» 

Kế Toán Doanh Nghiệp

 • Giáo trình: " Kế toán doanh nghiệp I"

  Hiện nay, trước sự hội nhập kinh tế thế giới và khu vực, sự đổi mới trong lĩnh vực quản lý kinh tế nói chung và lĩnh vực kế toán nói riêng, để đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng đào tạo phục vụ công nghiệp hoá - hiện đại hoá trong giai đoạn mới Khoa Kinh tế Trường Cao đẳng Thuỷ sản biên soạn giáo trình Kế toán doanh nghiệp giảng dạy cho hệ Trung cấp nhằm đáp ứng yêu cầu...

  pdf 0p aminosa 02-11-2009 7117 3359

 • Danh mục hệ thống tài khoản kế toán doanh nghiệp

  Ngày 20/3/2006, Bộ trưởng Bộ Tài chính đã ký Quyết định số 15/2006/QĐ-BTC ban hành Chế độ kế toán doanh nghiệp áp dụng chocác doanh nghiệp thuộc mọi lĩnh vực, mọi thành phần kinh tế trong cả nước từ năm tài chính 2006, thay thế Quyết định số 1141 TC/QĐ/CĐKT.

  pdf 510p phonghcm 13-01-2010 4373 1631

 • Chế độ Kế toán Doanh nghiệp nhỏ và vừa

  Điều 2. Các doanh nghiệp nhỏ và vừa, căn cứ vào “Chế độ kế toán doanh nghiệp nhỏ và vừa” ban hành theo Quyết định này, tiến hành nghiên cứu, cụ thể hoá và áp dụng chế độ kế toán, các quy định cụ thể về nội dung, cách vận dụng danh mục các tài khoản, chứng từ, sổ kế toán, lựa chọn hình thức sổ kế toán....

  doc 54p songanh 07-03-2009 4459 1227

 • Giáo trình kế toán doanh nghiệp - Trường Cao đẳng Thủy Sản

  Giáo trình kế toán doanh nghiệp là nguồn tài liệu quý báu và thiết thực cho giảng viên và sinh viên. Nội dung chính chia làm hai phần: Phần I. Kế toán doanh nghiệp I bao gồm các chương từ chương 1 đến chương 5; Phần II. Kế toán doanh nghiệp II bao gồm các chương từ chương 6 đến chương 9.

  pdf 144p thanhcongthth 02-11-2011 1809 976

 • Hệ thống tài khoản kế toán doanh nghiệp

  Danh mục hệ thống tài khoản kế toán doanh nghiệp Ban hành theo Quyết định số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/3/2006 của Bộ Tài chính.

  xls 26p nguyenthanhlamnn 13-11-2009 2539 870

 • Bài tập kế toán doanh nghiệp 1

  Tài liệu tham khảo Bài tập kế toán doanh nghiệp

  pdf 8p newbievnx 17-03-2011 1396 726

 • Bài tập kế toán doanh nghiệp 2

  Tham khảo tài liệu 'bài tập kế toán doanh nghiệp 2', tài chính - ngân hàng, kế toán - kiểm toán phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf 2p newbievnx 17-03-2011 1141 569

 • Bài tập lý thuyết kế toán doanh nghiệp

  Tài liệu tham khảo dành cho giáo viên, sinh viên chuyên ngành kế toán doanh nghiệp - Bài tập lý thuyết kế toán doanh nghiệp.

  doc 10p ducthanh2603 15-11-2010 960 508

 • Bài tập kế toán doanh nghiệp 3

  Tham khảo tài liệu 'bài tập kế toán doanh nghiệp 3', tài chính - ngân hàng, kế toán - kiểm toán phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf 42p newbievnx 17-03-2011 1019 493

 • Chế độ kế toán doanh nghiệp

  Đây là thông tư hướng dẫn sửa đổi một số tài khoản QĐ 15 " Chế độ kế toán doanh nghiệp hiện hành" và hướng dẫn kế toán cho nhà thầu nước ngoài

  doc 17p khanhktkt 20-05-2010 709 396

 • Giáo trình kế toán - kế toán doanh nghiệp

  Tham khảo tài liệu 'giáo trình kế toán - kế toán doanh nghiệp', tài chính - ngân hàng, kế toán - kiểm toán phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf 209p hoangkhanh141191 01-03-2011 615 393

 • Đề thi tốt nghiệp Kế Tóan Doanh Nghiệp sản xuất

  Tài liệu tham khảo Đề thi tốt nghiệp Kế Tóan Doanh Nghiệp sản xuất

  pdf 9p tinhphuong60 15-07-2010 1131 354

 • Luận văn " Kế toán doanh nghiệp "

  Tham khảo luận văn - đề án 'luận văn " kế toán doanh nghiệp "', luận văn - báo cáo phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  doc 162p lamdaumientay 01-11-2010 614 354

 • " Chương trình khung trung cấp nghề kế toán doanh nghiệp

  Tên nghề: Kế toán doanh nghiệp Mã nghề: Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề Đối tượng tuyển sinh: -Tốt nghiệp trung học phổ thông và tương đương -Tốt nghiệp trung học cơ sở và tương đương, có bổ sung văn hóa trung học phổ thông theo quyết định bộ giáo dục - đào tạo ban hành; Số lượng môn học đào tạo: 25

  pdf 7p thuyha 24-06-2009 1902 306

 • Giáo trình kế toán doanh nghiệp - ThS. Đồng Thị Vân Hồng

  Môn học kế toán doanh nghiệp cung cấp những kiến thức vè nghiệp vụ kế toán, là môn chuyên môn chính của nghề kế toán doanh nghiệp. Môn học kế toán doanh nghiệp có vai trò tích cực trong việc quả lý điều hành và kiểm soát các hoạt động kinh tế tại doanh nghiệp

  pdf 473p namde02 21-03-2013 600 303

 • Giáo trình: Chế độ kế toán doanh nghiệp (quyển 1)- Hệ thống tài khoản kế toán

  Chế độ kế toán doanh nghiệp được ban hành đồng bộ cả chế độ chứng từ, sổ kế toán, tài khoản kế toán và báo cáo tài chính sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho việc thực hiện. Chế độ kế toán doanh nghiệp mới ban hành đã được thiết kế với nhận thức mới về đối tượng sử dụng thông tin kế toán

  doc 466p nguyenhy 07-12-2012 438 264

 • Kế toán doanh nghiệp đồng kiểm soát

  Trong hệ thống kế toán doanh nghiệp, cùng với sự phát triển của nền kinh tế, phần hành kế toán đầu tư tài chính nói chung và kế toán vốn góp liên doanh nói riêng ngày càng được quan tâm hoàn thiện. Ngày 20/12/2003, Bộ Tài chính đã ra Quyết định 234/2003/QĐ-BTC, trong đó, công bố Chuẩn mực số 08- Thông tin tài chính về những khoản vốn góp liên doanh và Thông tư số 23/2003/TT-BTC hướng dẫn...

  doc 7p mrtienduong 09-03-2010 361 204

 • Quyết định về ban hành Chế độ Kế toán doanh nghiệp

  QUYẾT ĐỊNH của Bộ Tài chính số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20 tháng 03 năm 2006 Về việc ban hành Chế độ Kế toán doanh nghiệp

  doc 57p vanthe_vcu 19-11-2010 264 185

 • Đề thi kết thúc học phần môn Kế toán doanh nghiệp 2

  Tham khảo tài liệu 'đề thi kết thúc học phần môn kế toán doanh nghiệp 2', tài chính - ngân hàng, tài chính doanh nghiệp phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  doc 7p tinhphuong60 04-06-2010 532 119

 • Bài tập kế toán doanh nghiệp thương mại - dịch vụ - Vũ Thị Thành

  Bài tập kế toán doanh nghiệp thương mại - dịch vụ của Vũ Thị Thành được biên soạn nhằm giúp sinh viên có thêm bài tập tham khảo, chuẩn bị tốt kỳ thi kết thúc môn.

  pdf 22p doremon_12 24-12-2013 47 23

 • + Xem thêm 10273 Kế Toán Doanh Nghiệp khác

Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản