» 

Kế Toán Hành Chính Sự Nghiệp

 • Kế toán hành chính sự nghiệp là kế toán chấp hành ngân sách của nhà nước tại các đơn vị hành chính sự nghiệp, là công cụ điều hành, quản lý các hoạt động kinh tế, tài chính của các đơn vị hành chính. Bộ tài liệu tham khảo này sẽ giúp các bạn nắm rõ hơn nội dung cũng như kiến thức môn kế toán hành chính sự nghiệp qua các dạng bài tập khác nhau.

  bebebongbong12 22-10-2013 3067 204

 • Kế toán hành chính sự nghiệp là kế toán chấp hành ngân sách của nhà nước tại các đơn vị hành chính sự nghiệp, là công cụ điều hành, quản lý các hoạt động kinh tế, tài chính của các đơn vị hành chính. Do đó, để quản lý và chủ động trong các khoản chi tiêu của mình, hàng năm các đơn vị hành chính sự nghiệp phải lập dự toán cho từng khoản chi tiêu này. Tài liệu dưới đây sẽ giúp các bạn ôn tập và hệ thống lại kiến thức môn học này. Mời các bạn cùng tham khảo.

  bebebongbong12 29-10-2013 1097 46

 • + Xem thêm 5 BST Kế Toán Hành Chính Sự Nghiệp khác
 • Bài giảng kế toán hành chính sự nghiệp - GV: Nguyễn Thị Bích Diệp

  Tài liệu tham khảo này sẽ giúp các bạn nắm rõ hơn nội dung cũng như kiến thức môn kế toán hành chính sự nghiệp, hỗ trợ các bạn sinh viên chuyên ngành kinh tế nắm được kiến thức môn học và vận dụng trong việc giải các dạng bài tập môn học này.

  pdf 119p bebebongbong12 30-10-2013 108 37

 • Câu hỏi trắc nghiệm môn kế toán hành chính sự nghiệp kèm theo đáp án

  Tài liệu tham khảo câu hỏi trắc nghiệm môn kế toán hành chính sự nghiệp gồm 181 câu hỏi kèm theo đáp án giúp các bạn hệ thống kiến thức và ôn tập thật tốt môn học này. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf 18p bebebongbong12 30-10-2013 152 35

 • Bài tập tổng hợp kiến thức và ôn tập môn kế toán hành chính sự nghiệp

  Tài liệu tổng hợp kiến thức và ôn tập môn kế toán hành chính sự nghiệp giúp các bạn hệ thống lại được kiến thức và ôn tập thật tốt. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf 18p bebebongbong12 30-10-2013 96 18

 • Bài tập trắc nghiệm kế toán hành chính sự nghiệp

  Tài liệu này trang bị những kiến thức cơ bản và bài tập về kế toán hành chính sự nghiệp như thông qua các câu hỏi trắc nghiệm về định khoản và các bài tập tự luận. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf 12p bebebongbong12 29-10-2013 70 16

 • Câu hỏi và bài tập kế toán hành chính sự nghiệp

  Tài liệu tham khảo đưa ra các câu hỏi và bài tập môn kế toán hành chính sự nghiệp, giúp các bạn ôn tập và hệ thống lại kiến thức cần nắm. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf 50p bebebongbong12 29-10-2013 36 8

 • Câu hỏi tự luận Kế toán hành chính sự nghiệp

  Câu hỏi tự luận Kế toán hành chính sự nghiệp gồm nhiều câu hỏi lý thuyết kèm đáp án là tài liệu tham khảo cho các bạn sinh viên học chuyên ngành có tư liệu ôn thi tốt đạt kết quả cao trong các kì thi giữa kì và cuối kì. Chúc bạn học tốt.

  doc 24p solhuan195 14-06-2014 15 6

 • Bài giảng môn Kế toán hành chính sự nghiệp: Phần 2 - Phạm Thị Hoàng

  Bài giảng môn Kế toán hành chính sự nghiệp: Phần 2 gồm nội dung chương 4. Nội dung phần này trình bày về kế toán các khoản thanh toán như những vấn đề chung, kế toán các khoản phải thu, kế toán tạm ứng, kế toán cho vay, kế toán các khoản phải trả, kế toán thanh toán với viên chức và các đối tượng khác.

  pdf 21p connhangheo91 01-07-2014 6 2

 • Bài giảng Kế toán hành chính sự nghiệp: Phần 1 - CĐ Kinh tế Kỹ thuật Vĩnh Phúc

  Bài giảng Kế toán hành chính sự nghiệp được biên soạn nhằm phục vụ cho việc học tập và nghiên cứu của sinh viên ngành Kế toán. Tập bài giảng cung cấp những kiến thức cơ bản về hạch toán kế toán trong đơn vị HCSN, giúp sinh viên và bạn đọc nắm vững và vận dụng tốt các quy định của chế độ kế toán HCSN vào công tác thực tế. Tập bài giảng gồm 7 chương, và sau đây là phần 1...

  pdf 53p khongxinhkhngodep 01-07-2014 9 2

 • Bài giảng Kế toán hành chính sự nghiệp - Chương 3: Kế toán các quỹ tài chính nhà nước tại kho bạc nhà nước

  Mục tiêu chương 3 Kế toán các quỹ tài chính nhà nước tại kho bạc nhà nước thuộc bài giảng Kế toán hành chính sự nghiệp nhằm trình bày về kế toán quỹ hoàn thuế giá trị gia tăng, kế toán quỹ dự trữ tài chính, kế toán tiền gửi của các đơn vị, tổ chức ở kho bạc nhà nước.

  pdf 28p narrow_12 17-07-2014 4 2

 • Bài giảng Kế toán hành chính sự nghiệp: Phần 2 - CĐ Kinh tế Kỹ thuật Vĩnh Phúc

  Bài giảng Kế toán hành chính sự nghiệp được biên soạn nhằm phục vụ cho việc học tập và nghiên cứu của sinh viên ngành Kế toán. Tập bài giảng cung cấp những kiến thức cơ bản về hạch toán kế toán trong đơn vị HCSN, giúp sinh viên và bạn đọc nắm vững và vận dụng tốt các quy định của chế độ kế toán HCSN vào công tác thực tế. Tập bài giảng gồm 7 chương, và sau đây là phần 2...

  pdf 58p khongxinhkhngodep 01-07-2014 13 2

 • Bài giảng môn Kế toán hành chính sự nghiệp: Phần 1 - Phạm Thị Hoàng

  Bài giảng môn Kế toán hành chính sự nghiệp: Phần 1 gồm nội dung chương 1 đến chương 3 của tài liệu. Nội dung phần này trình bày về tổ chức kế toán trong đơn vị hành chính sự nghiệp, kế toán nguyên vật liệu công cụ - dụng cụ và kế toán tài sản cố định.

  pdf 26p connhangheo91 01-07-2014 8 1

 • Bài giảng Kế toán hành chính sự nghiệp - Chương 2: Kế toán ngân sách nhà nước tại kho bạc nhà nước

  Nội dung của chương 2 Kế toán ngân sách nhà nước tại kho bạc nhà nước thuộc bài giảng Kế toán hành chính sự nghiệp nằm trình bày về kế toán thu ngân sách nhà nước, kế toán chi ngân sách nhà nước, kế toán ghi thu ghi chi ngân sách nhà nước, kế toán cân đối thu chi ngân sách nhà nước, kế toán thanh toán vốn đầu tư.

  pdf 99p narrow_12 17-07-2014 5 1

 • Bài giảng Kế toán hành chính sự nghiệp - Chương 4: Kế toán đầu tư xây dựng cơ bản

  Nội dung chính của chương 4 Kế toán đầu tư xây dựng cơ bản thuộc bài giảng Kế toán hành chính sự nghiệp trình bày về những vấn đề chung về đầu tư xây dựng cơ bản, kế toán đầu tư xây dưng cơ bản trong trường hợp có thành lập ban quản lý dự án Kế toán đầu tư xây dưng cơ bản trong trường hợp không thành lập ban quản lý dự án.

  pdf 58p narrow_12 17-07-2014 3 1

 • Giáo trình kế toán đơn vị hành chính sự nghiệp

  Tài liệu này giúp cho người học khái quát hoá, hệ thống hoá, những nội dung cơ bản của chế độ kế toán áp dụng cho các đơn vị hành chính sự nghiệp, trước hết là nội dung của chế độ kế toán hiện hành. Đồng thời người học nắm được nội dung kiến thức môn kế toán hành chính sự nghiệp

  doc 238p tuyetsuongquynhon 25-08-2010 4800 2503

 • Báo cáo “Tổ chức công tác kế toán hành chính sự nghiệp”

  Trong những năm gần đây, với sự phát triển không ngừng của nền kinh tế thì các đơn vị hành chính sự nghiệp dưới sự quản lý của Nhà nước cũng từng bước đi vào phát triển ổn định và vững chắc góp phần không nhỏ vào công cuộc đổi mới kinh tế - xã hội của đất nước.

  doc 50p congvien8x 19-10-2010 972 497

 • Kế Toán Hành Chính Sự Nghiệp_c1

  Tham khảo tài liệu 'kế toán hành chính sự nghiệp_c1', tài chính - ngân hàng, kế toán - kiểm toán phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf 26p nguyenthao1669 25-10-2011 611 283

 • Kế Toán Hành Chính Sự Nghiệp_c2

  Tham khảo tài liệu 'kế toán hành chính sự nghiệp_c2', tài chính - ngân hàng, kế toán - kiểm toán phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf 22p nguyenthao1669 25-10-2011 498 268

 • Kế Toán Hành Chính Sự Nghiệp_c3

  Tham khảo tài liệu 'kế toán hành chính sự nghiệp_c3', tài chính - ngân hàng, kế toán - kiểm toán phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf 3p nguyenthao1669 25-10-2011 398 221

 • Kế Toán Hành Chính Sự Nghiệp_c4

  Tham khảo tài liệu 'kế toán hành chính sự nghiệp_c4', tài chính - ngân hàng, kế toán - kiểm toán phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf 29p nguyenthao1669 25-10-2011 364 214

 • Kế Toán Hành Chính Sự Nghiệp_c5

  Tham khảo tài liệu 'kế toán hành chính sự nghiệp_c5', tài chính - ngân hàng, kế toán - kiểm toán phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf 22p nguyenthao1669 25-10-2011 328 208

 • + Xem thêm 702 Kế Toán Hành Chính Sự Nghiệp khác
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản