» 

Kế Toán đại Cương

 • ÔN TẬP LÝ THUYẾT KẾ TOÁN ĐẠI CƯƠNG

  Tài liệu tham khảo ôn tập lý thuyết kế toán đại cương

  pdf 5p kieprongbuon_boy 09-10-2010 764 325

 • 24 câu hỏi kiểm tra trong lớp và bài tập(28/12/06) KẾ TOÁN ĐẠI CƯƠNG

  1) Nhóm nào sau đây sử dụng dữ liệu kế toán trong việc dự kiến cho sinh lời thanh toán công nợ: a) Ban lãnh đạo b) Chủ nợ c)

  doc 4p lankute175 07-10-2011 232 114

 • KẾ TOÁN ĐẠI CƯƠNG

  Tham khảo bài thuyết trình 'kế toán đại cương', tài chính - ngân hàng, kế toán - kiểm toán phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  ppt 53p ducngoc1991 22-05-2011 203 75

 • Giáo trình lý thuyết kế toán đại cương giản lược

  LÝ THUYẾT KẾ TOÁN ĐẠI CƯƠNG Câu 1: Phân tích vai tro va nhiệm vụ của kế toán. Nhiệm vụ : _ Bảo vệ ta i sản của doanh nghiệp. _ Phản ánh va giám đốc tình hình thực hiện Kế toán ta i chính của doanh nghiệp. _ Phản ánh, giám đốc việc chấp hÀnh chính sách, chế độ Kế toán, tai chính của nha nước. _ Phát hiện khả năng tiềm năng trong doanh nghiệp. Vai tro : + Đối với doanh nghiệp: _ Kế toán...

  pdf 5p cnkbmt4 20-10-2011 142 55

 • Giáo trình Kế Toán Đại Cương - ĐH An Giang

  Giúp học viên hiểu được kế toán ra đời và phát triển trên cơ sở thực tiễn hoạt động kinh tế, gắn liền với sự phát triển của các nền kinh tế qua từng thời kỳ. Giới thiệu đôí tượng của môn học và các nguyên tắc cơ bản chi phôí môn học, làm hành lang cho các chương tiếp theo.

  pdf 68p kegiacmo 08-11-2013 30 11

 • Bài tập trắc nghiệm kiểm toán đại cương

  TÀI LIỆU THAM KHẢO VỀ BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM MÔN KIỂM TOÁN ĐẠI CƯƠNG

  doc 24p tiendat_1592 31-10-2011 746 344

 • Bài giảng Kiểm toán đại cương: Chương 3 - Trần Phan Khánh Trang

  Bài giảng Kiểm toán đại cương: Chương 3 Hệ thống kiểm soát nội bộ nhằm trình bày về lịch sử hình thành Hệ thống kiểm soát nội bộ, khái niệm hệ thống kiểm soát nội, các thành phần cấu thành hệ thống kiểm soát nội bộ, các hạn chế tiềm tàng của hệ thống kiểm soát nội bộ.

  pdf 101p wide_12 29-07-2014 8 3

 • Bài giảng Kiểm toán đại cương: Chương 4 - Trần Phan Khánh Trang

  Bài giảng Kiểm toán đại cương: Chương 4 Quy trình kiểm toán trình bày về các quy trình kiểm toán như chuẩn bị kiểm toán, thực hiện kiểm toán, hoàn thành kiểm toán, xây dựng kế hoạch và chương trình kiểm toán, tìm hiểu lý do kiểm toán viên tiền nhiệm không thể tiếp tục công việc qua việc trao đổi trực tiếp, đảm bảo tính độc lập và năng lực phục vụ khách hàng.

  pdf 62p wide_12 29-07-2014 7 2

 • Bài giảng Kiểm toán đại cương: Chương 5 - Trần Phan Khánh Trang

  Mục tiêu trình bày trong chương 5 Bằng chứng kiểm toán thuộc bài giảng Kiểm toán đại cương trình bày về khái niệm, tính chất của bằng chứng kiểm toán, phương pháp thu thập, đánh giá báo cáo kế toán, các bằng chứng kiểm toán đặc biệt.

  pdf 49p wide_12 29-07-2014 8 2

 • Bài giảng Kiểm toán đại cương: Chương 4 - Nguyễn Thị Thanh Hương

  Chương 4 Bằng chứng và hồ sơ kiểm toán thuộc bài giảng Kiểm toán đại cương. Chương này giúp người đọc có thể hiểu được các khái niệm, yêu cầu và các phương pháp thu thập bằng chứng kiểm toán, kể cả các bằng chứng kiểm toán đặc biệt, bằng các phương pháp và kỹ thuật lấy mẫu kiểm toán, từ đó hình thành hồ sơ kiểm toán phù hợp để đưa ra ý kiến kiểm toán.

  ppt 19p luongmylm 25-03-2014 9 2

 • Bài giảng Kiểm toán đại cương: Chương 3 - Nguyễn Thị Thanh Hương

  Chương 3 Kế hoạch kiểm toán thuộc bài giảng Kiểm toán đại cương. Chương này nhằm giúp người đọc hiểu và nắm được các nội dung cơ bản trong giai đoạn lập kế hoạch kiểm toán, bao gồm việc tìm hiểu mục đích, vai trò, các nhân tố ảnh hưởng, các thủ tục phân tích, đánh giá rủi ro và mức trọng yếu liên quan đến việc lập kế hoạch và thiết kế các chương trình kiểm toán thích...

  ppt 36p luongmylm 25-03-2014 10 1

 • Bài tập và lời giải nguyên lý kế toán

  Tài liệu ôn tập môn nguyên lý kế toán tham khảo gồm các dạng bài tập và lời giải hướng dẫn giúp các bạn sinh viên dễ dàng hiểu bài và nắm vững kiến thức môn học hơn.

  pdf 8p dicungtoi 18-10-2010 4392 2353

 • Giáo trình học Kế toán tài chính doanh nghiệp

  Trong các doanh nghiệp, để quản lý tài sản và quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh cần phải sử dụng hàng loạt các công cụ quản lý khắc nhau. Kế toán ở doanh nghiệp với chức năng thu nhận, xử lý, hệ thống hoá thông tin vè toàn bộ hoạt động kinh tế tài chính phát sinh ở doanh nghiẹp nhằm cung cấp những thông tin cần thiết phục vụ công tác quản lý kinh tế tài chính vĩ mô và vi mô...

  doc 347p noname1701 08-01-2010 1384 957

 • BÀI TẬP LÝ THUYẾT KẾ TOÁN

  Tài liệu ôn tập môn kế toán tham khảo gồm các dạng bài tập môn lý thuyết kế toán dành cho sinh viên chuyên ngành kế toán, tài chính ngân hàng, quản trị doanh nghiệp tham khảo ôn tập củng cố kiến thức.

  doc 10p thanhthanh8873 13-10-2010 967 459

 • Lý thuyết kế toán đại cương

  Kế toán giúp cho doanh nghiệp theo dõ i thườ ng xuyên tình hình hoạ t động sản xuất của doanh nghiệp cũ ng như theo dõ i thị trườ ng để điều tiết sản xuất => doanh nghiệp hoạt động tốt, tránh thâm lạm tà i sản nhờ kiểm soát nội bộ.

  pdf 5p songngoc 12-03-2009 1958 290

 • Tìm hiểu về Sổ kế toán

  Sổ kế toán là các tờ sổ theo một mẫu nhất định dung để ghi chép các nghiệp vụ kinh tế phát sinh theo đúng phương pháp của kế toán trên cơ sở số liệu của chứng từ gốc.

  doc 21p nguyenthivien 01-12-2009 338 280

 • Đề thi môn kế toán

  Tài liệu ôn thi môn kế toán gồm 15 đề thi tổng hợp giúp các bạn sinh viên củng cố lại toàn bộ kiến thức môn học. Tài liệu chỉ mang tính chất tham khảo.

  doc 15p hoahongphale89 25-04-2010 390 204

 • Nguyên lý kế toán - Chương I -Tổng quan về kế toán

  Sơ lược lịch sử phát triển của kế toán 4 điều kiện ra đời của kế toán - Biết đọc, biết viết - Hệ thống số viết - Chất liệu sổ sách - Xuất hiện của tiền – đơn vị đo lường chung

  ppt 72p nolimit_it 11-09-2011 292 121

 • Nguyên lý kế toán - Chương 3 Tài khoản kế toán và ghi kép

  Mục đích Khái niệm và vị trí của phương pháp đối ứng tài khoản Phương pháp kế toán kép và nguyên tắc ghi Nợ, ghi Có Hiểu rõ các mối quan hệ dối ứng kế toán

  ppt 80p nolimit_it 11-09-2011 347 118

 • Nguyên lý kế toán - Chương 2 Hệ thống báo cáo tài chính

  Mục đích 1. Hiểu được tầm quan trọng của phương pháp tổng hợp – cân đối kế toán trên góc độ cung cấp thông tin cho quản lý 2. Hiểu được mối quan hệ giữa phương pháp tổng hợp - cân đối kế toán và các phương pháp kế toán khác 3. Nắm được nguyên tắc lập các bảng tổng hợp - cân đối kế toán

  ppt 45p nolimit_it 11-09-2011 230 111

 • + Xem thêm 1161 Kế Toán đại Cương khác

Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản