» 

Kế Toán Donh Nghiệp

 • Kế toán doanh nghiệp P2

  Kế toán tài chính là việc thu thập, xử lý, kiểm tra, phân tích và cung cấp thông tin kinh tế tài chính bằng báo cáo tài chính cho đối tượng có nhu cầu sử dụng thông tin của đơn vị kế toán. Kế toán quản trị là việc thu thập, xử lý, phân tích và cung cấp thông tin kinh tế tài chính theo yêu cầu quản trị và quyết định kinh tế, tài chính trong nội bộ đơn vị kế toán. Như vậy ké toán...

  pdf 0p can_loc 27-07-2012 88 18

 • Kinh tế tài chính - Chương 11 - Phương pháp lập báo cáo kế toán tài chính doanh nghiệp

  Giúp người học nhận thức bản chất, nội dung, phương pháp, trình tự lập các báo cáo tài chính trong các doanh nghiệp. Trang bị cho người học phương pháp lập các báo cáo kế toán tài chính: bảng cân đối kế toán, báo cáo kế quả hoạt độnh kinh doanh, báo cáo lưu chuyển tiền tệ, báo cáo thuyết minh báo cáo tài chính ... trong doanh nghiệp

  doc 101p tambq39 20-10-2010 782 559

 • Phân tích tài chính Công ty cổ phần dược phẩm Imexpharm

  Imexpharm là doanh nghiệp lớn với thị phần 4% toàn thị trường. Công ty có sự tăng trưởng mạnh về quy mô và hiệu quả hoạt động.Mặc dù tập trung vào mảng tân dược là chính yếu như các đơn vị sản xuất khác nhưng Imexpharm có lợi thế với cơ cấu nguồn thu đa dạng. Bên cạnh sự gia tăng quy mô, thị trường tiêu thụ Công ty khá rộng và vững.

  ppt 63p iamluckygirl2004 25-02-2010 823 516

Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản