» 

Kế Toán Hành Chính Sự Nghiệp

  • Kế toán hành chính sự nghiệp là kế toán chấp hành ngân sách của nhà nước tại các đơn vị hành chính sự nghiệp, là công cụ điều hành, quản lý các hoạt động kinh tế, tài chính của các đơn vị hành chính. Bộ tài liệu tham khảo này sẽ giúp các bạn nắm rõ hơn nội dung cũng như kiến thức môn kế toán hành chính sự nghiệp qua các dạng bài tập khác nhau.

    bebebongbong12 22-10-2013 3561 242

  • Kế toán hành chính sự nghiệp là kế toán chấp hành ngân sách của nhà nước tại các đơn vị hành chính sự nghiệp, là công cụ điều hành, quản lý các hoạt động kinh tế, tài chính của các đơn vị hành chính. Do đó, để quản lý và chủ động trong các khoản chi tiêu của mình, hàng năm các đơn vị hành chính sự nghiệp phải lập dự toán cho từng khoản chi tiêu này. Tài liệu dưới đây sẽ giúp các bạn ôn tập và hệ thống lại kiến thức môn học này. Mời các bạn cùng tham khảo.

    bebebongbong12 29-10-2013 1227 59

  • + Xem thêm 5 BST Kế Toán Hành Chính Sự Nghiệp khác
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản