cấp mới vào Solomon đối với các khách hàng mới.- Sửa mã trên đối với khách hàng, nhà cung cấp có sự chuyển nhượng hoặc thay đổi.- Vào mã hợp đồng trong Phần mềm quản lý Tài chính Kế toán để theo dõi theo từng.

  doc4p thienthannho 16-04-2009 2953 649   Download

 • Tài liệu tham khảo Mẫu biên bản đối chiếu công nợ

  doc2p hoanglichthiep 01-11-2010 5882 629   Download

 • Tham khảo bài thuyết trình 'kế toán mua hàng và công nợ phải trả', tài chính - ngân hàng, kế toán - kiểm toán phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  ppt34p michealnoc 25-02-2011 558 216   Download

 • Tham khảo bài thuyết trình 'kế toán bán hàng và công nợ phải thu', tài chính - ngân hàng, kế toán - kiểm toán phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  ppt34p michealnoc 25-02-2011 591 244   Download

 • Trong kế toán hiện đại có rất nhiều bộ phận kế toán: Kế toán tiền mặt, kế toán tài sản cố định, kế toán vật tư, kế toán công nợ…và trong số đó không thể không nhắc tới kế toán các khoản thanh toán với người lao động. Đây có thể coi là một trong những bộ phận kế toán quan trọng đối với bất kỳ doanh nghiệp và tổ chức nào.

  doc68p nhoctrasuasax 05-08-2012 269 161   Download

 • Kế toán luôn gắn liền với nền sản xuất xã hội, nó là một công cụ không..thể thiếu được trong công việc điều hành và quản lý kinh tế vĩ mô.Trong nền..kinh tế thị trường, mỗi doanh nghiệp muốn tồn tại và phát triển thì phải có..những phương án sản xuất và chiến lược kinh doanh có hiệu quả. Để làm..

  doc61p quyenngoan 26-06-2010 1707 1159   Download

 • Công ty dịch vụ thương mại Tràng Thi có số liệu tại tháng 3 năm 2005 như sau : Phương pháp tính giá vốn thành phẩm là phương pháp bình quân gia quyền tính nguyên vật liệu xuất kho là phương pháp bình quân cả kỳ dự trữ . Thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ . A . Số dư đầu kỳ của một số tài khoản trong tháng 3 năm 2005 như sau :

  pdf134p locdinhky 29-07-2010 310 163   Download

Đồng bộ tài khoản